Modern UI – Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Opublikowany
19.5.2021
Modern UI – Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Podczas pracy z klientem wdrażającym Business Central SaaS, padło pytanie o możliwość przechowywania w chmurze kopii zapasowej bazy danych środowiska. Taka opcja istnieje, dzięki skonfigurowaniu platformy Microsoft Azure z systemem BC. Dokładniej mówiąc, z centrum administracyjnego Business Central można wyeksportować bazę danych dla środowisk online, jako pliki BACPAC do kontenera magazynu platformy Azure.


Warto wspomnieć o kilku uwagach przed rozpoczęciem:

 • Korzystanie z zasobów platformy MS Azure związane jest z kosztami. Przybliżone koszty można obliczyć przy pomocy kalkulatora Azure.
 • Możliwy jest tylko eksport środowiska produkcyjnego. Chcąc wyeksportować dane środowiska SandBox, można użyć programu Excel lub RapidStart.
 • Możliwy jest eksport bazy danych tylko, gdy klient ma płatną subskrypcję serwisu Business Central.
 • Użytkownik dokonujący eksportu musi mieć skonfigurowane odpowiednie uprawnienia.
 • Usługa konta magazynu platformy Azure wymagana jest w wersji standardowej.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy:

 1. Przygotowanie konfiguracji platformy Azure.
 2. Dokonanie eksportu w systemie Business Central.

Zaczynając od punktu nr 1, wymagany jest dostęp do platformy Microsoft Azure. Po stworzeniu konta i zalogowaniu się, powinna zostać wyświetlona strona domowa:

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

W celu inicjacji utworzenia konta magazynu należy rozwinąć listę po lewej stronie, a następnie wybrać: Wszystkie usługi > Kategoria: Magazyn > Konta magazynu > Nowy.

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

W ramach tworzenia konta magazynu użytkownik musi przejść przez szereg zakładek w celu konfiguracji. Opis poszczególnych pól dokładnie jest opisany w dokumentacji Microsoft.

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Na pierwszej stronie wymagane jest utworzenie grupy zasobów, czyli kontenera zawierającego powiązane zasoby dla rozwiązania oraz nadanie nazwy konta magazynu. Należy pamiętać, że nazwa musi być unikatowa w ramach wszystkich istniejących nazw kont magazynów na platformie Azure.

Po przejściu przez wszystkie zakładki i uzyskaniu walidacji, zostaje wyświetlona strona podsumowująca z możliwością utworzenia konta magazynu.

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Po zakończeniu implementacji konta magazynu, należy przejść do nowo stworzonego obiektu w celu wygenerowania sygnatury dostępu współdzielonego, która w późniejszych krokach będzie wprowadzana do systemu Business Central, aby umożliwić komunikację z platformą Azure.

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Kolejna konfiguracja zostanie przeprowadzana, aby wygenerować sygnaturę dostępu współdzielonego:

 • Dozwolona usługa: Blob,
 • Dozwolone typy zasobów: Kontener i obiekt,
 • Dozwolone uprawnienia: Odczyt, zapis, usuń, utwórz,
 • Dozwolone protokoły: HTTPS,
 • Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia sygnatury dostępu współdzielonego. Wymagany jest minimalny okres ważności wynoszący 24 godziny od zainicjowania eksportu. ,
Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Po dokonaniu konfiguracji należy wygenerować i skopiować SAS URL. W tym punkcie kończy się proces konfiguracji konta magazynu. Z wyżej wygenerowanym kodem SAS URL należy przejść do systemu Business Central, a dokładniej do Admin Center:

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Po wybraniu środowiska produkcyjnego należy ze wstążki wybrać: Create database export, wprowadzić wcześniej wygenerowany SAS URL i uruchomić operację eksportu poprzez przycisk Create. Warto zauważyć, że system informuję o limicie ilości eksportów na jeden miesiąc.

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

W zależności od rozmiaru bazy danych, operacja może potrwać od kilku minut do kilku godzin. Proces będzie wykonywany pomimo zamknięcia okna Admin Center.

Po zakończeniu eksportu, baza danych będzie dostępna w kontenerze konta magazynu na platformie MS Azure:

Eksport bazy danych w Business Central SaaS

Z tego miejsca użytkownik może dowolnie zarządzać bazą danych, np. jest możliwość pobrania jej na dysk lokalny.

To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze Out Of The Box, zachęcam do sprawdzenia materiału wideo oraz do śledzenia naszego bloga.

Poprzedni
Następny
Następny