Dodawanie zakładek na osi czasu w Dynamics 365 CRM

Opublikowany
8.11.2023
Dodawanie zakładek na osi czasu w Dynamics 365 CRM

W drugiej fali wydania 2023 w Dynamics 365, Microsoft wprowadził nową funkcję zakładek na osi czasu. Funkcjonalność pozwala na ustawienie pożądanych filtrów na aktywnościach, jakie widzimy na osi czasu a następnie zapisanie ich, za pomocą zakładek. Zdecydowanie ułatwia to pracę, ze względu na możliwość szybkiego przełączania się między grupami filtrów.

Aby ustawić odpowiednią grupę filtrów za pomocą zakładek należy przejść na wybrany rekord w którym znajduje się oś czasu.

Następnie, klikając w lejek w obszarze osi czasu, należy ustawić pożądane filtry na aktywnościach.

Na potrzeby artykułu został ustawiony filtr dotyczący stanu działania, czyli zostaną pokazane jedynie aktywności ze statusem Aktywne. Następnie, należy kliknąć w ikonkę Zakładki i wprowadzić żądaną nazwę zakładki.

Po wpisaniu nazwy użytkownik ma możliwość bezpośredniego zapisu zakładki co skutkuje, że zakładka nie będzie ustawiona jako domyślna. Natomiast użytkownik podczas zapisu posiada jeszcze dwie inne opcje. Druga z nich, to zaznaczenie pola Ustaw jako zakładkę domyślną, a następnie zaznaczenie jednej z dwóch opcji – Ustaw jako domyślne dla tego formularza i Ustaw jako domyślne dla wszystkich formularzy (ustawienie globalne zastępuje ustawienia administratora na osi czasu filtrów).

Ikona gwiazdki przy nazwie zakładki oznacza, że zakładka jest domyślna. Na osi czasu maksymalną ilością zakładek jest 15.

Aby sprawdzić, czy dany filtr, ustawiony jako domyślny globalnie, został ustawiony dla innych rekordów, należy przejść do innego Klienta i na osi czasu widać ciemną ikonę zakładki. Oznacza to, że filtr i zakładka zostały tu poprawnie zastosowane.

Aby wyłączyć filtry całkowicie na osi czasu, jest możliwość Resetuj do ustawień domyśleń po wejściu w ikonę Zakładek.

Microsoft umożliwia również późniejsze zarządzanie utworzonymi zakładkami, po wejściu w opcję danej zakładki. Opcja Zmień nazwę służy do zmiany nazwy zakładki. Opcja aktualizacji zaktualizuje bieżący filtr do oryginalnego, który został wcześniej ustawiony przez użytkownika, a opcja usuwania bezpośrednio usunie zakładkę.

Funkcja zakładek na osi czasu jest ułatwieniem w codziennej pracy użytkowników systemu. Zapamiętanie filtrów, które często są mocno spersonalizowane do potrzeb naszej codziennej pracy za pomocą jednego kliknięcia, zdecydowanie skraca czas pracy i zapewnia szybki dostęp do najpotrzebniejszych aktywności.

Poprzedni
Następny
Następny