Modern UI – Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
24.2.2021
Modern UI – Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

W codziennej pracy wszyscy szukamy sposobów, aby ułatwić sobie wykonywanie poszczególnych czynności. Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje użytkownikowi szereg funkcjonalności, które mogą zoptymalizować jego pracę. Jedną z takich na pozór banalnych, ale przydatnych możliwości jest przejście bezpośrednio z zaksięgowanego dokumentu wydania na portal spedytora, w celu sprawdzenia statusu przesyłki.


Aby funkcja zadziałała poprawnie, cały proces należy rozpocząć od przejścia na listę spedytorów i uzupełnieniu adresu internetowego portalu, na którym użytkownicy sprawdzają statusy swoich przesyłek.

Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Przypisanie spedytora do danego procesu sprzedaży może nastąpić z poziomu zamówienia sprzedaży, bądź zaksięgowanego wydania sprzedaży.

Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Często zdarza się tak, że nr przesyłki otrzymujemy od spedytora z opóźnieniem, więc numer ten możemy zaktualizować na zaksięgowanym wydaniu sprzedaży poprzez funkcję ‘Aktualizuj dokument’ dostępną ze wstążki zaksięgowanego wydania (zachęcamy do zapoznania się z poprzednim wpisem, w którym przybliżyliśmy możliwości edycji zaksięgowanych dokumentów w Business Central).

Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Gdy wszystkie informacje mamy wprowadzone, możemy przenieść się z poziomu zaksięgowanego wydania sprzedaży na portal spedytora, gdzie w przeznaczonym do tego miejscu możemy wprowadzić otrzymany numer przesyłki i korzystając już bezpośrednio z możliwości dostępnych na portalu, aktywować funkcję śledzenia. Przeniesienie na stronę spedytora z poziomu WZ generowane jest funkcją dostępną na wstążce ‘Śledź przesyłkę’.

Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Śledzenie przesyłki w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jest to już kolejna przedstawiana przeze mnie funkcjonalność, dostępna w standardzie, z pozoru bardzo prosta, ale na dłuższą metę znacznie upraszczająca wykonywanie codziennych zadań i korzystanie z Microsoft Dynamics 365 Business Central. Posiadając przypisanych różnych spedytorów na różnych zamówieniach, nie musimy przeskakiwać pomiędzy portalami, lecz jednym kliknięciem możemy przenieść się na odpowiednią stronę, mając pewność, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, aby zlokalizować konkretną przesyłkę.

Poprzedni
Następny
Następny