Modele licencyjne Microsoft Dynamics 365 Business Central – On-Premise vs SaaS vs PaaS vs IaaS

Opublikowany
22.10.2021
Modele licencyjne Microsoft Dynamics 365 Business Central – On-Premise vs SaaS vs PaaS vs IaaS

Wraz z postępującym rozwojem technologii oraz rosnącą popularnością chmur obliczeniowych, nie dziwi fakt, że producenci oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oferują swoim Klientom dostęp do hostingu w różnych modelach licencyjnych.

Microsoft w pełni staje na wysokości zadania i w przypadku Klientów korzystających z systemu ERP, dedykowanego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jakim jest Microsoft Dynamics 365 Business Central, oferuje im opcje związane z chmurą obliczeniową. Odchodzi od lokalnej, dotychczas najpopularniejszej opcji deploymentu On-Premise, sukcesywnie wycofując wsparcie Mainstream dla starszych wersji systemu, które opierały się na tym modelu, wprowadzając politykę sprzedaży oprogramowania wyłącznie w wersji SaaS. Oprócz tego oferuje jeszcze inne modele oparte na technologii chmurowej jakimi są IaaS, czy PaaS. Wszystkie oferowane modele posiadają swoje słabe i mocne strony, które należy przemyśleć wybierając odpowiedni dla swojej firmy.

Czym te modele się tak naprawdę różnią?

Aby móc podjąć decyzję, co do wyboru jednego z dostępnych modeli wdrożenia Microsoft Dynamics 365 Business Central, konieczne jest zrozumienie i weryfikacja mocnych stron każdego z nich. W zrozumieniu ogólnego funkcjonowania każdego z modeli, pomóc może zestawienie wszystkich dostępnych opcji pod kątem technologii.

Modele licencyjne Microsoft Dynamics 365 Business Central – On-Premise vs SaaS vs PaaS vs IaaS

Źródło: https://stack247.files.wordpress.com/2015/05/azure-on-premises-vs-iaas-vs-paas-vs-saas.png

Na pierwszy rzut oka, takie zestawienie może mówić niewiele. Idąc jednak po kolei, starajmy się wyjaśnić każdą opcję:

Model On–Premise – lokalny hosting oprogramowania, od którego jak już wyżej wspomniano Microsoft zdecydowanie i sukcesywnie odchodzi. Dane firmy przechowywane są fizycznie w witrynie Klienta przy użyciu fizycznego serwera do hostowania i obsługi systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rodzaj hostingu On-Premise jest często wybierany w sytuacji, gdy potrzebne są dalsze dostosowania, aby całkowicie dostosować system do specyfiki firmy, bez względu na to, jak bardzo skomplikowane mogą one być. Jednak bezpieczeństwo danych w tym modelu może być trudne do zarządzania, co oznacza, że dane mogą być podatne na naruszenia. Dostęp do danych nie jest mocną stroną tego modelu. Można uzyskać go tylko w centrum danych, w którym są fizycznie przechowywane. Wszystkie aspekty techniczne, począwszy od aplikacji, aż po dane, serwery i sieć są obsługiwane przez Klienta, bądź Certyfikowanego Partnera Microsoft, przez co często ta opcja jest większą inwestycją, niż pozostałe pod względem czasu i pieniędzy.

Model IaaS (Infrastructure as a Service) – model, w którym Klient korzysta z udostępnionej infrastruktury informatycznej, zarządzanej za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że elementy takie jak centrum danych, zapory sieciowe, zabezpieczenia sieci oraz serwery i magazyn są dostępne w tym modelu i zarządzane przez Microsoft.

Model PaaS (Platform as a Service) – model, w którym tak jak w przypadku IaaS zawiera się infrastruktura zarządzana przez Microsoft, a dodatkowo w tym przypadku oferowane jest środowisko deweloperskie umożliwiające dostarczanie rozwiązań IT w postaci aplikacji opartych na chmurze Microsoft Azure. Jako, że PaaS hostuje dane i system oprogramowania w ramach chmury, dostęp do danych można uzyskać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Model SaaS (Software as a Service) – to właśnie w tym najpopularniejszym modelu dostępny jest Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji Cloud. Jest to najłatwiejsza i najbardziej opłacalna opcja. Dzięki wyborze tego modelu, który w całości jest dostępny na zasadzie subskrypcji, Klient uzyskuje pełną możliwość skalowania i rozwoju systemu wraz z firmą.  W modelu SaaS dostępna jest infrastruktura oraz usługi dostępne w ramach modeli IaaS oraz PaaS, a także dodatkowo usługa hostowania aplikacji. Nie ma konieczności zarządzania siecią, sprzętem, infrastrukturą oprogramowaniem oraz bezpieczeństwem, gdyż te zadania obsługiwane są przez Microsoft.

Bardzo ważny jest tutaj również aspekt kosztu związanego z wdrożeniem lokalnym oraz opartym na technologii chmurowej. W przypadku modelu lokalnego już zakup i instalacja sprzętu przez Klienta generuje znaczny koszt początkowy, a serwery i tak wymagają ciągłej konserwacji i wsparcia. W przypadku rozwiązania opartego na chmurze, koszty można skalować zgodnie z potrzebami, a koszt konserwacji i wsparcia serwerów jest uwzględniany w subskrypcji.

Porównując powyższe modele ze sobą warto wskazać na jeszcze jedno zestawienie. Poprzednia grafika dotyczyła technologii związanej z danym modelem, natomiast niżej znajduje się zestawienie, które wskazuje na licencjonowanie i to, co jest ściśle związane z systemem.

Modele licencyjne Microsoft Dynamics 365 Business Central – On-Premise vs SaaS vs PaaS vs IaaS

Źródło: https://totovic.com/2020/07/06/business-central-onprem-vs-azure-vs-saas/

W przypadku On-Premise, licencja nabywana przez Klienta jest licencją dożywotnią, w przypadku IaaS jest wybór pomiędzy dożywotnią licencją, a subskrypcją. Business Central SaaS oferuje w pełni model subskrypcyjny, a aspekty takie jak obiekty niestandardowe, konserwacja Business Central, sprzęt, czy usługa Power Platform są uwzględnione w subskrypcji. W przypadku On-Premise wszystkie wymienione aspekty to dodatkowy koszt dla Klienta, a w IaaS w przeważającej większości.

Podsumowując, Microsoft w swojej ofercie udostępnia różne modele licencyjne w ramach wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Uwagę swoją skupia jednak przede wszystkim na modelu całkowicie chmurowym (SaaS), najbardziej go rozwijając. Jeżeli zastanawiasz się, jaki model wybrać dla wdrożenia systemu w swojej firmie i nie możesz podjąć decyzji, bądź chcesz dowiedzieć się o koszcie subskrypcji, skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci wybrać odpowiednią opcję, zgodną z potrzebami Twojej firmy.

Poprzedni
Następny
Następny