Bilans i rachunek zysków i strat za pomocą arkuszy kont – funkcjonalność Business Central

Opublikowany
24.11.2021
Bilans i rachunek zysków i strat za pomocą arkuszy kont – funkcjonalność Business Central

Niewątpliwie najważniejszym raportem jednostki gospodarczej, będącym źródłem informacji o działalności przedsiębiorstwa i jej skutkach jest sprawozdanie finansowe. Na jego podstawie decyzje gospodarcze podejmują aktualni i potencjalni inwestorzy, wierzyciele, a także pozostałe podmioty z otoczenia jednostki. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład sprawozdania finansowego są przede wszystkim bilans oraz rachunek zysków i strat.


Z pomocą w tworzeniu raportów sprawozdawczych przychodzi Microsoft Dynamics 365 Business Central, który proponuje dwie standardowe funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest sporządzenie podstawowych raportów finansowych. Od wersji Business Central v14 całkowicie wyeliminowały one dedykowaną funkcjonalność dostarczaną i wspieraną przez polską lokalizację IT.Integro. Są to:

  • Arkusze kont
  • Kategorie kont

W dzisiejszym wpisie zostanie omówione tworzenie raportu finansowego poprzez arkusze kont. Pozwalają one w elastyczny sposób budować bilans, czy rachunek zysków i strat bez potrzeby modyfikacji w systemie. Arkusze kont są miejscem obliczeń, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Zdecydowaną zaletą jest możliwość definiowania wielu arkuszy, pozwalających na definiowanie różnych układów raportów.

W celu sprawnego importu struktury sprawozdania finansowego należy utworzyć nowe arkusze kont o dowolnej nazwie sugerującej rodzaj elementu sprawozdania.

Bilans i rachunek zysków i strat za pomocą arkuszy kont

Posiadając wzory bilansu i rachunku wyników w MS Excel, można za pomocą opcji „kopiuj-wklej” zaimplementować strukturę dowolnego raportu finansowego. Następnie wystarczy odpowiednio przypiąć konta K/G do odpowiedniej pozycji raportu oraz zdefiniować formuły sumujące grupy pozycji. Należy również określić sposób, w jaki zostaną zaprezentowane dane na podglądzie wykorzystując: typ wiersza, kwoty i źródła. Arkusze kont pozwalają także na doprecyzowanie estetyki podglądu sprawozdania, gdzie możemy budować odpowiednie wcięcia, wykorzystać pogrubienie, kursywę, a także decydować o tym, które wiersze mają być pokazane.

Bilans i rachunek zysków i strat za pomocą arkuszy kont

Przygotowane w ten sposób raporty można generować za wybrany okres czasu, np. dzień, miesiąc, czy rok. Dodatkowo komponując układ kolumn widoku można stworzyć macierze z wartościami porównawczymi na przestrzeni czasu.  Arkusze kont można wydrukować lub wyeksportować do Excela.

Podsumowując arkusze kont to świetne narzędzie, dzięki któremu można generować w dowolnym momencie różne, indywidualnie skomponowane raporty finansowe. Szczególne zastosowanie mają do bilansu oraz rachunku zysków i strat, ale dzięki nim można stworzyć wiele własnych raportów.

Poprzedni
Następny
Następny