Produkty na Szansie Sprzedaży w systemie D365 Sales

Opublikowany
11.5.2023
Produkty na Szansie Sprzedaży w systemie D365 Sales
Praca na Szansach Sprzedaży jest jedną z podstawowych możliwości w systemie CRM Dynamics 365 Sales. Jest to miejsce, które ułatwia użytkownikowi zarządzanie swoimi otwartymi krótkotrwałymi oraz długotrwałymi procesami sprzedaży. W ramach tego obiektu przydatnym elementem jest praca na potencjalnie sprzedawanych produktach, która jest jedną z funkcji pozwalającą na łatwiejsze zarządzanie szansą oraz szybką orientację „co my tak naprawdę chcemy sprzedać Klientowi”.

Każda potencjalna szansa sprzedaży, odnosi się do konkretnego zamówienia, zapytania ofertowego, propozycji dla klienta. To tutaj użytkownik powinien mieć możliwość wyboru potencjalnie sprzedawanych klientowi produktów. System Dynamics 365 Sales daje tą możliwość, a co za tym idzie, możemy również korzystać ze  zdefiniowanych cenników na karcie szansy sprzedaży. Możliwość wyboru dedykowanego cennika dla zapotrzebowania szansy sprzedaży jest ogromnym udogodnieniem w kontekście wyboru i selekcji produktów.

Po wyborze zakładki produktów na szansie i wskazaniu cennika, użytkownik ma możliwość dodania produktów z listy do szansy sprzedaży. Dodawane są one w wybranej przez użytkownika ilości oraz z ewentualnym, potencjalnym rabatem czy specyficznym dla części naszego asortymentu opodatkowaniem.

Żeby użytkownik nie musiał sam kalkulować wartości cenowych, które zastosowane zostały wobec wybranych produktów, z pomocą przychodzi nam Dynamics 365 Sales z możliwością obliczania wartości produktów z cennika. Automatyczna kalkulacja następuje na szansie sprzedaży po wyborze interesujących nas produktów ze zdefiniowanego cennika.

Po zdefiniowaniu wszystkich interesujących nas parametrów system wylicza ostateczną wartość szansy sprzedaży, z której możemy następnie skorzystać w raportach, na pulpitach nawigacyjnych, widokach czy w codziennych kalkulacjach sprzedażowego lejka. Wartości te mogą być później automatycznie kopiowane na przygotowywaną z szansy sprzedaży ofertę, czego instrukcję i prezentację znajdziecie w naszych wcześniejszych wpisach na blogu.

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga oraz profili na portalach społecznościowych, gdzie znajdziecie więcej pomocnych rozwiązań do swoich systemów Dynamics 365 😊

Poprzedni
Następny
Następny