Pojęcie kompletacji zestawów w systemie Business Central cz. II

Opublikowany
20.3.2024
Pojęcie kompletacji zestawów w systemie Business Central cz. II
W poprzednim wydaniu OOTB #88 udało nam się omówić pierwszy rodzaj kompletacji w systemie Business Central, jaką była kompletacja na magazyn. Wiemy już, że  dotyczyła ona zapasów, które po skompletowaniu w zestaw za pomocą zlecenia kompletacji mają być odłożone do magazynu przed sprzedażą.

W dzisiejszej części przyjrzymy się szczegółowo kompletacji na zamówienie, w której nasze koszty ulegają obniżeniu, dzięki braku konieczności magazynowania skompletowanych zestawów przed sprzedażą.

🔥 Przydatne pojęcia:

  • Bom kompletacji - określa komponenty (zapasy lub zasoby) niezbędne do kompletacji zapasu kompletowanego
  • Zapas kompletowany - to zapas podlegający sprzedaży, zawierający zestawienie komponentów kompletacji
  • Komponenty - standardowe zapasy (surowce lub wyroby gotowe)

Przechodzimy do kartoteki pożądanego zapasu, celem ustawienia Zasad kompletacji w sekcji Uzupełnienie. Tym razem wybieramy Kompletacje na zamówienie.

Otwierając okno BOM Kompletacji, możemy podglądać wcześniej utworzoną strukturę naszego BOMu, czyli jakie komponenty wchodzą w jego skład.

Zamiast przechodzić do każdej z kartotek zapasów będących komponentami, wiemy już, że za pomocą Dostępność zapasu wg. poziomu BOM, jesteśmy w stanie uzyskać bezpośrednią informację, jaką ilość komponentów aktualnie posiadamy na magazynie oraz ile zestawów możemy z nich skompletować.

Podczas realizacji kompletacji na magazyn, kolejnym etapem byłoby utworzenie zlecenia kompletacji. Wiemy, że podczas kompletacji na zamówienie zestawy nie są odkładane wcześniej do magazynu, więc tym razem przejdźmy bezpośrednio do utworzenia nowego zamówienia sprzedaży.

Po uzupełnieniu podstawowych danych wiemy, że jesteśmy w stanie skompletować dzięki dostępnym komponentom dwa zestawy. Uzupełniamy na wierszach zamówienia sprzedaży w polu Nr. Nasz zapas oraz wpisujemy Ilość 2.

Zauważyć możemy, że system pozwolił nam po wpisaniu ilości przejść dalej, pomimo że na magazynie nie posiadamy aktualnie ani jednej sztuki naszego zestawu. Uzupełnił również ilość 2 w polu Ilość do kompletacji na zamówienie, dzięki której za pomocą kliknięcia w liczbę 2 przechodzimy do kartoteki zlecenia kompletacji.

Podczas procesowania kompletacji na zamówienie, system tworzy nam w tle Zlecenie kompletacji, którego nie możemy sami zaksięgować, jedynie podglądnąć lub zmienić dane w strukturze BOMu. Dokument ten zostanie automatycznie zaksięgowany wraz z zaksięgowaniem wydania magazynowego.

Przejdźmy zatem do utworzenia wydania magazynowego, w którym (jeśli jest wymagane) możemy przypisać naszemu zestawowi nr. Partii lub nr. Seryjny. Nam pozostaje zaksięgować dokument wydania magazynowego.

Przechodząc na kartotekę Zaksięgowane zlecenia kompletacji, zauważyć możemy że nasze zlecenie kompletacji zostało automatycznie zaksięgowane wraz z zaksięgowaniem wydania magazynowego. W tym momencie mamy już dokument Zaksięgowanego wydania sprzedaży jak i Zaksięgowanego zlecenia kompletacji.

Robocze zlecenie kompletacji wciąż istnieje w systemie, lecz uzupełni nam się ilość w polu Ilość skompletowana. Możemy to zweryfikować, przechodząc na kartotekę Zleceń kompletacji. Zlecenie to pozostanie widoczne do momentu zaksięgowania faktury sprzedaży.

Możemy wrócić na nasze zamówienie sprzedaży, a następnie go zaksięgować, pamiętając o uzupełnieniu wszystkich podstawowych danych w dokumencie

Proces kompletacji na zamówienie przeprocesowaliśmy sprawnie do końca. Podglądnąć możemy stan naszego roboczego zlecenia kompletacji, które zniknęło już z listy zleceń kompletacji oraz sprawdzić jak na Zapisach księgi zapasów wygląda proces kompletacji.

Udało nam się płynnie przejść przez proces kompletacji, z dostępnymi na magazynie komponentami. Sprawdźmy jak system Business Central zachowa się podczas gdy nie posiadamy na stanie komponentów oraz jakie opcje nam zaproponuje. Przejdźmy raz jeszcze do zamówienia sprzedaży. Uzupełnijmy raz jeszcze na wierszach nasz zestaw, pomimo że wiemy, że skończyły nam się już jego komponenty.

Po wpisaniu ilości na wierszach, system od razu wyświetlił nam ostrzeżenie o niewystarczających komponentach do kompletacji. Możemy najpierw sprawdzić Szczegóły, gdzie zobaczyć możemy niezbędne zapasy oraz ich brakującą ilość do kompletacji zestawu.

Po akceptacji, możemy przejść do kolumny Ilość do kompletacji na zamówienie.

System wciąż wyświetla nam ostrzeżenie o dostępności przy wierszach komponentów, których brakuje nam w magazynie. Przechodząc na jedno z tych ostrzeżeń, klikając w TAK, system Business Central przygotował nam ciekawe ułatwienie w postaci bezpośredniego Utworzenia zamówienia zakupu na brakujący element.

Podsumowując, udało nam się przejść przez obydwa przypadki kompletacji w Systemie Business Central: na magazyn oraz na zamówienie. Na pierwszy rzut oka zauważyć możemy bardzo zbliżony schemat działania obydwu z nich, natomiast rozróżnia je przede wszystkim potrzeba składowania skompletowanego zestawu na magazynie lub jej brak.
Na dzisiaj to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć proces działania obydwu rodzajów kompletacji. Osobiście jak zawsze zachęcam do przetestowania funkcjonalności oraz śledzenia naszego bloga w celu poznawania kolejnych przydatnych możliwości systemu Business Central. 
Poprzedni
Następny
Następny