Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
27.7.2021
Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Jednym z gorących tematów w ostatnim czasie stało się wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach klasy ERP, w celu podniesienia jakości świadczonych usług, jak i lepszej organizacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzą rozszerzenia, przewidywania i prognozowania trendów w Microsoft 365 Business Central, które mają pomóc w zarządzaniu strategią biznesową, mającą wpływ na realną sytuację przedsiębiorstwa, przez chociażby zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku lub wybór odpowiedniego przywództwa kosztowego.

Dynamics 365 Business Central daje możliwość zaimplementowania nowoczesnych rozwiązań sztucznej inteligencji, zgodnie z usługami Azure AI –  Azure Machine Learning oraz Cognitive Service, dzięki którym systemy stają się coraz bardziej inteligentne.

Azure Machine Learning jest usługą opartą na chmurze, która umożliwia pokrycie całej ścieżki począwszy od  trenowania, wdrażanie, automatyzowanie śledzenia i uczenia maszynowego, kończąc na jego zarządzaniu. Dzięki technice przetwarzania danych, na jakie pozwala uczenie maszynowe, system sam wykrywa specyficzne zależności i rekurencje w procesach, bez potrzeby ich programowania oraz tworzenie modeli danych. Zebrane informacje są w szybki sposób analizowane i kalkulowane, a dzięki nim możemy przewidywać trendy, rezultaty, a nawet przyszłe zachowania w poszczególnych procesach.

Dzięki prognozowaniu i przewidywaniu, które stają się dziś pokrewnymi elementami możemy np. rekomendować klientom spersonalizowany zakres usług na podstawie jego wcześniejszych wyborów. Innym przykładem jest możliwość zabezpieczenia transakcji płatniczych i bankowych, jeśli dzięki uczeniu maszynowemu system stwierdzi, że jest wykonywana transakcja wzbudzająca podejrzenie, czyli taka, która wykracza poza dozwolone odchylenie lub procedury np. z powodu nieznajomego miejsca użycia karty płatniczej.

Azure Cognitive Service to również usługa oparta na chmurze, która ułatwia tworzenie zaawansowanych analiz poznawczych w aplikacjach. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że dodatkowe funkcje poznawacze mogą być dodawane do aplikacji bez posiadania wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Azure Cognitive Service zawiera szereg usług, które pozwalają na tworzenie nowych rozwiązań poznawczo – analitycznych z wykorzystaniem iście ludzkich zmysłów przez to, że mogą widzieć, słyszeć, mówić, wyszukiwać, rozumieć, ale co najważniejsze, również podejmować określone decyzje.

Powyższe rozwiązania przekładają się bezpośrednio na pracę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemie Microsoft 365 Business Central. Poniżej przedstawiamy trzy rozwiązania zaimplementowane i gotowe do użycia w najnowszym w Microsoft 365 Business Central:

Prognozy przepływów pieniężnych:

Microsoft 365 Business Central zapewnia narzędzia, które dzięki wykorzystaniu Azure Artificial Intelligence (AI) mogą wskazać wypłacalność firmy i wykazać zdolność do wywiązania się z swoich zobowiązań finansowych. Możliwe jest również przewidywanie przyszłych przychodów i wydatków na podstawie danych historycznych, wynikających z należności, zobowiązań, ale również podatków.

Prognozowanie przepływów pracy możemy skonfigurować w prosty sposób przy użyciu wspomaganej konfiguracji:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Wyniki uzyskane przy wykorzystaniu AI prezentowane w Dynamics 365 BC w polu Intelligent Cloud Insight w formie wykresu i jest dostępny na głównym ekranie użytkownika po przypisaniu odpowiedniego profilu:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Prognozowanie sprzedaży i zapasów

Rozszerzenie prognozy sprzedaży i zapasów, która jest szczególnie ważna dla osób podejmujących ważne decyzje biznesowe, pozwala na przewidywanie potencjalnej sprzedaży na podstawie danych historycznych. Dzięki przejrzystym wykresom umożliwia szybki wgląd w sprzedaż zapasów i podejmowanie koniecznych decyzji w danym punkcie w czasie. Ale to nie wszystko, dzięki tym informacjom firma jest w stanie zoptymalizować koszty, odkrywać trendy sprzedażowe, czy też poprawić terminowość realizacji zamówień.

Sama konfiguracja połączenia z Microsoft Azure AI odbywa się w zaledwie kilku krokach, a obliczona prognoza wyświetlana jest na fact boxie, na liście zapasów wskazując dostępność zapasów w danym okresie:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

lub prognozowaną sprzedaż danego zapasu:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Prognozowanie opóźnień w płatnościach

Kolejne rozszerzenie pomaga w prognozowaniu i przewidywaniu zaległych płatności na podstawie analizy historycznych danych w systemie. Dzięki temu możliwa jest redukcja zaległych należności i poprawa procesów windykacyjnych, która jest szczególnie istotne w kontekście kondycji finansowej firmy, a możliwa właśnie dzięki odpowiedniemu zarządzaniu płatnościami na podstawie prognozowanych wpływów.

Rozszerzenie prognozowania w płatnościach możliwe jest zarówno na wykorzystanie wbudowanych modeli, jak i utworzenie własną predykcyjną usługę sieci Web.

Domyślne usługi predykcyjne, składają się z trzech głównych filarów działania:

  • Uczenie — usługa uczy model na podstawie dostarczonego zestawu danych.
  • Ocenianie — usługa sprawdza, czy model zwraca poprawne i wiarygodne dane dla dostarczonego zestawu danych.
  • Przewidywanie — usługa stosuje wybrany model do dostarczonego zestawu danych, aby dokonać prognozy.

Wszystkie te usługi sieci Web są określane jako bezstanowe, co oznacza że nie przechowują one danych, a jedynie używają ich do obliczania prognoz na żądanie użytkownika.

Włączenie usługi pozwala na wyświetlenie informacji o przewidywanych opóźnieniach w płatnościach na widoku użytkownika przypisanego do odpowiedniej roli:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Business Central sam przeprowadza analizę dokumentu i informuje użytkownika o potencjalnej prognozie płatności, w formie powiadomień o prognozie lub jej dostępności do uruchomienia:

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Standardowy model danych do prognozowania jest przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw i zostaje dopasowany automatycznie podczas księgowania faktury i otrzymywanych płatności. Jeśli natomiast liczba danych do przeanalizowania jest niewystarczająca – wówczas użytkownik ma możliwość ręcznego uruchomienia prognozowania lub wybrania innego modelu. Co więcej, możliwe jest utworzenie własnego modelu predykcyjnego, w oparciu o wstępnie przygotowany model publiczny dla Dynamics 365 Business Central, który jest dostępny dla Microsoft Azure AI.

Artificial Intelligence (AI) w Dynamics 365 Business Central

Po opublikowaniu i przy odpowiedniej konfiguracji Microsoft 365 Business Central pomoże trenować, oceniać i wizualizować dane do celów prognostycznych z wykorzystaniem własnego modelu analizy danych.

Dzięki wykorzystaniu rozszerzeń wprowadzających elementy sztucznej inteligencji do cyklu analizy danych i przewidywania zdarzeń, jesteśmy w stanie podejmować słuszne i ważne decyzje zanim dane zdarzenie będzie miało miejsce. Zachęcamy do śledzenia kolejnych zmian i rozszerzeń dla elementów sztucznej inteligencji wprowadzanych w Microsoft 365 Business Central w kolejnych wydaniach.

Poprzedni
Następny
Następny