Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Opublikowany
16.2.2022
Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Arkusz konfiguracyjny to centralna lokalizacja, w której można planować, śledzić i wykonywać prace konfiguracyjne. Funkcjonalność umożliwia utworzenie arkuszy roboczych dla każdej firmy, z którą pracuje użytkownik lub utworzyć standardowy arkusz, którego można użyć do skonfigurowania wielu identycznych firm.


W dzisiejszym wpisie z serii Out Of The Box, chciałabym przedstawić w podstawowym zakresie funkcjonalność Business Central Cloud, pozwalającą z dużą dynamiką tworzyć kopie istniejących firm z uwzględnieniem wybranych tabel. Ta możliwość szczególnie jest przydatna, w momencie, gdy użytkownik chciałby skopiować ustawienia z firmy głównej, bez przenoszenia na przykład zapisów, dokumentów, powstałych podczas pracy na aktualnie wykorzystywanym systemie.

Aby znaleźć się na docelowej stronie, w wyszukiwarce wpisuję: Arkusz konfiguracji.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

W celu pobrania ‘matrycy’ do kopiowania wartości z firmy zawierającej dane, na otwartej stronie arkusza konfiguracji przechodzę na wstążkę: Akcje -> Funkcje -> Pobierz tabele konfig.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Na oknie wstępnym zaznaczam: Uwzględnij tylko z danymi.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Po zatwierdzeniu okna wstępnego, następuje przetwarzanie. Arkusz konfiguracyjny uzupełnia się o te tabele, które zawierają dane.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Z powyższej ‘matrycy’ należy wybrać które tabele użytkownik chce skopiować na nową firmę. Konkretne tabele należy zaznaczyć, a następnie skrótem klawiszowym CTRL + C skopiować, a następnie w firmie docelowej, wkleić je w także w arkuszu konfiguracji.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Pozostała teraz ostatnia czynność – końcowe skopiowanie danych.

W tym celu należy z wstążki arkusza konfiguracji wybrać: Przetwarzanie -> Kopiuj dane z firmy.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

W oknie wstępnym należy wybrać z której firmy w obrębie jednego środowiska, tabele mają zostać pobrane.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Po zatwierdzeniu okna wstępnego, dane zostaną skopiowane, zgodnie z konfiguracją.

Wykorzystania arkusza konfiguracji przy tworzeniu nowej firmy

Zachęcam do samodzielnego sprawdzenia możliwości arkusza konfiguracji. W przedstawionym przeze mnie materiał przedstawiony został jedynie podstawowy zakres. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na naszym blogu.

Poprzedni
Następny
Następny