BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

Opublikowany
13.4.2022
BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

Dzisiejszym wpisem, kończę mini serię poświęconą nowym funkcjonalnościom Business Central 20 Wave 1, planowanym na okres od kwietnia 2022r. do września 2022r. Wprowadzono sporo usprawnień, dzięki którym korzystanie z systemu staje się przyjemniejsze, bardziej intuicyjne i zdecydowanie bardziej produktywne.

Wiele funkcjonalności dodanych do systemu, odbyło się w ramach informacji zwrotnej od użytkowników. Wszystko za sprawą forum, na którym można dzielić się pomysłami na ulepszenie systemu, w końcu te ulepszenia powstają właśnie dla nas- użytkowników.

W tym wpisie skupimy się na trzech funkcjonalnościach, które zdecydowanie usprawniają pracę w Business Central: „Blokowanie usuwania kont Księgi Głównej”,  „Włączone księgowanie w podglądzie na arkuszu uwzględniania płatności” oraz „Zmiana domyślnego, firmowego konta bankowego w dokumentach sprzedaży i usług”.

1.Blokowanie usuwania kont Księgi Głównej.

Do strony „Ustawienia księgi głównej”/ „General Leader setup” zostały dodane dwa pola, pozwalające kontrolować usuwanie kont K/G.  Checkbox „Block deletion of G/L acoounts” oraz pole „Check GL account deletion after”.

BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III - konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

Ponieważ wiele krajów i regionów, ma wymagania dotyczące tego, jak długo firmy muszą przechowywać swoje dane finansowe, żeby uniknąć przypadkowego usunięcia konta, które zawiera wpisy w okresie, w którym muszą być przechowywane, można określić datę rozpoczęcia okresu dla którego kraj lub region wymaga przechowywania danych finansowych w nowo dodanym polu „Check GL account deletion after”

Aby dodatkowo zabezpieczyć konta przed przypadkowym usunięciem, został dodany również checkbox „Block deletion of G/L acoounts”. Jeśli go włączymy, Business Central uniemożliwi usuwanie kont, które mają wpisy po dacie określonej w polu „Check GL account deletion after”.

Jeśli jednak zdarzy się, że będziemy musieli usunąć konto księgi głównej, możemy to zrobić, spełniając poniższe warunki:

– należy zrównoważyć konto do zera (saldo=0),

– należy zamknąć rok obrachunkowy, aby zapobiec dodawaniu nowych wpisów do konta,

– checkbox „Block deletion of G/L acoounts” musi być odznaczony,

– pole „Check GL account deletion after” nie może pozostać puste.

2. Arkusz uwzględniania płatności – włączone księgowanie w podglądzie

Dla wszystkich firm, bardzo ważne są uzgodnienia bankowe i płatnicze. Zapewniają one przegląd tego, czy przepływy pieniężne są dokładne oraz czy wszystkie transakcje zostały rozliczone.

Strona „Arkusz uzgadniania płatności”/ „Payment reconciliation journals” określa płatności przychodzące oraz wychodzące, które zostały zarejestrowane jako transakcje na internetowym koncie bankowym lub w usłudze płatniczej oraz które można zastosować do powiązanych z nimi otwartych zapisów księgowych, odbiorcy, dostawcy, konta bankowego.

Teraz „Arkusz uzgadniania płatności”/ „Payment reconciliation journals” został ulepszony o dwie możliwości:

– wyświetlanie pól obciążeń i kredytów w stopce arkuszy,

BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III - konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

– podgląd przed opublikowaniem.

BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III - konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

3. Zmiana domyślnego, firmowego konta bankowego  w dokumentach sprzedaży i usług

Wiele firm korzysta z kilku kont bankowych w różnych bankach, aby np. zmniejszyć koszty obsługi transakcji finansowych. Funkcja możliwości zmiany konta bankowego w dokumentach sprzedaży i usług, zwiększa elastyczność w kierowaniu płatnościami klientów.

Na kartę konta bankowego dodano nowy przełącznik „Use as default for currency”.

BC v20 przegląd nowych funkcjonalności cz. III - konta KG, arkusz uzgadniania płatności, konto bankowe

Przełącznik ten określa, czy jest to domyślne konto firmowe dla płatności w dokumentach sprzedaży i usług, w walucie określonej dla tego konta. Każda waluta może mieć tylko jedno domyślne konto bankowe.  Gdy procesor zamówień tworzy dokument sprzedaży, domyślne konto bankowe jest automatycznie przypisywane.

Jak wiadomo, w poprzednich wersjach, aby wydrukować informacje bankowe firmy, zazwyczaj udawaliśmy się na stronę informacji o firmie, aby uzyskać dane, które były na ogół stałe i nie mogły odpowiadać wielu kontom bankowym.

Teraz na stronie „Konta bankowe”/„Bank accounts” wybierając opcję „Użyj jako domyślne dla waluty”/ „Use as default for currency”  można ustawić domyślne konto bankowe dla firm oraz poszczególnych walut.

Są to przydatne funkcjonalności, usprawniające prace w Business Central oraz dające wiele nowych możliwości. Zachęcam do testowania!

Poprzedni
Następny
Następny