Niestandardowe szablony raportów Word w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
15.7.2020
Niestandardowe szablony raportów Word w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

W Microsoft Dynamics 365 Business Central możesz zdecydować, kiedy wydrukować fakturę lub określony dokument, którego raportu i układu użyć. Możesz to zrobić, korzystając z wyborów raportów i układów dokumentów.

W Business Central termin „Raport” obejmuje dokumenty skierowane zewnętrznie, takie jak faktury sprzedaży i potwierdzenia zamówień wysyłane do Klientów jako pliki PDF.

Układ raportu kontroluje jego zawartość i format, w tym, które pola zestawu danych pojawiają się w raporcie i jak będą ułożone, która czcionka jest używana i które obrazy są dołączane. Raporty można w pełni dostosować do własnych wymagań.

Układ raportu konfiguruje następujące elementy:

  • Etykieta i pola danych, które mają być zawarte w zestawie danych raportu Business Central.
  • Format tekstu, taki jak typ czcionki, rozmiar i kolor.
  • Logo firmy i jego pozycja.
  • Ogólne ustawienia strony, takie jak marginesy i obrazy tła.

Istnieją dwa typy układów raportów, których można używać:

  • Microsoft Word,
  • RDLC (język definicji raportu po stronie klienta, rozszerzenie dla plików SQL Server Report Builder).

Ogólne koncepcje projektowania układów Word i RDLC są bardzo podobne. Jednak każdy typ ma pewne funkcje projektowe, które wpływają na wygląd generowanego raportu w Business Central. Oznacza to, że ten sam raport może wyglądać inaczej przy użyciu układu programu Word w porównaniu do układu raportu RDLC.

Niestandardowe szablony raportów Word w D365 BC

Proces konfigurowania układów raportów Word i RDLC jest taki sam. Główną różnicą jest sposób modyfikowania układów. Układy raportów programu Word są zazwyczaj łatwiejsze do tworzenia i modyfikowania niż programu RDLC, ponieważ można tworzyć je z poziomu Word. Układy raportów RDLC są modyfikowane za pomocą programu SQL Server Report Builder, który jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Business Central zawiera kilka wbudowanych układów. Są to wstępnie zdefiniowane układy zaprojektowane dla określonych raportów. Raporty Business Central będą miały wbudowany układ jako RDLC czy Word lub w niektórych przypadkach oba. Nie można modyfikować wbudowanych układów w Business Central, ale można ich użyć jako punktu wyjścia do tworzenia własnych niestandardowych układów raportów.

Niestandardowe układy umożliwiają posiadanie wielu układów dla tego samego raportu, które można przełączać w razie potrzeby. Na przykład, mogą występować różne układy dla każdej firmy Business Central lub mogą wystąpić różne układy dla tej samej firmy na specjalne okazje lub wydarzenia, takie jak specjalna kampania lub sezon wakacyjny.

Nowy układ utworzyć można poprzez wykonanie kopii już istniejącego układu niestandardowego lub dodając nowy, który w większości przypadków będzie opierał się na układzie wbudowanym. Podczas dodawania nowego układu można wybrać typ raportu RDLC lub programu Word lub oba te typy. Nowy układ niestandardowy będzie automatycznie oparty na wbudowanym układzie raportu, jeśli ten jest dostępny. Jeśli nie ma wbudowanego układu dla tego typu, tworzony jest nowy pusty układ, który należy zmodyfikować i zaprojektować od podstaw.

Podsumowując: Obiekt raportu w Business Central ma jeden zestaw danych i jeden lub dwa wbudowane układy: układ programu Word lub układ RDLC, lub oba. Oba układy są oparte na tym samym wspólnym zestawie danych. Następnie, w czasie wykonywania w aplikacji można dodać wiele innych niestandardowych układów do tego samego obiektu raportu.  

Funkcjonalność układów raportów Word została zapoczątkowana wraz z wersją Dynamics NAV 2015 i jest nadal rozwijana. Wraz w wyjściem aktualizacji Wave 2 w ramach roku 2020 dla systemu MS Dynamics 365 Business Central rozszerzona zostanie funkcjonalność szablonów dokumentów Word, więcej informacji tutaj.

Poprzedni
Następny
Następny