Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów

Opublikowany
31.8.2022
Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

W dzisiejszym wydaniu Out Of The Box zaprezentujemy Państwu alternatywny sposób dla tworzenia dokumentów przychodu oraz rozchodu wewnętrznego, które służą do rejestrowania różnic stanu magazynowego zapasów, nie wynikających z przeprowadzonych operacji handlowych.

Dokumentacja magazynowa prowadzona jest w celu prawidłowego zarządzania przepływem materiałów oraz towarów, czy produktów gotowych posiadanych przez dany podmiot.

 • PW – przychód wewnętrzy, to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar, może to być wyprodukowany towar. Może też służyć jako dokument ilustrujący przyjęcie gotowego produktu z wewnątrz np. z produkcji do magazynu.
 • RW – rozchód wewnętrzy, to dokument potwierdzający wydanie materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa, a więc głównie na własne potrzeby. Ewidencjonowanie wewnętrznego rozchodu materiałów pozwala na kontrolę ewentualnych strat i jakości surowców – ich ilość wydana do produkcji rzadko równa jest ilości faktycznie przekształconej w produkt. Ponadto ukazuje podstawowe koszty surowców/materiałów w obszarach – klienta, zlecenia, a nawet produktu. Dokładna dokumentacja RW w przedsiębiorstwach produkcyjnych pomaga zobrazować koszty wytworzenia. Kolejną zaletą RW jest możliwość ujęcia strat i braków wykrytych podczas inwentaryzacji.

W systemie Business Central, możemy utworzyć te dokumenty, jako kartoteki Inventory Shipments i Inventory Receipts, o czym pisaliśmy tutaj, lub poprzez dziennik zapasów, jako korekty in plus/in minus, na czym dzisiaj się skupimy.

Aby utworzyć korektę in plus/in minus należy

 1. Utworzyć w systemie szablon oraz instancje dziennika zapasów.
Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central

2. Wejść na stronę „Dziennik zapasów”.

Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central

3. Wybrać odpowiedni szablon oraz instancję dla RW/PW.

Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central

4. Wypełnić potrzebne pola wiersza.

Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • Data księgowania – data zaksięgowania RW/PW
 • Typ zapisu:
 • Korekta in minus – dla RW
 • Korekta in plus – dla PW
 • Nr dokumentu – numer roboczy nadany przez system
 • Nr zapasu – numer zapasu dla RW/PW
 • Opis – opis księgowania (domyślnie Opis zapasu – 100 znaków)
 • Kod lokalizacji – kod lokalizacji dla transakcji RW/PW
 • Kwota za jednostkę – kwota po jakiej zapas zostanie przyjęty lub nastąpi jego rozchód wewnętrzny. Podpowiadana automatycznie z zapisów zakupu zapasu (można edytować ręcznie)

5. Po uzupełnieniu sprawdzić poprawność danych oraz zaksięgować wiersz.

Możliwość realizacji korekty in-minus oraz in-plus za pomocą dziennika zapasów w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Aby poznać więcej ciekawych funkcjonalności systemu, zachęcamy do śledzenia naszego bloga!

Poprzedni
Następny
Następny