Modern UI – Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
24.3.2021
Modern UI – Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jednym z często popełnianych błędów podczas pracy z systemem jest zaksięgowanie faktury sprzedaży, bądź zakupu z niepoprawnymi danymi. Skorygowanie takiego błędu wymaga utworzenia faktury korygującej. Do korygowania błędów na wczesnym etapie procesu Business Central udostępnia funkcję anulowania zaksięgowanej faktury, która w znacznym stopniu przyspiesza ten proces.


Aby funkcja anulowania zaksięgowanej faktury sprzedaży/zakupu zadziałała poprawnie, należy w pierwszej kolejności przejść na stronę Ustawienia sprzedaży i należności i uzupełnić pole ‘Zezwalaj na usuwanie dokumentów przed’ znajdującej się na zakładce ‘Ogólne’.

Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dodatkowo, lista Przyczyn korekty sprzedaży musi zawierać przyczynę o Typie korekty System (Anuluj).

Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

W celu wycofania błędnie zaksięgowanej faktury sprzedaży przechodzimy na stronę Zaksięgowane faktury sprzedaży. Otwieramy błędną fakturę i wybieramy Korekta, a następnie Anuluj.

Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Użycie funkcji powoduje utworzenie i zaksięgowanie faktury korygującej, przy jednoczesnym wycofaniu zaksięgowanej faktury sprzedaży. Po zatwierdzeniu operacji użytkownik ma możliwość otworzenia widoku faktury korygującej. Faktury, które zostały anulowane na liście Zaksięgowane faktury sprzedaży mają uzupełnione pole w kolumnie Anulowano wartością Tak.

Wycofanie zaksięgowanej faktury sprzedaży i faktury zakupu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wyżej opisany proces przebiega analogicznie w przypadku wycofywania błędnie zaksięgowanej faktury zakupu.

Funkcja wycofywania zaksięgowanych faktur jest bardzo pomocna w codziennej pracy. Jednak należy pamiętać, że faktura, którą chcemy wycofać musi spełniać następujące warunki:

  • zamówienie nie może być w pełni wydane,
  • faktura nie może być opłacona, ani częściowo, ani całkowicie.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione fakturę korygującą należy utworzyć ręcznie.

Poprzedni
Następny
Następny