Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
26.8.2020
Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Istotnym czynnikiem wpływającym na podejmowanie właściwych i efektywnych decyzji jest prawidłowa informacja o kosztach. Aby zapewnić poprawną wycenę oraz zapasy, które kupujemy i sprzedajemy, muszą być połączone z wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w wyniku procesu sprzedaży i zakupu, takimi jak: fracht, ubezpieczenie, czy opłaty celne.


Z uwagi na to, że efekt księgowania kosztów dodatkowych ma wymiar wyłącznie finansowy i nie wpływa na ilość zapasów, funkcjonalność może być również wykorzystywana do:

 • obniżek cen zakupu i sprzedaży (opłaty przeładunkowe, faktury korygujące, zwroty);
 • rejestrowania opłat za transport;
 • różnego rodzaju dostosowań związanych z wyceną zapasów.

Ustawienia kosztów dodatkowych są częścią ustawień finansów. W słowniku kosztów dodatkowych  zdefiniować można różne typy kosztów dla rodzajów opłat, poprawiając w ten sposób jakość statystyk kosztów oraz sprzedaży:

Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Koszty dodatkowe można przypisać do każdego zaksięgowanego dokumentu przychodzącego (przyjęcia zakupu, przyjęcia zwrotu sprzedaży, przyjęcia przesunięcia) lub wychodzącego (wydania sprzedaży, wydania zwrotu zakupu) na dwa sposoby:

 • w oddzielnej fakturze, gdzie połączymy koszt dodatkowy z zaksięgowanym przyjęciem bądź wydaniem zapasów, których on dotyczy,
 • w oryginalnym dokumencie zakupu/sprzedaży, gdzie na wierszach znajdują się zapasy, do których będziemy dodawać koszt dodatkowy.

Koszt dodatkowy można przypisać ręcznie bądź automatycznie. W Microsoft Dynamics 365 Business Central v14 dostępne są 4 metody automatycznego przypisania kosztu dodatkowego:

 • Równo – system podzieli kwotę kosztu dodatkowego i przypisze ją w równych częściach do pobranych wierszy zapasów.
 • Wg kwoty – system podzieli koszt proporcjonalnie do kwoty wierszy z zapasem.
 • Wg wagi – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do wagi zapasów.
 • Wg objętości – koszt zostanie podzielony proporcjonalnie do objętości zapasów.

Opcje te widoczne są po przejściu z wiersza dokumentu z kosztem dodatkowym do przypisania kosztu dodatkowego i wybraniu ‘Sugeruj przypisanie kosztu dodatkowego’

Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Przykładowo wybierając ‘Wg objętości’, która jest jedną z dwóch nowych opcji, system dzieli koszt dodatkowy na wiersze (w tym przypadku przyjęcia zakupu) proporcjonalnie do sumarycznej objętości zapasów.

Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Drugą nowością dostępną w Business Central jest podział i przypisanie kosztu dodatkowego ‘Wg wagi’. Opcja ta działa w analogiczny sposób dzieląc kwotę według sumarycznej objętości zapasów na wierszach.

Po przypisaniu kosztu dodatkowego i zaksięgowaniu dokumentu w systemie tworzone są dodatkowe zapisy wyceny. Księgowanie kosztów dodatkowych ma wymiar wyłącznie finansowy i nie wpływa na ilość zapasów, jednak na utworzonym zapisie wyceny widoczna jest informacja o numerze zapisu księgi zapasów, którego koszt dodatkowy dotyczy.

Przypisywanie kosztów dodatkowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jakie korzyści wynikają z przypisywania kosztów dodatkowych do dokumentów w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central?

 • Możliwość rejestrowania powiązanych z zapasami transakcji finansowych, które nie mają wpływu na ich ilość.
 • Szybki podział i przypisanie kwoty kosztu dodatkowego, nawet jeśli dotyczy on wielu wierszy i sztuk przyjęć czy wydań zapasów.
 • Uzyskanie poprawnych informacji o kosztach i sprzedaży, a w rezultacie podejmowanie trafnych decyzji.
 • Zidentyfikowanie kosztów dostawy towarów może pomóc w podejmowaniu decyzji w celu optymalizacji sieci dystrybucji.

Poprzedni
Następny
Następny