Wsparcie faktury proformy i faktury zaliczkowej w systemie Business Central

Opublikowany
9.8.2023
Wsparcie faktury proformy i faktury zaliczkowej w systemie Business Central
Faktury pro-forma to dokument wystawiany przed ostatecznym zafakturowaniem sprzedaży. Służy do dwóch celów:
  • Nabywca może na ich podstawie dokonać przedpłaty za zamówienie, potwierdzając wysokość kwoty do zapłaty z góry
  • W przypadku transakcji sprzedaży produktów za granicę, faktury pro-forma są dostarczane do Urzędu Celnego w celu przygotowania dokumentu SAD

Business Central daje możliwość wysyłania faktury proformy z zamówienia sprzedaży lub faktury sprzedaży.

Z poziomu zamówienia sprzedaży poprzez funkcje Drukuj/Wyślij możemy wysłać na email lub wydrukować fakturę proformę.

Wydruk faktury proformy będzie zawierał takie dane jak: numer faktury proformy, datę, adres nabywcy, dane firmy i wiersze sprzedaży. Dodatkowo, poprzez kastomizację raportów, można zmienić widok faktury proformy - dodać lub usunąć różne pola. W ramach wydruku możemy dążyć, żeby faktura proforma miała widok taki, jak faktura zakupu.

Natomiast fakturę zaliczkową można zaksięgować i wydrukować z poziomu zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Poprzez kliknięcie w pole Akcje -> Księgowanie -> Zaliczka -> Księguj fakturę zaliczkową.

Na kartotece nabywcy/dostawcy można zdefiniować procent zaliczki, na skróconej karcie Fakturowanie w polu Zaliczka (%) można wprowadzić procent zaliczki. Także procent zaliczki można przypisać do wybranego zapasu na kartotece zapasu.

Można przypisać ten sam procent zaliczki do całego zamówienia lub osobno do każdego wiersza.

Po zaksięgowaniu faktury zaliczkowej status zamówienia zakupu/sprzedaży zmieni się na oczekuje na zaliczkę.

Procedura rozliczania zaliczki jest taka sama, jak procedura rozliczania zwykłej płatności. Należy upewnić się, że otwarty zapis księgi dostawców/nabywców zostaje rozliczony z fakturą zaliczkową.

Następnym krokiem będzie zaksięgowanie faktury końcowej zakupu/sprzedaży. Można to zrobić z poziomu zamówienia zakupu/sprzedaży lub z poziomu faktury sprzedaży/zakupu, poprzez utworzenie nowej faktury, dodanie dostawcy/nabywcy i pobraniu wierszy z PZ/WZ.

Przy księgowaniu faktury końcowej będzie ona rozliczana z fakturą zaliczkową, co spowoduję wyksięgowanie kwoty zaliczki z konta zaliczek dla dostawców/nabywców i zaksięgowanie kwoty całościowej na docelowe konto zakupu/sprzedaży.

W sytuacji, gdy procent zaliczki na zamówieniu zakupu/sprzedaży wyniesie 100%, wystawienie faktury końcowej jest obowiązkowe. Tak jak w sytuacji z zaliczką mniej niż 100% spowoduje przeksięgowanie kwoty zaliczki z konta zaliczki dla dostawców/nabywców, i zaksięgowanie kwoty na docelowe konto zakupu/sprzedaży.

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje te funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie procesem fakturowania i płatności, co przyczynia się do efektywniejszej obsługi transakcji handlowych.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie będziemy prezentować więcej nowych przydatnych funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central!

Poprzedni
Następny
Następny