Druga fala aktualizacji Power Platform w 2020

Opublikowany
9.7.2020
Druga fala aktualizacji Power Platform w 2020

Każdego roku Microsoft udostępnia tzw. Release Wave Plan. Jest to harmonogram nadchodzących  aktualizacji dla produktów Microsoft w kolejnych miesiącach. Osobne harmonogramy dotyczą obszaru Power Platform i Dynamics 365.  Warto zaznaczyć, że wyróżniamy dwie fale aktualizacji:

 • Wave 1 – zmiany dotyczące funkcjonalności wprowadzane na przełomie kwietnia – września, (o aktualizacji Power Platform przeczytasz tutaj)
 • Wave 2 – zmiany dotyczące funkcjonalności wprowadzane na przełomie października – marca.

O nadchodzących zmianach w ramach Wave 2 dla Dynamics 365 Business Central dowiesz się więcej tutaj.

W drugiej fali aktualizacji Microsoft nie pomija żadnej z usług Power Platform: Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, dodatku Al Builder oraz Power Apps Portals.

Przyjrzyjmy się bliżej planom Microsoft w zakresie każdego z produktów.

Power BI to narzędzie, które wspiera proces transformacji danych i zwiększa efektywność w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki łączeniu wielu źródeł, użytkownik ma zapewniony dostęp do najświeższych danych z wielu obszarów i z każdego miejsca może na bieżąco monitorować uzyskiwane wskaźniki.

Zapowiadane aktualizacje dla Power BI to:

 • Wywoływanie akcji z poziomu raportu

Dzięki dedykowanej wizualizacji Power Automate użytkownik będzie mógł wywołać pewną akcję za pomocą przycisku, który będzie umieszczony na kanwie raportu. Wywołany przepływ będzie uwzględniał kontekst filtrowania raportu, który został ustawiony przez użytkownika w momencie użycia przycisku.

 • Integracja z produktami z pakietu Office
  Łączenie z zestawem danych Power BI w Excel, a także wyświetlenie tabeli z zestawu danych Power BI jako typ danych w Excel – zapewniają możliwość pracy z odpowiednio przygotowanymi i rzetelnymi danymi z poziomu arkusza kalkulacyjnego.
  Integracja Power BI z SharePoint Online zapewni automatyczne generowanie raportów na podstawie danych z list i wyświetlenie raportów z poziomu SharePoint. Dodatkowo, w oparciu o tak wygenerowany raport, będzie możliwość tworzenia własnych wizualizacji, a także ich udostępniania.
 • Ulepszenia w tzw. deployment pipelines
  Możliwość dodawania oraz utrzymania przepływów danych i  raportów podzielonych na strony jako artefaktów poszczególnych środowisk  (test/dev/prod). Możliwość ustawienia przyrostowego odświeżania zestawów danych, oddzielnie na każdym etapie (test/dev/prod).
 • Usprawnienia w korzystaniu z raportów

Zaznaczenia kilku pojedynczych punktów na wykresie (metodą „lasso”), powiększenie osi wizualizacji.

Dodanie nowej wizualizacji („Small multiples”), która będzie zawierała kilka „mini” wykresów umieszczonych obok siebie. Dane na wizualizacji można „porcjować” według np. kategorii, gdzie każda kategoria będzie oddzielnym „mini wykresem”, co znacznie uprości porównywanie danych.

Dodanie możliwości poręczenia dla raportów i aplikacji (obecnie jest możliwe tylko dla zestawów i przepływów danych). Dzięki temu użytkownik korzystający z raportu będzie miał pewność, że korzysta z właściwego i rzetelnie przygotowanego zestawienia.

Power Apps to tzw. low-code application, zapewniająca możliwość tworzenia aplikacji spełniających wymagania biznesowe, bez konieczności wykorzystania języków programowania. Jest doskonałym narzędziem, które wspiera i zwiększa efektywność Dynamics 365 oraz Office 365.

W nadchodzących miesiącach zapowiadane są m.in.:

 • Tworzenie aplikacji z poziomu Microsoft Teams.
 • Ujednolicenie Interfejsu (Unified Interface) aplikacji opartych na modelu.
 • Integracja Business Q&A wraz z Common Data Service – zapewni sprawne przeszukanie zbioru danych w odpowiedzi na zapytanie w języku naturalnym.
 • Dodawanie niestandardowych stron w aplikacjach opartych na modelu (tzw. model – driven apps).
 • Efektywniejsze korzystanie z globalnej wyszukiwarki w aplikacji.
 • Tworzenie, edytowanie, odpisywanie na e-maile w Power Apps mobile app (możliwe zarówno w aplikacjach kanwy jak i opartych na modelu).
 • Poprawa w wyświetlaniu danych na podsiatkach (dotyczy model – driven apps) w mobilnej aplikacji.

Power Apps Portals

 • Zagnieżdżenie bota stworzonego z wykorzystaniem Power Virtual Agents.

AI Builder to nowa funkcja usługi Power Platform wykorzystująca mechanizmy sztucznej inteligencji w środowisku typu „wskaż i kliknij”. Dzięki niej wprowadzanie inteligencji do aplikacji nie wymaga od użytkownika znajomości języków programowania, ani wiedzy na temat nauki o danych.

W ramach release Wave 2 dla AI otrzymamy:

 • Dodanie nowych modeli: skanowanie paragonów, tłumaczenie.
 • Utworzenie wspólnego modelu przetwarzania formularzy dla różnych układów dokumentu.
 • Możliwość ręcznego wskazania tabel lub pól, które nie zostały automatycznie wykryte przez AI Builder.

Power Automate (wcześniej Microsoft Flow) to narzędzie pozwalające zwiększyć wydajność Twojego biznesu wykorzystując mechanizmy automatyzacji powtarzalnych i zabierających czas czynności. Wprowadzone niedawno rozwiązania RPA dodatkowo umożliwiają organizacjom znacznie szybciej zdygitalizować swoją działalność. Natomiast połączenie Power Automate z Softomotive, również narzędziem typu RPA, o którym pisaliśmy w ramach MS Build 2020, wprowadza tysiące nowych możliwości kompletnie za darmo w ramach jednego narzędzia.

Z kolei w ramach drugiej fali aktualizacji w tym roku otrzymamy:

 • Integracja z MS Teams – pozwoli na tworzenie przepływów wywoływanych kontekstowo oraz prostsze pozyskiwanie szablonów, a także zintegrowanie narzędzia udzielania zgód.
 • Ulepszenie przekazywania argumentów wejściowych w przepływach UI – zostanie to wykonane w formie pola tekstowego, w którym będą mogły być wprowadzane argumenty wejściowe do przepływu.
Druga fala aktualizacji Power Platform w 2020
 • Akcja WinAutomation (Softomotive) – pierwszy przejaw integracji Power Automate z rozwiązaniem Softomotive, który inicjuje wprowadzanie akcji tego typu w przepływach UI.
 • Personalizacja akcji przepływów UI – możliwość ustawienia czasu oczekiwania dla każdej akcji przepływu, w podziale na interwały czasowo i liczbę powtórzeń.
 • Akcja opóźnienia – umożliwi to czasowo „zamrożenie”przepływu po to by zyskać dodatkowy czas na ustawienie docelowych aplikacji w odpowiednim stanie.
 • Integracja z powszechnie używanymi biznesowymi rozwiązaniami jak system SAP czy Excel – wprowadzenie szablonów często używanych scenariuszy w ramach doświadczenia przepływów interfejsu jakimi są używanie klawiatury czy interakcji klików myszy.
 • Automatyzacja aplikacji na wirtualnych maszynach – możliwość nagrywania i odtworzenia przepływów aplikacji uruchamianych na wirtualnych maszynach takich jak Microsoft Remote Desktop.
 • Łatwiejsze ustawianie, kreowanie i konfigurowanie czasów uruchomienia przepływów UI – to usprawnienie będzie wprowadzać powiadomienia o nowych wersjach przepływu, możliwość anulowania lub ponownego uruchomienia przepływu, a także widoczność bram, które przepływy UI będą wykorzystywać w ramach zwykłych przepływów.
 • Monitorowanie przepływów – pozwoli na wpatrzenie się w statystyki przepływów takie jak ilość powtarzalnych błędów,utylizację czasu pracy bota, rozpoznanie schematów błędów oraz rozwiązywanie problemów.
 • Skalowanie przepływów UI bez opieki – wprowadzi to możliwość zaopiekowania się przez organizację przepływami by zwiększyć ich niezawodność.

Power Virtual Agents to usługa umożliwiająca każdemu w organizacji tworzenie botów napędzanych sztuczną inteligencją. Boty potrafią prowadzić rozmowę z użytkownikami na różne tematy. Są w stanie udzielać odpowiedzi na rutynowe pytania, rozwiązywać powszechnie znane problemy oraz automatyzować zadania, które zabierają cenny czas klienta lub pracownika.

W tym roku PVA doczeka się następujących nowych funkcjonalności:

 • Zautomatyzowana wiadomość powitalna – będzie wyzwalana na początku rozmowy, po to aby pomóc użytkownikom w interakcji z botem.
 • Podstawowe motywy bota – możliwość podstawowej personalizacji bota, która umożliwi dopasowanie go do szablonów kolorów organizacji.
 • Upowszechnienie Adaptive Cards – tworzenie i edycja Adaptive Cards będzie możliwa z poziomu Power Automate, które bez problemu będą dopasowywać swoje rozmiary do środowiska, w którym zostaną umieszczone.
 • Dodanie obrazków i wideo do tematów rozmów – konwersacje zostaną wyposażone w obsługę obrazów i wideo zaciąganych z URL. Będą one mogły być dodane w odpowiedziach bota.
 • Lista zmiennych – autorzy botów będą mogli używać listy zmiennych do wyświetlenia wyników tablic z Power Automate. Konwersacje wyposażone w to rozwiązanie będą prezentować użytkownikowi listę wyboru pytań bota.
 • Możliwość interakcji głosowej – dzięki tej funkcji połączymy bota z telefonem i umożliwimy mu konwersację głosową z nami.
 • Wdrożenie PVA do umiejętności Alexy – możliwość integracji głosowej z aplikacjami Amazon Alexa oraz na kompatybilnych aplikacjach Alexa.
 • Rozszerzenie rozumienia języka naturalnego – PVA będzie znacznie lepiej rozumiał język naturalny dzięki wykorzystaniu mechanizmów AI. Otrzymane informacje będą analizowane przez bota i w razie potrzeby bot będzie pytał o doprecyzowanie odpowiedzi.
 • Sugestie tematów rozmów z plików (CSV, DOCX, PDF) umieszczonych na stronach internetowych – pozwoli to na wyekstraktowanie tematów rozmów z tych plików.

Podsumowując, czeka nas wiele zmian w Power Platform, stawiających na upowszechnienie sztucznej inteligencji w ramach usług wchodzących w skład PP oraz na rozszerzenie integracji między tymi elementami. Niedługo już łatwiej zintegrujemy Power BI z aplikacjami Office 365, SharePoint i Power Automate. Otrzymamy również nowe funkcjonalności w Power Apps, które zwiększą możliwości tworzenia bardziej spersonalizowanych aplikacji tego typu, jak również bardziej zapanujemy na przepływami w Power Automate. Natomiast z Power Virtual Agents będziemy mogli porozmawiać w bardziej naturalny sposób.

Poprzedni
Następny
Następny