Widok potoku w Microsoft Dynamics 365

Opublikowany
16.8.2023
Widok potoku w Microsoft Dynamics 365
Szybkie generowanie widoków związanych ze sprzedażą jest jednym z narzędzi codziennej pracy zespołów ds. sprzedaży. Przy wielu umowach, transakcjach biznesowych i szansach sprzedażowych niezwykle istotne jest, aby łatwo i błyskawicznie uzyskać przegląd obecnej sytuacji. Dzięki temu można zdecydować, którą transakcję kontynuować oraz przede wszystkim ustalić w jakim miejscu się znajdujemy.

Widok potoku dla szansy sprzedaży umożliwia nam łatwiejsze zarządzanie transakcjami i jest ono bardziej intuicyjnie niż kiedykolwiek.

Aby taki widok uzyskać należy umieścić istniejące pole Prawdopodobieństwo na formularzu Szansy Sprzedaży. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego pola, to tu należy wpisać liczbę z zakresu od 0 do 100 wskazującą prawdopodobieństwa zamknięcia szansy sprzedaży. Może ułatwić to zespołowi ds. sprzedaży przekonwertowanie szansy sprzedaży na sprzedaż.

Kolejnym polem, które należy dodać na formularzu Szansy Sprzedaży jest pole Faza Potoku. Pokazuje bieżącą fazę planowanej sprzedaży dla szansy sprzedaży. Jest aktualizowana za pomocą przepływu pracy.

Gdy już posiadamy wymienione pola, to możemy założyć, że potrzebujemy panelu wizualizacyjnego, w którym osoby zarządzające organizacją mogą łatwo porównywać możliwości między szansami sprzedaży kątem różnych parametrów, takich jak szacowane przychody, rzeczywiste daty zamknięcia itp.

Aby uzyskać taki panel, należy przejść do ogólnego widoku Szans Sprzedaży i kliknąć przycisk Pokaż jako i przełączyć widok na Pipeline view.

Na tym widoku uzyskaliśmy raport kluczowych statystyk w formacie graficznym jak i w tabeli.

Wykres bąbelkowy pozwala szybko wykryć problemy z wkrótce zamykanymi transakcjami. Można szybko sprawdzić działania i przejrzeć wszelkie notatki. Dynamics 365 pozwala na łatwe zarządzanie swoimi możliwościami, szybko uzyskując potrzebne informacje i bez wysiłku podejmując działania.

Bańka wskazuje na indywidualny rekord szansy. Kliknięcie rekordu na wykresie bąbelkowym spowoduje otwarcie sekcji po prawej stronie ekranu. W formularzu po lewej stronie pojawi się formularz wskazanej szansy.

Natomiast aby pokazać te dane w formacie lejka sprzedażowego należy przejść do Sales funnel.

Lejek sprzedaży wyświetla całkowitą liczbę rekordów wybranej metryki na podstawie szacowanego przychodu i faz lejka sprzedażowego w postaci poziomego wykresu słupkowego. Fazy lejka i domyślne opcje na osi, to szacowane przychody z rekordów wybranej metryki. Można z łatwością wchodzić w interakcje ze słupkami, klikając dwukrotnie dowolny z nich będą wyświetlać ich dane.

W widoku potoku dostępnych jest 7 opcji wraz z przyciskiem paska poleceń o nazwie combo. Są to:

  • Pipeline value (wartość lejka)
  • Number of deals in pipeline (liczba transakcji)
  • Won amount (wygrana kwota)
  • Number of won deals (liczba wygranych transakcji)
  • Lost amount (utracona kwota)
  • Number of lost deals (liczba utraconych transakcji)

Na tym samym poziomie znajduje się przycisk o nazwie „Resetuj”. Przycisk paska poleceń o nazwie „Combo” jest również obecny obok przycisku resetowania. Po kliknięciu przycisku Combo wyświetlane są odpowiednio trzy opcje: lista, kombinacja i edytuj metryki

Pierwsze dwie opcje dotyczą wyświetlania danych, a ostatnia opcja o nazwie „Edytuj metryki” jest używana zgodnie z jej nazwą, tj. Edycja istniejących metryk, a także służy do tworzenia nowych metryk.

Po kliknięciu przycisku Utwórz metrykę po prawej stronie ekranu otworzy się formularz pokazany na poniższych zrzutach ekranu. Aby utworzyć metrykę, musimy wypełnić odpowiednie dane we wszystkich wymaganych danych w formularzu. Użytkownik może wybrać żądane pole i wykonać pięć wspomnianych akcji na wybranym polu dla wszystkich rekordów widoku. Następnie należy metrykę zapisać i zostanie ona wyświetlona na naszym widoku.

Podsumowując, w dzisiejszym, dynamicznym trybie pracy, gdzie wyniki sprzedażowe są kontrolowane w każdym momencie dnia, widok potoku jest narzędziem, który pomoże użytkownikom efektywniej znaleźć żądane rekordy niż standardowa siatka do odczytu.

Poprzedni
Następny
Następny