Pojęcie kompletacji zestawów w systemie Business Central cz. I

Opublikowany
6.3.2024
Pojęcie kompletacji zestawów w systemie Business Central cz. I

W systemie Business Central kompletacja jest procesem łączenia zapasów, które są częścią oferowanego asortymentu, tworząc z nich zestawy. Wyróżniamy dwa typy procesu kompletacji:

  • Kompletacja na magazyn (Assemble tostock) – dotyczy zapasów, w przypadku których proces kompletacji jest prosty i które mają być odłożone do magazynu przed sprzedażą
  • Kompletacja na zamówienie (Assemble toorder) - dotyczy zapasów, które nie podlegają magazynowaniu ze względu konieczność obniżenia kosztów magazynowania

Przydatne pojęcia:

👉 Bom kompletacji - określa komponenty (zapasy lub zasoby)niezbędne do kompletacji zapasu kompletowanego

👉 Zapas kompletowany - to zapas podlegający sprzedaży, zawierający zestawienie komponentów kompletacji

👉 Komponenty - standardowe zapasy (surowce lub wyroby gotowe)

Aby wprowadzić w życie funkcjonalność kompletacji, musimy najpierw przejrzeć jej podstawowe ustawienia. W systemie Business Central za pomocą lupki przechodzimy do kartoteki Ustawienia kompletacji, gdzie wymagane jest przede wszystkim wskazanie Dom. gł. gosp. gr. księgowa dla zleceń kompletacji jak i seria numeracji roboczych oraz zaksięgowanych zleceń kompletacji.

Przechodzimy kolejno do kartoteki zapasów, w celu utworzenia zapasu kompletowanego. Na pożądanym zapasie przechodzimy do sekcji Uzupełnianie, gdzie wybieramy Metodę uzupełnień - Kompletacja oraz Zasady kompletacji - Kompletacja na magazyn, na której omówieniu w tej części się skupimy.

Chcąc utworzyć strukturę zestawu, czyli określić jakie komponenty wchodzą w skład zestawu, przechodzimy do kartoteki BOMu kompletacji zestawu, klikając w NIE, w polu BOM kompletacji.

Na wstążce wybieramy +Nowy, a następnie na wierszach dodajemy zapasy które mają wchodzić w skład Zestawu kompletowanego, uzupełniając pole Typ, Nr, Ilość oraz Jedn. miary. Opcjonalnie możemy dodać w BOMie komentarz, jak np. „Proszę o zabezpieczenie dodatkową folią”, który przeniesie się na wiersze zlecenia kompletacji.

Przechodząc na wierszach w BOM, następnie Pokaż BOM, przechodzimy do kartoteki Struktury BOM-u zestawu.

Dzięki przejściu na wstążce w Dostępność zapasu wg. poziomu BOM, możemy zweryfikować ile zestawów jesteśmy w stanie utworzyć z dostępnych na magazynie komponentów. Na tej samej wstążce możemy obliczyć cenę ewidencyjną oraz jednostkową dla zestawu oraz sprawdzić udziały w kosztach.

Kompletacja na magazyn wykorzystywana jest w głównej mierze na potrzeby kompletacji zestawów i ich bezpośredniego magazynowania, a jej dodatkową cechą jest możliwość identyfikacji podzespołów oraz samego zestawu za pomocą Nr. Seryjnych lub Nr. Partii. Podczas, gdy nasz nabywca złożył zamówienie na zestaw, a my na magazynie mamy pojedyncze komponenty, chcąc złożyć komponenty w zestaw przechodzimy za pomocą lupki do kartoteki Zlecenia Kompletacji.

Za pomocą +Nowy, na wstążce przechodzimy do zlecenia kompletacji, gdzie uzupełniamy podstawowe dane takie jak: Nr. Zapasu (Zestawu), Kod lokalizacji, Ilość. System automatycznie dla nadanego Zestawu uzupełnił w wierszach zapasy zgodnie z ustawionym BOM-em kompletacji, wraz z komentarzem dla pracownika magazynowego o dodatkowym zabezpieczeniu.

Pozostaje nam zweryfikować ilość, wiersze śledzenia zapasu dla zestawu i komponentów (jeśli są wymagane) i przejść na wstążce do księgowania. Efekt zaksięgowanego zlecenia kompletacji możemy zweryfikować na kartotece zapasów, gdzie system z dostępnych komponentów utworzył jeden główny zestaw.

Tym oto sposobem udało nam się skompletować zapas kompletowany składający się z poszczególnych komponentów kompletacji, zgodnie z BOM-em kompletacji.

Co w przypadku, gdy na magazynie posiadamy zestaw, a potrzebujemy sprzedać tylko jeden komponent wchodzący w skład zestawu?

Na pomoc w systemie Business Central przychodzi nam funkcjonalność dekompletacji za pomocą Dziennika zapasów. Za pomocą lupki przechodzimy do dziennika zapasów, z listy szablonów wybieramy Dekompletację. W pierwszym wierszu jako Typ zapisu wybieramy Korektę in-minus, a w oknie Nr. Zapasu wybieramy nasz zestaw. W kolejnych wierszach jako Typ zapisu Korekta in-plus uzupełniamy zapasy, które są komponentami zestawu. Podczas realizacji procesu dekompletacji musimy pamiętać o odpowiedniej ewidencji kosztów pojedynczych jednostek zapasów.

Po zaksięgowaniu dokumentu dekompletacji, przechodząc do kartoteki zapasów widzimy już dostępne na magazynie pojedyncze zapasy będące wcześniej komponentami zestawu.

Puentując, dzięki funkcjonalności kompletacji na magazyn mamy możliwość sprawnego łączenia zapasów w zestaw, śledzenia za pomocą Nr. Seryjnych/Partii komponentów, jak i samego zestawu. Dekompletacja natomiast, umożliwia nam rozbicie zestawu z powrotem na czynniki pierwsze. Na dzisiaj to wszystko w temacie kompletacji, w kolejnej części przyjrzymy się kompletacji na zamówienie oraz porównamy obydwa jej typy ze sobą.

Osobiście, jak zawsze zachęcam do przetestowania funkcjonalności oraz śledzenia naszego bloga w celu poznawania kolejnych przydatnych możliwości systemu Business Central!

Poprzedni
Następny
Następny