5 trików w 5 minut dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
9.9.2020
5 trików w 5 minut dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Przy planowaniu nowych funkcjonalności i usprawnień systemu Dynamics 365 Business Central, Microsoft słucha głosu i sugestii swoich partnerów. Dostępna jest dedykowana platforma, gdzie partnerzy i użytkownicy mogą dzielić się swoimi potrzebami i pomysłami na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności produktów z rodziny Dynamics 365, w tym Business Central. Znajdziecie ją tutaj  

https://experience.dynamics.com/ideas/categories/?forum=e288ef32-82ed-e611-8101-5065f38b21f1&forumName=Dynamics%20365%20Business%20Central

Najpopularniejsze sugestie realizowane w ramach kolejnych aktualizacji systemu.

Dzisiaj opis 5 nowości dostępnych w ramach Business Central v14, które przyspieszają pracę i zwiększają efektywność, lub niwelują konieczność dodatkowych zmian i modyfikacji podczas wdrażania systemu.

1. Zwiększony limit znaków dla ‘Nazwy’ i ‘Opisu’ podstawowych kartotek.

Do tej pory pola nazw, czy opisu dla podstawowych kartotek w systemie mogły mieć długość maksymalnie 50 znaków. W Business Central v14 pola ‘Nazwa’ dla: Nabywcy, Dostawcy, Kontaktu, Zasobu, czy Konta K/G oraz ‘Opis:’ dla Zapasu, Środka trwałego i Kosztu dodatkowego zostały rozszerzone i można w nich wprowadzić do 100 znaków.

2. Zmiana ‘Opisu’ z poziomu Zapisów księgi głównej.

Na liście ‘Zapisów księgi głównej’ zostało odblokowane do edycji pole ‘Opisu’. Dzięki temu, użytkownik już po zaksięgowaniu dokumentu może w razie potrzeby poprawić opis księgowania bezpośrednio z poziomu zapisów K/G.

Zmiany wprowadzone przez użytkowników mogą być kontrolowane po włączeniu śledzenia modyfikacji w polu ‘Opis’ z poziomu ‘Dziennika zmian’.

3.  Jednoczesne wybranie wielu zapasów do wprowadzenia na wierszach dokumentu

Nowa funkcja ‘Wybierz zapasy’ dostępna jest z poziomu wierszy dokumentów: zamówień i faktur zarówno zakupu jak i sprzedaży. Po jej wywołaniu otwierana jest lista zapasów, gdzie użytkownik może zaznaczyć wiele indeksów zapasów, które chce wprowadzić. Po zatwierdzeniu okna wszystkie wybrane zapasy zostaną dodane jako nowe wiersze dokumentu.

Praca użytkownika sprowadza się do uzupełnienia pozostałych danych, tj. ilości czy kwoty. Ta opcja znacznie przyspiesza proces ręcznego wystawiania dokumentów z wieloma zapasami niwelując konieczność każdorazowego wybierania zapasu z listy dla nowego wiersza.

4. Uproszczony widok na ‘Dzienniku głównym’

W Business Central pojawiła się możliwość pracy na dzienniku głównym w trybie dwóch różnych widoków: tradycyjnym oraz uproszczonym. Zmiana widoku na uproszczony dostępna jest poprzez wybór na wstążce ‘Pokaż mniej kolumn’.

Po jej wybraniu na wierszach dziennika ukrywane są niektóre dodatkowe kolumny, a nad wierszami pojawiają się pola, w których zbiorczo wprowadzić można: ‘Nr dokumentu’, ‘Datę księgowania’ oraz ‘Kod waluty’. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wprowadzać tych danych na wierszach.

Jeśli chcemy ponownie przełączyć się na standardowy – rozszerzony widok wystarczy na wstążce wybrać ‘Pokaż więcej kolumn’.

5. Usprawnienie wprowadzania zapisów inicjujących operacje księgowe dla nowych Dostawców, Nabywców i Kont K/G.

Kolejną nową opcją na Dzienniku głównym jest funkcja ‘Przygotuj dziennik’. Z jej wykorzystaniem wygenerować można zapisy dziennika odpowiednio dla nowych kartotek Dostawców, Nabywców i Kont K/G. .  

Następnie z wykorzystaniem Excela dwukierunkowego wygenerowane wiersze możemy przesłać do Excela, zedytować lub wprowadzić poprawne wartości, a następnie wysłać je i zaktualizować w systemie. Przygotowane wiersze dziennika można finalnie zaksięgować. Funkcjonalność ta może zostać wykorzystana dla otwarcia nowych kartotek i ich sald, np. w przypadku dołączenia do przedsiębiorstwa nowego podmiotu gospodarczego.

Poprzedni
Następny
Następny