Uporządkowanie wiedzy w obszarze korekty faktur sprzedaży w aplikacji MS Dynamics Business Central

Opublikowany
10.4.2024
Uporządkowanie wiedzy w obszarze korekty faktur sprzedaży w aplikacji MS Dynamics Business Central
Wpis ma na celu uporządkowanie wiedzy w obszarze korekty faktur sprzedaży w aplikacji MS Dynamics BC. Jest rozwinięciem wątku podjętego we wpisie OOTB#19.

Dynamicsblog| Modern UI – Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central (intersys.pl)

Temat korygowania dokumentów handlowych jest jednym z częściej pojawiających się pytań w obszarze funkcjonalności systemów ERP. Pomimo dołożonych starań – znajomości procesów w organizacji oraz u własnych Klientów, znajomości wymogów legislacyjnych czy odbytych szkoleń z obsługi systemu ERP, ilość zmiennych towarzyszących codziennej pracy Użytkownika końcowego jest tak duża, że nie sposób o bezbłędną pracę. MS Dynamics BC, umożliwia dokonania napraw błędów poprzez zastosowanie wbudowanej funkcjonalności.

1. z poziomu zaksięgowanej faktury sprzedaży na wstążce aplikacji dostępne są trzy opcje: koryguj, anuluj, utwórz fakturę korygującą

Rysunek 1 Opcje funkcji korekta na fakturze sprzedaży

2. każda z wymienionych opcji odpowiada na inną potrzebę biznesową Użytkownika i procedowana jest na swój własny sposób (implikuje konkretne zachowanie aplikacji)

3. procedura korekty faktury sprzedaży wymaga dodatkowej konfiguracji aplikacji, zarówno ze względów technicznych jak i operacyjnych

Rysunek 2 Przyczyny korekty sprzedaży - lista

4. w aplikacji znajduje się osiem typów korekty sprzedaży; dla każdego z typów można dodać osobną serię oraz opis (szczegółową przyczynę korekty), a także wskazać kod rejestracji kosztu dodatkowego

Omówienie poszczególnych funkcjonalności:

👉 Korekta -> Anuluj

Służy do anulowania błędnie wystawionej faktury sprzedaży (w przypadku gdy dokument nie został wprowadzony do obiegu gospodarczego). Funkcjonalność nie pozwala na edycję pól przed zaksięgowaniem korekty – księguje w tle fakturę korygującą sprzedaży o identycznych do korygowanego dokumentu danych. Na liniach faktury pojawia się dodatkowy wiersz o typie Komentarz który w polu Opis informuje o numerze powiązanego dokumentu sprzedaży (źródłowego), a także numerze dokumentu wydania towaru. Przyczyna korekty zostanie nadana automatycznie: System (Anuluj), a wskutek użycia tej opcji źródłowa faktura zostaje unieważniona.

👉 Korekta -> Koryguj

Działa identycznie do funkcjonalności Anuluj, z tą różnicą że po unieważnieniu błędnie wystawionego dokumentu przekierowuje Użytkownika na nową formatkę faktury sprzedaży która służy do poprawnego wprowadzenia danych (dane wejściowe są skopiowane z korygowanej faktury).

👉 Korekta -> Utwórz fakturę korygującą

Jest to opcja dająca najwięcej możliwości. Z poziomu faktury sprzedaży przekierowuje Użytkownika do nowej formatki faktury korygującej sprzedaż dla której wartości początkowe są pobierane z dokumentu źródłowego, a większość pól podlega edycji. W tym wariancie wartość początkowa pola Przyczyna korekty jest automatycznie ustawiona na: System (Ilość), ale możliwa jest edycja poprzez wybór z listy słownikowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wymiana przyczyny korekty spowoduje wyczyszczenie wierszy faktury i konieczność ręcznego wprowadzenia wszystkich wymaganych wartości, aby możliwe było zaksięgowanie korekty.

Poprzedni
Następny
Następny