Zarządzanie cyklem życia aplikacji – Dynamics NAV & Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
14.1.2020
Zarządzanie cyklem życia aplikacji – Dynamics NAV & Dynamics 365 Business Central

Wsparcie techniczne systemów informatycznych przez dostawców oprogramowania jest jednym z kluczowych elementów dla przedsiębiorstw, jeśli weźmiemy pod uwagę zagadnienia z bezpieczeństwa cyfrowego i zgodności z lokalnymi, ciągle zmieniającymi się przepisami prawa np. finansowo-księgowego. Już dzisiaj oficjalnie zakończy się wsparcie systemu operacyjnego Windows 7, z którego na co dzień korzysta ogromna liczba osób zarówno ze sfery biznesowej, jak i prywatnej. Utrata takiego wsparcia technicznego wiąże się przede wszystkim z brakiem uaktualniania zabezpieczeń, a tym sam ułatwienie osobom postronnym działanie na naszą niekorzyść i niekorzyść naszego przedsiębiorstwa na poziomie bitów i bajtów.  

Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy po przyjściu do pracy nie jesteśmy w stanie dostać się do naszego pulpitu komputera, czy systemu z którego korzystamy na co dzień i w którym przechowujemy wszystkie informacje związane z naszym biznesem? Z pewnością możemy, tylko po co mielibyśmy to robić? Lepszym rozwiązaniem jest odpowiednia profilaktyka działań w świecie IT, która w ostatecznym rozrachunku zaoszczędzi nam czas, który spożytkować będziemy mogli na inne zadania.  

Nie inaczej jest w przypadku systemów ERP, jak system Microsoft Dynamics NAV, czy jego następca Microsoft Dynamics 365 Business Central.  

Uwaga! Omawiany cykl życia systemu NAV/BC opisany poniżej, odnosi się tylko do produktu on-premise (on-prem), a w instalacji wykorzystywana jest lokalizacja polska od firmy IT.Integro. Sama instalacja może odbywać się na infrastrukturze Klienta, chmurze MS Azure lub hostingu firmy trzeciej. Rodzaj wykorzystywanej licencji (wieczysta lub subskrypcyjna) nie ma tutaj znaczenia. Jeśli Twoja instalacja NAV/BC wykorzystuje lokalizacje od firmy Acrebit lub wymagane jest jej odniesienie do wersji Business Central SaaS (cloud), prosimy o kontakt indywidualny.

Każda wersja systemu, udostępniana przez Microsoft, określana jest dwoma elementami wsparcia technicznego:

 • podstawowe wsparcie (Mainstream support),
 • rozszerzone wsparcie (Extended support).  

Z perspektywy realiów krajowych, najbardziej znaczącą datą dla Klientów korzystających z systemu ERP, dedykowanego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw od MS, jest data zakończenia wsparcia podstawowego. Bowiem jest to data, dla której wypuszczane aktualizacje, zazwyczaj w formie nowych obiektów implementowanych przez Certyfikowanego Partnera Microsoft, są dostępne bez żadnych dodatkowych kosztów (wymagany aktualny plan opłaty serwisowej BREP). Opłacie podlega jedynie czas pracy Partnera w celu pozyskania i uaktualnienia obiektów w instalacji NAV/BC danego Klienta.  

Należy podkreślić, że nie jest tutaj mowa tylko o samych obiektach od firmy Microsoft, ale również o aktualizacjach w ramach pakietu polskiej lokalizacji dostarczanej przez firmę IT.Integro. Dystrybutor polskiej lokalizacji dostarcza aktualizacje bez dodatkowych kosztów jedynie dla wersji, które oficjalnie są wspierane w zakresie podstawowym przez firmę Microsoft. Oznacza to, że dla wersji niewspieranych wciąż istnieje możliwość wykupienia tych obiektów i zapewnienia zgodności systemu ze zmieniającymi się przepisami. Jednak w praktyce jest to dość kosztowne z perspektywy np. ceny całego pakietu polskiej lokalizacji.  

Pamiętajmy, że każda sytuacja licencyjno-obiektowa Klienta jest inna i, aby w pełni ją rozumieć zalecany jest bezpośredni kontakt z Partnerem, w celu jej omówienia i posiadania aktualnej informacji o zbliżających się terminach, zmianach i opcjach aktualizacji systemu NAV/BC.  

Poniżej przedstawiono daty zakończenia wsparcia podstawowego dla wersji systemu Dynamics NAV:

 • Dynamics NAV 2015 – data określona na dzień 14.01.2020,
 • Dynamics NAV 2016 – data określona na dzień 13.04.2021,
 • Dynamics NAV 2017 – data określona na dzień 01.11.2022,
 • Dynamics NAV 2018 – data określona na dzień 01.10.2023.

Wynika z tego bezpośrednio, że dla Klientów korzystających obecnie z wersji Dynamics NAV 2015 kolejne aktualizacje obiektów, po tej dacie będą dodatkowo płatne.  

Jak wygląda sytuacja w przypadku wersji systemu dla następcy, czyli Dynamics 365 Business Central? Niestety, tutaj wielu Klientów może być niemile zaskoczona podejściem Microsoft względem wsparcia podstawowego dla systemu. Daty zakończenia wsparcia podstawowego dla tych wersji prezentują się następująco:

1. Wsparcie na zasadach Ustalonego Cyklu Życia (Fixed Lifecycle Policy):

 • Dynamics 365 Business Central wersja 13 ‘October Release’ – data określona na dzień 14.04.2020,
 • Dynamics 365 Business Central wersja 14 ‘Spring Release’ – data określona na dzień 10.10.2023.

2. Wsparcie na zasadach Nowoczesnego Cyklu Życia (Modern Lifecycle Policy):

 • Dynamics 365 Business Central wersja 15 ‘Wave 2’ – data określona na miesiąc 04.2021.

Dużo zmian, dużo informacji. Jak to rozumieć? Zacznijmy od początku, Microsoft wraz z wprowadzeniem systemu Dynamics 365 Business Central ogłosił trzecią generację systemu ERP dedykowanego firmom z sektora MŚP. Jak to przy każdej zmianie generacji/produktu bywa, modyfikacji uległa również polityka zarządzania cyklem życia systemu. Wprowadzona została nowa polityka nazwana ‘Modern Lifecycle Policy’, która odnosi się do każdej nowej wersji Business Central począwszy od wersji 15 ‘Wave 2’, która została udostępniona Klientom w październiku 2019. Wprowadza ona nowe zasady, które określają, że:

 • klient jest w pełni odpowiedzialny za swoją instalację systemu BC w wersji on-premise i musi pilnować poprawności w przestrzeganiu zasad zarządzania cyklem życia produktu,
 • każda wersja systemu BC posiadać będzie 6-miesięczny okres wsparcia w zakresie nowych funkcjonalności, błędów i poprawek cyklicznych,
 • każda wersja systemu BC posiadać będzie dodatkowy 12-miesięczny okres wsparcia w zakresie błędów i poprawek cyklicznych.

W praktyce oznacza to, że każda nowa instalacja systemu BC w wersji on-premise będzie posiadać 18-miesięczny okres wsparcia przez firmę Microsoft oraz lokalnego Partnera odpowiedzialnego za lokalizacje.

Uwaga! Należy podkreślić, że wersja 15 Business Central jest pierwszą wersją, której kastomizacja odbywa się tylko w języku AL i przy wykorzystaniu Extensions oraz pozbawiona jest interfejsu użytkownika RTC – czyli interfejsu, który użytkowany był przez Klientów od wersji NAV 2013. Więcej o nowym interfejsie Modern UI można przeczytać tutaj.

Oficjalny harmonogram aktualizacji systemu Business Central na kolejne lata zaprezentowano poniżej:

Wracając jednak do obecnej polityki zarządzania cyklem życia aplikacji i sytuacji względem wersji systemu Business Central oznaczonej, jako wersja 13. Dlaczego data zakończenia wsparcia została określona już na 14 kwietnia bieżącego roku? Z oficjalnych dokumentacji bezpośrednio wynika, że wersja Business Central oznaczona numerem 13 była poniekąd wersją przejściową i została objęta tylko tymczasowym wsparciem. Zakończenie tego wsparcia określono na 14.04.2020. Poniżej fragment oficjalnej dokumentacji Microsoft:

Bezpośrednio zalecana jest aktualizacji do Business Central w wersji 14, dla której przewidziano podstawowy zakres wsparcia, aż do 10.10.2023, czyli standardowe 5 lat wsparcia jak w przypadku wersji systemu Dynamics NAV. Jeśli popatrzymy na październik roku 2023 i harmonogram wersji Business Central, to obecnie nie jest możliwe określenie jaka wersja będzie dostępna dla Klienta aktualizującego swoją instalacje BC.  

Z punktu widzenia Partnera MS, instalacja, aktualizacja oraz wykorzystywanie Business Central w wersji 14 jest opcją najbardziej optymalną z wielu powodów. Przede wszystkim Klient otrzymuje standardowe pięcioletnie wsparcie w zakresie podstawowym, czyli dostęp do aktualizacji obiektów zarówno ze strony MS, jak i Partnera lokalnego wspierającego aktualizacje. Otrzymuje również dostęp do ostatniej wersji Business Central, która objęta jest możliwością programowania w języku C/AL (tym samym wykorzystywanym w przypadku wersji systemów Dynamics NAV), jak również ma możliwość wykorzystania klienta dostępowego w wersji RTC oraz interfejsu, do którego Klient i jego użytkownicy przywykli i w którym stali się efektywni pod kątem operacyjnym.  

Zatem wersja 14 Business Central od strony polityki zarządzania cyklem życia systemu, odkłada na przyszłość kwestię aktualizacji swojego systemu „NAV” do nowej generacji Business Central wykorzystującego już tylko Modern UI.  

Poprzedni
Następny
Następny