Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365

Opublikowany
20.4.2022
Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

W ramach Wave 1 2022 firma Microsoft wprowadziła kilka intuicyjnych funkcji dla aplikacji Dynamics 365. Do nowej kontrolki siatki Power Apps  dodano dwa główne dodatki:

1.Nieskończone przewijanie

Użytkownicy nie muszą już poruszać się po stronach, aby zobaczyć więcej rekordów. Dzięki nieskończonemu przewijaniu, użytkownicy mogą przewijać stronę do wybranego rekordu.

2. Bezpośrednia edycja w widokach

Użycie tej kontrolki daje użytkownikowi możliwość edycji rekordów bezpośrednio z widoku.

Domyślnie użytkownicy nie mogą wprowadzać danych bezpośrednio z poziomu danego widoku, muszą wybrać wiersz w siatce, aby otworzyć formularz, edytować dane, a następnie zapisać, taki standardowy proces wymaga wielu kroków. Jednak dzięki edytowalnym siatkom użytkownicy mogą przeprowadzać rozbudowaną edycję bezpośrednio z widoków niezależnie od tego, czy korzystają z aplikacji internetowej, tabletu czy telefonu.

Możliwość edycji widoków za pomocą edytowalnej kontrolki siatki w Microsoft Dynamics 365

Gdy edytowalne siatki są włączone za pomocą kontrolki edytowalnej siatki, użytkownicy mogą edytować dane w większości typów kolumn, w tym podstawowe kolumny i opcje wyszukiwania. Dzięki temu nie trzeba przechodzić do formularza.

Istnieją typy danych, których nie można edytować w edytowalnej siatce, są to:

  • kolumny Klient i Wyszukiwanie Lista Stron;
  • kolumny złożone (adres);
  • kolumny stanu;
  • kolumny związane z tabelą wyszukiwania (na przykład tabela Konto obejmuje wyszukiwanie kontaktów, gdzie kolumna Kontakt jest edytowalna, ale kolumna Email Adress(Contact) już nie).

Nowe funkcjonalności dają użytkownikowi możliwość innego sposobu nawigacji do określonego rekordu, oraz szybszą jego edycję.

Poprzedni
Następny
Następny