Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część I -wstęp

Opublikowany
16.6.2021
Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część I -wstęp

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy serię trzech publikacji dotyczących integracji systemów Business Central i Dynamics 365 Sales. Część pierwsza obejmuje wprowadzenie oraz przedstawienie prostych funkcjonalności, które stopniowo z każdym kolejnym wpisem będą przechodzić w bardziej skomplikowane procesy.


Rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Business Central zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przy pomocy wbudowanej natywnie wspomaganej konfiguracji umożliwić integrację z systemem Microsoft Dynamics 365 Sales.

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Cała instalacja wymaga najpierw połączenia poprzez platformę wchodzącą w skład Power Apps, konkretnie – Microsoft Dataverse.

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales
Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Usługa jest swojego rodzaju szkieletem umożliwiającym przechowywanie danych w skalowalnym i bezpiecznym środowisku, by następnie ułatwić wyeksportowanie danych na zewnątrz w celu konsolidacji. Takie rozwiązanie umożliwia rozszerzenie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania Business Central poprzez rozwinięcie bazowych funkcjonalności systemu.

Między systemami dostajemy w pewnych obszarach dwukierunkową integrację. Tą samą kartotekę, dla przykładu: Nabywcy, możemy otworzyć w systemie Sales, z poziomu Business Central i odwrotnie.

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales
Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Sprzężenie rekordów poprzez Dataverse pozwala na przeglądanie informacji z Microsoft Dynamics 365 Business Central w Microsoft Dynamics 365 Sales i odwrotnie. Umożliwia synchronizację danych pomiędzy rekordami.

Sprzężenia dokonuje się z poziomu systemu Business Central:

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales
Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Jak widać powyżej, rekord z Business Central jest powiązany z rekordem o takiej samej nazwie w Dataverse, co za tym idzie w Dynamics 365 Sales. Dzięki temu, systemy kolokwialnie mówiąc wiedzą, które rekordy powinny się ze sobą komunikować.

Przejdźmy od sprzężeń o poziom wyżej, czyli do listy mapowań tabel integracji. W tym celu w wyszukiwarce należy wpisać: “Ustawienia polaczenia z Microsoft Dynamics 365”, a następnie z wstążki wybrać: Akcje -> Mapowania tabeli integracji.

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Wyświetlona zostanie lista tabel out of the box, które można zmapować między systemami. Zasada działania jest podobna, jak przy sprzężeniu rekordów, tylko w tym wypadku są tabele. Mapowanie określa, które tabele mają się z sobą komunikować. Dla przykładu widzimy, że tabela: Zapasy, w Business Central zmapowana jest z tabelą: Produkt, w Dynamics 365 Sales. Rozbieżność nazw tabel wynika z charakterystyki systemu, mapowanie tą przeszkodę likwiduje.

Ostatnią rzeczą jaką chciałbym przytoczyć podczas tego wprowadzenia jest kolejka zleceń. Czyli natywna funkcjonalność Business Central, która umożliwia zaplanowanie synchronizacji danych dla rekordów, które zostały połączone w obu aplikacjach. W tym celu w wyszukiwarce wpisuję: “Zapisy kolejki zleceń”:

Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales

Wszystkie kolejki zleceń z identyfikatorem: 5339, dotyczą integracji. Zostają wgrane wraz z zakończeniem wspomaganej konfiguracji. Każdy rekord aktualizuje daną tabele integracji. Domyślny czas między uruchomieniami wynosi 30 minut, można go poddać edycji. Synchronizację można również uruchomić manualnie, bez konieczności czekania na kolejkę zleceń.

Na tym zakończę wstęp do integracji, a w kolejnej części, pracując na obu systemach przedstawię, jak synchronicznie tworzą się dokumenty, kartoteki, oferty w systemach. Zachęcam do sprawdzenia poprzednich materiałów na naszym blogu.

Poprzedni
Następny
Następny