Transfer danych pomiędzy firmami – Master Data Management Setup

Opublikowany
31.5.2023
Transfer danych pomiędzy firmami – Master Data Management Setup
Jedną z długo oczekiwanych funkcji w Dynamics 365 Business Central 2023 Wave 1 (BC22) jest zarządzanie danymi podstawowymi. Ta funkcja była zamawiana przez wielu klientów od dłuższego czasu, a teraz jest już dostępna na Business Central.

Master Data Management jest przeznaczone dla scenariuszy, w których chcemy przenieść dane główne i konfiguracje z jednej firmy do drugiej w tym samym środowisku. Działa jako silnik synchronizacji danych pozwalający zachować synchronizację danych w firmach po początkowym transferze.

Dzięki funkcji Master Data Management mamy teraz następujące możliwości zarządzania danymi podstawowymi:

  • Przenoszenie danych podstawowych między firmami - umożliwia synchronizację odpowiednich tabel i pól z innej firmy
  • Definiowanie tabel i pól do synchronizacji. Aby uzyskać większą kontrolę nad synchronizacją można filtrować rekordy tabeli oraz skonfigurować bardziej zaawansowane sprzężenia synchronizacji
  • Zmiany w głównej firmie są natychmiast zaciągane do firm przyjmujących przez kolejkę zadań
  • Użytkownicy w firmie odbierającej mają możliwość przeglądania dzienników synchronizacji, aby śledzić zmiany i rozwiązywać wszelkie problemy

Warto pamiętać, że proces synchronizacji opiera się na modelu zaciągania, a nie na modelu wypychania. Oznacza to, że oddziały pobierają dane z firmy źródłowej, a po skonfigurowaniu synchronizacji wpisy kolejki zadań zaczynają aktualizować dane w oddziałach za każdym razem, gdy w firmie źródłowej zostaną wprowadzone zmiany.

*Zalecana jest synchronizacja jednokierunkowa. Pomimo, że jest  możliwa dwukierunkowa, to firma Microsoft nie zaleca jej. Synchronizacja danych w obu kierunkach może prowadzić do konfliktów lub niechcianych nadpisań.

Podsumowując, funkcja Master Data Management zapewnia zaawansowaną funkcjonalność do synchronizacji. Dodała wiele ustawień synchronizacji i jest bardzo pomocnym narzędziem do zarządzania danymi. Należy natomiast pamiętać, że na ten moment jest ona możliwa do wykorzystania tylko w obrębie firm z jednego środowiska.

Poprzedni
Następny
Następny