Business Central Wave 1 2024

Opublikowany
19.4.2024
Business Central Wave 1 2024
Jak co roku, zgodnie z planem, Microsoft zapowiada szereg nowości w systemie Dynamics 365 Business Central w ramach Wave 1 2024, które udostępniane będą w okresie od kwietna do września 2024 (wersja 24.* systemu).

Nowości dotyczą wszystkich obszarów aplikacji, stanowią zbiór usprawnień w obszarze technicznym, funkcjonalnym oraz ergonomii pracy.

Szczegółowo zmiany opisane zostały na stronie Microsoft pod linkiem:

Newand planned features for Dynamics 365 Business Central, 2024 release wave 1 |Microsoft Learn

Poniżej prezentujemy skrót najciekawszych zmian w wybranych obszarach:
Obszar aplikacji

1.     Archiwizowanie projektów:

 • Funkcjonalność rozszerzy możliwość pracy z projektami, w analogiczny sposób znany z obszarów sprzedaży i zakupów
 • Archiwizacji projektu będzie można dokonać w sposób zautomatyzowany, manualny lub hybrydowo, na podstawie wcześniej zdefiniowanych zdarzeń
Rysunek 1 Opcje archiwizacji projektu

2.     Wprowadzenie funkcjonalności kodów rozliczeń międzyokresowych w dziennikach zakupów i sprzedaży:

 • Funkcjonalność przyspiesza procedowanie transakcji zakupów i sprzedaży poprzez umożliwienie wprowadzenia i wykorzystania kodów rozliczeń międzyokresowych bezpośrednio na Dziennikach zakupów i sprzedaży – analogicznie jak do tej pory na Dzienniku głównym
Rysunek 2 Dziennik zakupów

3.     Definiowanie zasad księgowania faktur serwisowych dla różnych Użytkowników:

 • Nowa funkcjonalność pozwoli określić sposób w jaki Użytkownik ma postępować z fakturami serwisowymi, pod kątem możliwości, jakie pojawią się po kliknięciu przycisku „Księguj” (Faktura, Wydanie i Faktura, Wydanie) – tak, jak ma to miejsce w przypadku faktur zakupu i sprzedaży
 • Ustawienie będzie miało wpływ na następujące dokumenty:

o  Zlecenia serwisu

o  Wydania magazynowe

o  Faktury serwisu

o  Faktury korygujące serwisu

Rysunek 3 Ustawienia Użytkownika

4.     Definiowanie domyślnej lokalizacji dla projektu lub fazy projektu:

 • Rozszerza możliwości pracy z kartą projektu analogicznie do zleceń produkcyjnych, umożliwia wskazanie kodu lokalizacji, kodu pojemnika na karcie projektu, liniach zadań projektu (Project Task Lines Subform)
 • Kod lokalizacji i kod pojemnika nie są wyświetlane domyślnie, ale można je dodać ręcznie. Podczas tworzenia wierszy planowania projektu i wierszy arkusza projektu pola zostaną uzupełnione wartościami domyślnymi. Zmiany nie będą wprowadzone w istniejących wierszach
 • Funkcjonalność nie będzie wpływać na dokumenty zakupu
Rysunek 4 Karta projektu

5.     Eksport i import tekstu sformatowanego w kilka linii (wielowierszowego) wykorzystując pakiety konfiguracji:

 • Dzięki zastosowaniu pól typu BLOB możliwe będzie eksportowanie i importowanie tekstu wielowierszowego do wybranych pól w aplikacji, za pomocą pakietów konfiguracyjnych
 • Funkcjonalność szczególnie przydatna dla firm, które mają potrzebę przeniesienia odpowiednio sformatowanych danych tekstowych między środowiskami (np. opisy na dokumentach)
Rysunek 5 Oferta sprzedaży

6.     Numery paczek magazynowych jak wymiary śledzenia towarów:

 • Aktualizacja usuwa lukę, która została zauważona po wprowadzeniu funkcjonalności śledzenia paczek w poprzednich wersjach aplikacji
 • Odblokowuje zamówienia inwentaryzacji dla firm, które korzystają ze śledzenia specyficznego dla paczki
 • W celu użycia funkcjonalności należy odblokować ją pod nazwą Feature Update: Enable use of package tracking in physical inventory orders” na stronie Zarządzanie funkcjami (Feature Management).
Rysunek 6 Numery paczek dostępne w Item Tracking Information

7.     Możliwość wystawiania faktur dla wielu Klientów z jednego projektu:

 • Funkcjonalność odpowiada na potrzebę rozliczania wielu Klientów zaangażowanych w konkretne obszary jednego projektu
 • Rozliczenia stają się mniej złożone, umożliwiając określenie odbiorców rozliczających i sprzedających w każdym wierszu zadania projektu
 • Posiadanie tych informacji w każdym zadaniu pozwala automatycznie generować faktury dla właściwych Klientów
Rysunek 7 Ustawienia projektu

8.     Przypisanie sprzedawcy do adresu dostawy:

 • Funkcjonalność zwiększa precyzję raportów sprzedaży poprzez odzwierciedlenie rozkładu geograficznego dostaw. Po wybraniu opcji alternatywny adres dostawy, jako lokalizacji dostawy na dokumencie sprzedaży, kod sprzedawcy zostanie zaktualizowany w celu dopasowania do handlowca z adresu dostawy, a nie odbiorcy faktury
Rysunek 8 Kod sprzedawcy na karcie adresu dostawy

9.     Kompletacja na projekcie:

 • Funkcjonalność usprawnia zarządzanie magazynem przez kompletację zapasów, tylko jeśli jest to konieczne w przypadku konkretnego projektu
Rysunek 9 Kompletacja na projekcie

10.     Fakturowanie Klienta do wielu projektów:

 • Funkcjonalność upraszcza proces fakturowania, dzięki możliwości wprowadzenia wielu projektów na wierszach jednej faktury
Rysunek 10 Fakturowanie Klienta do wielu projektów

11.     Użycie nowych układów Excel dla 35 wybranych raportów:

 • W najnowszej aktualizacji dodano osiem nowych raportów programu Excel z nowymi układami raportów dla finansów, sprzedaży (odbiorcy) i zakupów (dostawcy)
Rysunek 11 Nowe szablony dla 35 raportów Excel

12.     Standaryzacja pojęć w obszarze zarządzania projektami :

 • Wprowadzone zmiany ułatwiają księgowanie projektów poprzez ujednolicenie terminologii w tym obszarze
 • Główna zmiana to wymiana nazwy zlecenia na projekty (jobs to projects)
 • Zmiana nazwy nie spowoduje zerwania istniejących integracji i kastomizacji, ponieważ aktualizowane są tylko podpisy w interfejsie użytkownika i terminy w dokumentacji, a nie nazwy obiektów i pól w bazie danych
Rysunek 12 Wymiana nazw ze „zlecenia” na „projekty”

13.     Użycie walut przy księgowaniu transakcji z kartotekami pracowników:

 • Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie wydatków pracowników i transakcje zwrotu kosztów w walutach obcych
 • Określenie waluty umożliwia korzystanie z tych samych funkcji, co podczas rejestrowania transakcji w księgach nabywców i dostawców

Obszar raportowania i analizy danych

1.      Zwiększenie dostępności obszaru raportów i analiz poprzez rozbudowę funkcji wyszukiwania na stronie głównej aplikacji:

 • W najnowszej wersji Business Central możliwe będzie użycie wyszukiwarki w aplikacji – lupa w prawym górnym rogu (Tell me) w celu wyszukiwania raportów
 • Obszary wyszukiwania: tytuł i opis raportu (jeśli został zdefiniowany)
 • Pojawi się możliwość otwarcia raportu w nowej zakładce strony bez zamykania widoku eksploratora

 

Obszar UX

1.     Funkcjonalność przeciągnij i upuść (drag & drop) do załączania wielu plików:

 • Upraszcza dodawanie wielu plików jednocześnie
 • Ułatwia zarządzanie większą ilością załączników
Rysunek 13 Załączanie plików

2.     Komunikat z odnośnikiem do pola powodującego błąd aplikacji:

 • Wraz z aktualizacjami w ramach Wave 1 2024 zwiększy się czytelność komunikatów na platformie Business Central
 • Hiperłącze w komunikatach o błędach przenosi bezpośrednio do strony zawierającej pole, które powoduje błąd, co skraca czas potrzebny do odnalezienia jego przyczyny
Rysunek 14 Odnośnik do pola powodującego błąd

3.     Dostęp do nowych obszarów aplikacji za pomocą urządzeń mobilnych:

 • W poprzednich wersjach Business Central dostęp do arkuszy był możliwy jedynie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej
 • W najnowszej wersji wprowadzona zostanie obsługa uproszczonej formy arkuszy – analogicznej do tego, w jaki sposób wyświetla się dokumenty
 • Uproszczony widok zawiera skróconą sekcję nagłówka, linie oraz sekcję z podsumowaniem
 • Funkcjonalność będzie dostępna na urządzeniach z Android oraz iOS
Rysunek 15 Widok aplikacji na urządzeniu mobilnym

4.     Udostępnienie szczegółów błędu innym Użytkownikom:

 • Komunikat błędu został rozbudowany o funkcję udostępnienia z opcją wysyłki mailowej, przez MS Teams oraz możliwością skopiowania treści do schowka
 • Funkcjonalność ułatwia współpracę w zespole i przyspiesza wymianę informacji
Rysunek 16 Możliwości udostępnienia szczegółów błędu

Przedstawione nowości są jedynie częścią zmian zaproponowanych przez Microsoft w najnowszym wydaniu systemu Dynamics 365 Business Central. Poza wprowadzeniem nowych rozwiązań, naprawą zidentyfikowanych nieprawidłowości z poprzednich wydań, wyraźnie widać dążenie do ujednolicenia UX, a także chęć optymalizacji ergonomii pracy z aplikacją.

Po więcej szczegółów zapraszamy do odwiedzenia strony:

Newand planned features for Dynamics 365 Business Central, 2024 release wave 1 |Microsoft Learn

lub do bezpośredniego kontaktu z Intersys drogą mailową: sales@intersys.pl
Poprzedni
Następny
Następny