PowerBI – Listopadowa aktualizacja 2021

Opublikowany
22.11.2021
PowerBI – Listopadowa aktualizacja 2021
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

W tym roku listopadowy Update dotyczący Power BI wprowadza dużo zmian w tym narzędziu. Prace nad nowościami z tego miesiąca trwały kilka miesięcy.

Microsoft bardzo uważnie słuchał i analizował potrzeby projektantów raportów, aż wreszcie otrzymaliśmy w wersji zapoznawczej nowy panel formatowania, kartę celów z poszerzonymi ustawieniami zabezpieczeń oraz kilka innych nowych funkcjonalności. W tym poście skupiliśmy się na wspomnianych dwóch zmianach. Zapraszamy na krótkie podsumowanie listopadowych zmian w aplikacji PowerBI.

Raportowanie:

Nowy panel wizualizacji i formatowania! New
Microsoft całkowicie przeprojektował panel wizualizacji i formatowania. Zmieniono następujące elementy:

 • Dodano zakładkę piórnika wizualizacji, po to, aby w nawigacji po panelu formatowania całkowicie skupić się na formatowaniu wizualizacji.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Skategoryzowano ustawienia formatowania oraz dodane podkategorie i możliwość rozwijania i zwijania kategorii oraz podkategorii.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Usunięto podwójne paski przewijania.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Dodano globalny przycisk resetowania do ustawień domyślnych.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Wdrożono kompaktowe przełączniki włączania/wyłączania funkcji formatowania.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Wydzielono zakładkę Ogólną z panelu formatowania.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Scalono funkcje formatowania etykiet kategorii oraz dodano opcje pogrubienia¸, kursywy, podkreślenia tekstu.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Scalono formatowanie serii do przycisku „Zastosuj do”, wcześniej przełączanie między ustawieniami serii wymagało skrolowania po wewnętrznym pasku przewijania.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021
 • Scalono formatowanie stanów przycisków do opcji „Zastosuj do”, podobnie jak wyżej, teraz wszystkie opcje formatowania są ustawiane w ramach globalnego przycisku „Zastosuj do”.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Nowy panel formatowania można włączyć wchodząc w Power BI Desktop: File > Options and settings > Options > Preview Features > New format panel.

Nowe typy przycisków – Nawigacja! New

Dodano grupowe przyciski nawigacji po stronach raportu oraz zakładkach. Ta funkcja pozwala na tworzenie menu nawigacji po raporcie. Teraz zamiast ustawiania każdego przycisku z osobna i każdego jego stanu/zachowania z osobna możemy wykonać to jednym grupowym przyciskiem. Nie musimy już dublować przycisków. Wykonanie takiej nawigacji często zajmowało wiele godzin pracy!

Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Dostęp do przycisków nawigacji: Zakładka wstawianie > Przyciski > Nawigacji

Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Sortowanie legendy! New

Dodano nową opcję sortowania po legendzie, sortowanie wpływa również na kolejność kategorii na wykresach.

Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Obracanie wykresów kołowych! New

Obecnie kategorie wykresów kołowych rozpoczynały się od tej największej i zmniejszały się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzięki aktualizacji będzie można samodzielnie ustawić rotację/początkową kategorię wykresu, da to więcej miejsca etykietom kategorii z mniejszą wartością.

Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Karta celów New

Karta celów to jeden z modułów Power BI Online, który może stanowić monitoring kluczowych wskaźników efektywności organizacji (KPI). Z niniejszą aktualizacją otrzymujemy następujące możliwości:

 • Dostęp do karty celów z Power BI Desktop.
 • Ustawienia uprawnień wg ról zabezpieczeń, dostępne typy uprawnień to: czytanie, aktualizacja, dodawanie notatek, ustalanie statusu, aktualizacja bieżącego statusu.
 • Uprawnienia możemy dowolnie mieszać oraz stosować tak zwane role domyślne.
 • Integracja karty celów z Power Automate.
Power BI Listopadowa aktualizacja 2021

Więcej znajdziecie na blogu Microsoft pod linkiem:
https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/blog/power-bi-november-2021-feature-summary/

Poprzedni
Następny
Następny