Łączenie działań z wieloma rekordami w Dynamics 365

Opublikowany
14.2.2024
Łączenie działań z wieloma rekordami w Dynamics 365

Firma Microsoft stale stara się rozwijać i daje swoim użytkownikom coraz więcej funkcjonalności, które mają za zadanie ułatwiać pracę w swoim środowisku. Jedną z nowych funkcji, która pozwoli na zniwelowanie powielanych czynności w aplikacji, jest łączenie działań z wieloma rekordami, które istnieją w bazie Dynamics 365. Jak z nich korzystać?

Przy dużej bazie kontaktów, klientów, czy też szans sprzedaży, bardzo często zdarza się, że firma ma do wykonania wiele jednakowych maili czy też działań. Sporą ilość czasu zajmuje wykonywanie takiego samego polecenia względem kilku kontrahentów. Dobry rozwiązaniem, które zaproponował w ostatnim czasie Microsoft jest zaimplementowanie do swojego środowiska funkcji powielania działania w połączeniu z wieloma rekordami. Ta funkcjonalność to wykorzystanie pola „Powiązane”, które korzysta z typu danych „Listy Stron”, pozwalając na łączenie aktywności z wieloma rekordami w Dynamics, dając tym samym przejrzysty obraz, z czym związane są dane działania, relacyjnie podejmowane przez sprzedawcę i użytkownika systemu.

Zaimplementowanie tej funkcjonalności jest bardzo proste i odbywa się w trzech prostych krokach. Wybierając odpowiednie środowisko na stronie make.powerapps.com użytkownik powinien przejść do obszaru „Tabele”, w którym otworzy wszystkie zaimplementowane do tabeli kolumny. Kolejnym krokiem jest odnalezienie encji „Powiązane” lub też „Related” w zależności od wersji językowej systemu, z którego korzysta użytkownik. Po sprawdzeniu obecności tego pola w określonym środowisku i tabeli, należy przejść do kolejnego kroku.

Po wyborze odpowiedniej tabeli, na naszym przykładzie jest to „Adres e-mail”, kolejnym krokiem jest przejście do formularza, na którym chcemy, aby ta funkcjonalność się pojawiała. Po jego wyborze użytkownik określa poprzez zaznaczenie obszar, w którym chce aby dodać żądane pole. Na pasku dostępnych do zaimplementowania kolumn, należy wybrać kolumnę „Powiązane”. W edytorze ostatnim krokiem jest zapisanie i udostępnienie wprowadzonych zmian.

Następnie po przejściu do właściwego okna aplikacji, należy odświeżyć ją, w celu podarowania systemowi chwili czasu na wprowadzenie zmian. Teraz można sprawdzić, jak dana funkcjonalność sprawdza się przy podjęciu nowego działania, np. przy tworzeniu wiadomości e-mail. Po wybraniu tworzenia nowego rekordu działania e-mail, system otworzy okno tworzenia, a dodane do aplikacji pole powinno pokazać się w miejscu, które zostało wybrane w edytorze PowerApps.

Jak widać nowe pole posiada podobny atrybut, jak przy polu lookup i także może przenieść użytkownika do wyszukiwania zaawansowanego oraz reaguje na wyszukiwanie po wpisanych słowach docelowych. Na tym etapie użytkownik wybiera wszystkie rekordy z określonych tabel, do których ma zamiar wysłać wiadomość e-mail.

Podsumowując, korzystanie z tej funkcji umożliwia użytkownikom łączenie pojedynczego działania z wieloma rekordami jednocześnie, eliminując potrzebę generowania zduplikowanych działań dla każdego pojedynczego rekordu, a po wykonaniu akcji na każdym z rekordów pojawia się adnotacja na osadzonej osi czasu z podjętym względem rekordu działaniem.

Poprzedni
Następny
Następny