Wstęp do modułu środków trwałych w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
10.7.2024
Wstęp do modułu środków trwałych w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central
W ramach już #95 wpisu Out Of The Box przyjrzymy się bliżej modułowi środków trwałych w Business Central. Moduł daje możliwość tworzenia kartotek ŚT ze szczegółowymi informacjami na ich temat (zostaną one opisane w dalszej części wpisu) oraz zarządzanie rejestrem wszystkich aktywów trwałych w firmie.

Moduł ŚT współgra bez zarzutów z innymi modułami takimi jak księgowość, zakupy czy sprzedaż zapewniając spójność zarządzania firmą.

Funkcjonalność pozwala:
 • Tworzyć środki trwałe, przypisywać metody amortyzacji, księgować nabycie, wartości odzyskane i drukować listy środków trwałych.
 • Rejestrować wizyty serwisowe, księgować koszty konserwacji, monitorować koszty konserwacji.
 • Aktualizować informacje dotyczące ubezpieczeń, księgować koszty nabycia w polisach ubezpieczeniowych, modyfikować pokrycia ubezpieczenia, wyświetlać statystyki ubezpieczenia oraz listy polis ubezpieczeniowych
 • Dokonać podziału środków trwałych, przenosić środki trwałe do różnych lokalizacji, dzielić lub łączyć środki trwałe.
 • Skorygować wartości środków trwałych, księgować transakcje zwiększenia wartości, księgować transakcje zmniejszenia wartości.
 • Obliczyć amortyzację, zaksięgować amortyzację oraz analizować amortyzację w raportach środków trwałych.
 • Księgować transakcje sprzedaży/likwidacji, wyświetlać zapisy księgi ŚT oraz księgować częściową sprzedaż/likwidację.
 • Zarządzać budżetami środków trwałych, planować koszty nabycia, planować sprzedaż/likwidację środków trwałych oraz planować amortyzację.

Ponieważ skupimy się dzisiaj na bliższym poznaniu modułu środków trwałych musimy zacząć od samego początku. Po wybraniu środki trwałe ze wstążki wyświetlają się główne funkcjonalności związane z zarządzaniem środkami trwałymi jak widać na ilustracji poniżej.

Wybieramy pierwszą pozycję środki trwałe, a następnie po przekierowaniu na interesującą nas stronę Nowy, aby móc utworzyć kartotekę środka trwałego, który zechcemy następnie zakupić.

Teraz należy wypełnić kolejne zakładki kartoteki ŚT.

 • Ogólne – podstawowe informacje na temat środka trwałego jak klasa, podklasa, Nr. KŚT, kod lokalizacji i inne widoczne na ilustracji poniżej. Można zauważyć, że pole Nabyty jest nieaktywne, co zmieni się już w momencie zakupu ŚT.
 • Księga amortyzacji – informacje dotyczące amortyzacji ŚT.
 • Konserwacja
 • Intrastat

Po prawej stronie kartoteki można dodać obraz danego środka trwałego oraz załączniki w formie dokumentów lub notatek.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych nabywanego pojazdu możemy nabyć ŚT za pomocą dziennika lub faktury zakupu. W ramach wpisu zakup odbędzie się z poziomu faktury zakupu.

Należy utworzyć nową fakturę zakupu, wypełnić jej nagłówek, a następnie na wierszach wybrać:

1.     Typ: Środek Trwały

2.     Nr: wskazać numer wcześniej utworzonej kartoteki ŚT

3.     Tow. Grupa księgowa VAT: na potrzeby przykładu STANDARD

4.     Ilość: 1

5.     Bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT: 100 000

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól można zaksięgować fakturę i przejść znowu do kartoteki naszego samochodu dostawczego. Jak widać na zdjęciu poniżej, środek trwały dostał oznaczenie Nabyty oraz przypisano do niego wartość księgową.

Wraz z kolejnymi wpisami będziemy szerzej opowiadać na temat ogromnych możliwości modułu środków trwałych w Business Central, co pozwoli dogłębnie poznać i zrozumieć, jak procesy związane z zarządzaniem środkami trwałymi mogą być odwzorowane w BC.

Poprzedni
Następny
Następny