Zarządzanie rekordami przy użyciu Focused View (Widok wybiórczy)

Opublikowany
25.10.2023
Zarządzanie rekordami przy użyciu Focused View (Widok wybiórczy)
Focused View (Widok wybiórczy) jest kontrolką umożliwiającą skoncentrowanie się na bieżącym widoku zadania, efektywne zarządzanie rekordami oraz działaniami na stronie bez konieczności przechodzenia między wieloma ekranami.

Aby uruchomić kontrolkę, należy przejść ścieżkę:


👉 Ustawienia zaawansowane > Dostosowania > Dostosuj system > Encja


Następnie należy wybrać odpowiednią encję, dla której chcemy, aby nowa kontrolka działała. W celu ustawienia kontrolki Focused View jako domyślnej, należy zaznaczyć ją odpowiednio dla wersji: Sieć Web, Telefon i Tablet. Zmiany zapisujemy i publikujemy.

Po wejściu w encję Klient widzimy, że pojawiło się pole o nazwie Widok wybiórczy. Jest to dodana kontrolka Focused View.

Po kliknięciu nastąpi zmiana widoku wyświetlania. Teraz jest możliwe przechodzenie po rekordach klientów, bez konieczności wracania do poprzedniego ekranu.


W zaznaczonym polu na poniższym screenie widoczne są szczegóły rekordu potencjalnego klienta.

Możliwe jest naniesienie zmian i wyświetlanie większej lub mniejszej ilości szczegółów wyświetlanego rekordu.


Poniżej przedstawiono proces dodawania nowej informacji o kliencie, takiej jak numer telefonu komórkowego, który automatycznie po zapisaniu wyświetli się w szczegółach klienta.


W celu dodania informacji o kliencie należy kliknąć w trzy kropki i wybrać opcję Ustawienia. Nowe szczegóły rekordu można dodać klikając w plusik.

Możemy dokonywać filtrowania rekordów korzystając z dostępnego przycisku numer 2. Jeśli zależy nam na sortowaniu naszych klientów, należy kliknąć trzy kropki, co spowoduje pojawienie się przycisku numer 3, który również warto wybrać w celu dokonania sortowania. Aby powrócić do poprzedniego widoku, wystarczy nacisnąć przycisk numer 1.

Poprzedni
Następny
Następny