Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia

Opublikowany
1.6.2022
Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia

Wraz z aktualizacją systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central w ramach Wave I 2022 została wprowadzona funkcja umożliwiająca zmianę odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia. Taka funkcjonalność rozszerza obsługę projektów, w których strona otrzymująca usługę jest inna, niż strona, która płaci za fakturę.


Poniżej przedstawię proces zmiany odbiorcy faktury sprzedaży.

Tworzę nowe zlecenie, określam odbiorcę usługi.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Na potrzeby nagrania tworzę na razie jedno zadanie zlecenia i nie uzupełniam wierszy planowania zleceń.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Mając tak przygotowaną kartotekę zlecenia, mogę przejść do przedstawienia zmian, jakie wprowadziła aktualizacja.

Na kartotece zlecenia możemy zauważyć dodaną skróconą kartę: Faktura i wydanie.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

W tym miejscu użytkownik ma możliwość określenia innego odbiorcę faktury, niż ten który podpowiedział się po uzupełnieniu Numeru Nabywcy w skróconej karcie: Ogólne.

Przechodząc teraz do wcześniej przygotowanego zadania zlecenia, dodam wiersz o typie fakturowane.  

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Możemy zauważyć, że po utworzeniu wierszy nie możemy dokonać zmiany numeru odbiorcy faktury.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Przejdę teraz do wygenerowania faktury sprzedaży z poziomu wierszy planowania zlecenia.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Po wygenerowaniu kartoteki faktury sprzedaży, na dokument zostały przeniesione dane odnośnie wydania i fakturowania ze zlecenia.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Z tego poziomu faktury sprzedaży, w obszarze wydania i fakturowania dozwolona jest tylko zmiana odbiorcy dostawy.

Uzupełniam wymagane pola, a następnie księguję dokument.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Po znawigowaniu zaksięgowanej faktury sprzedaży, możemy zauważyć, że zapisy księgi nabywców powstały na nabywcę określonego w polu: Odbiorca faktury.

Sprawdźmy jeszcze wydruk, możemy zauważyć, że analogicznie został zmieniony nabywca oraz adres dostawy.

Zmiana odbiorcy faktury sprzedaży, wygenerowanej z poziomu zlecenia w MS D365 Business Central

Warto wspomnieć, że powyższe dodanie funkcjonalności przez firmę Microsoft, miało źródło w działaniach społeczności zgromadzonej wokół Business Central. Strona Dynamics 365 Business Central Ideas ma za zadanie zbierać sugestie od użytkowników końcowych Business Central, a za pomocą rankingu pozycjonowanego poprzez głosy użytkowników, Microsoft rozpatruje sugestie, a następnie wdraża je do systemu.

Zachęcam do odwiedzenia strony BC Ideas.

Poprzedni
Następny
Następny