Korzystanie z funkcji dostaw bezpośrednich w Business Central

Opublikowany
13.12.2023
Korzystanie z funkcji dostaw bezpośrednich w Business Central

Zaczynając od tego czym właściwie są dostawy bezpośrednie, szerzej znane jako „drop shipments”, to najprościej mówiąc są to dostawy zapasów dostarczane bezpośrednio od jednego dostawcy, do danego nabywcy.

Największą zaletą procesów sprzedaży z wykorzystywaniem usługi dostaw bezpośrednich jest przede wszystkim brak konieczności angażowania oraz posiadania własnego magazynu.

Aby skorzystać z funkcji dostawy bezpośredniej, należy zacząć od przejścia do listy zamówień sprzedaży i stworzenia nowego zamówienia sprzedaży. Na nowym zamówieniu wprowadzamy dane naszego nabywcy i uzupełniamy informacje dotyczące zamówionego zapasu na wierszach zamówienia.

Następnie, używając personalizacji, wyciągamy na wiersze pole Dostawa bezpośrednia (jeżeli to pole nie jest dostępne już na widoku) i ją zaznaczamy.  

Teraz, kiedy mamy już gotowe zamówienie sprzedaży, naszym kolejnym krokiem jest przejście na listę zamówień zakupów i stworzenie tam nowego zamówienia zakupu na towar, który chcemy sprzedaż wykorzystując dostawę bezpośrednią. Na zamówieniu wprowadzamy dane dostawcy, następnie przechodzimy do pola Wydanie i płatność, gdzie w zakładce Odbiorca dostawy zmieniamy opcje na Adres nabywcy i wybieramy naszego nabywcę.

Następnie, przechodzimy do wstążki i wybieramy kolejno Akcje -> Funkcje -> Dostawa bezpośrednia ->  Pobierz zamówienie sprzedaży.

Po wykonaniu powyższych kroków, możemy zauważyć, że na wierszach naszego zamówienia zakupu zostały wprowadzone dane dotyczące zapasu, który wcześniej wprowadziliśmy na zamówieniu sprzedaży.

Teraz możemy także swobodnie przemieszczać się pomiędzy połączonym zamówieniem sprzedaży, a zamówieniem zakupu, poprzez kliknięcie kolejno na Zamówienie -> Dostawa bezpośrednia -> Zamówienie sprzedaży lub Zamówienie zakupu, co sprawia, że od razu po tym wyświetlone zostaje zamówienie sprzedaży bądź zakupu, pomiędzy którymi utworzone jest połączenie.

Finalizacji naszego procesu dostawy bezpośredniej, możemy dokonać na dwa różne sposoby:

  1. Pierwszym sposobem jest rozpoczęcie tej finalizacji od strony sprzedaży i zaksięgowanie wydania oraz faktury na zamówieniu sprzedaży (bądź samego wydania), co automatycznie spowoduje zaksięgowanie przyjęcia na powiązanym zamówieniu zakupu. Wtedy pozostaje już tylko zaksięgowanie faktury na zamówieniu zakupu (jeżeli zaksięgowana została faktura sprzedaży wraz z wydaniem – fakturę zakupu można zaksięgować w procesie dostawy bezpośredniej tylko wtedy, gdy zaksięgowana jest już faktura sprzedaży).

Prezentując sposób pierwszy, zaczynamy od przejścia do utworzonego zamówienia sprzedaży i przechodzimy przez Księgowanie -> Księguj -> Wydanie i faktura.  

Następnie, widzimy, że na powiązanym zamówieniu zakupu zostało automatycznie zaksięgowane przyjęcie.

Teraz, pozostaje nam już tylko zaksięgowanie faktury na zamówieniu zakupu, tak więc wybieramy Księgowanie -> Księguj -> Faktura.

  1. Drugim sposobem jest rozpoczęcie finalizacji procesu od strony zakupu i zaksięgowanie najpierw samego przyjęcia z poziomu zamówienia zakupu, co spowoduje automatyczne zaksięgowanie wydania na powiązanym zamówieniu sprzedaży. Później pozostaje zaksięgowanie faktury sprzedaży i ostatecznie zaksięgowanie samej faktury zakupu (fakturę zakupu można zaksięgować w procesie dostawy bezpośredniej tylko wtedy, gdy zaksięgowana jest już faktura sprzedaży)

Prezentując sposób drugi, zaczynamy od przejścia do zamówienia zakupu, gdzie księgujemy Przyjęcie.

Następnie, przechodzimy do powiązanego zamówienia sprzedaży, gdzie wybieramy Księgowanie -> Księguj -> Faktura/Wydanie i faktura.  

Ostatnim krokiem jest powrót do zamówienia zakupu, gdzie zostało już tylko zaksięgowanie faktury zakupu.

Podsumowując, dostawy bezpośrednie są niezwykle przydatną funkcją, chociażby ze względu na fakt, iż przeprowadzając proces sprzedaży po proces zakupu z użyciem tej funkcji, jesteśmy całkowicie pozbawieni konieczności posiadania oraz angażowania magazynu przez wszystkie etapy tego procesu.  

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga w celu poznawania kolejnych przydatnych możliwości systemu Business Central. 

Poprzedni
Następny
Następny