Zmiany w strukturze JPK, a istota aktualizacji systemu Business Central do najnowszej wersji

Opublikowany
19.1.2022
Zmiany w strukturze JPK, a istota aktualizacji systemu Business Central do najnowszej wersji

Od rozliczenia za styczeń 2022 r. obowiązuje nowa wersja JPK_V7(2). W związku z tym Ministerstwo Finansów zmieniło rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych, ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Oprócz uwzględnienia zmian, jakie wprowadza Polski Ład (nowe terminy zwrotu VAT), przy okazji doprecyzowano lub uproszczono zasady wypełniania niektórych pozycji JPK_V7. Nowa schema obowiązuje od stycznia 2022 r. i uwzględnia zmiany, które weszły w życie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Najważniejsze zmiany w schemie JPK obejmują:

 • zaktualizowanie definicji dotyczących okresów,
 • dodanie definicji okresów: data upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego,
 • dodanie daty upływu terminu płatności lub dokonania zapłat przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego,
 • K_68 – dodanie pola celem poprawnej ewidencji ulgi za złe długi (podstawa VAT)
 • K_69 – dodanie pola celem poprawnej ewidencji ulgi za złe długi (kwota VAT)
 • P_540 – nowy element dotyczący zwrotu podatku w terminie 15 dni na rachunek rozliczeniowy podatnika,
 • P_560 – nowy element dotyczący zwrotu podatku w terminie 40 dni na rachunek rozliczeniowy podatnika,
 • P_660 – nowy element dotyczący informacji dodatkowych – „Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności,
 • GTU – zmieniono sposób oznaczeń z „01” – „13” na „GTU_01” – „GTU_13” oraz zmieniono brzmienia przepisów dotyczących oznaczeń kodami GTU_01 – GTU_13
 • Procedury – usunięto opisy oraz dodano komentarz do elementów. Usunięto element SW, EE i MPP oraz dodano element WSTO_EE i IED,
Zmiany w strukturze JPK, a istota aktualizacji systemu Business Central do najnowszej wersji
 • Określenie typu korekty z tytułu ulgi za złe długi: zmniejszająca, zwiększająca
Zmiany w strukturze JPK, a istota aktualizacji systemu Business Central do najnowszej wersji

W związku ze zmianami polskich wymogów prawnych, niezbędne było usprawnienie funkcjonalne dla rozszerzenia Polskiej Lokalizacji. Najnowsze wersje systemu umożliwiają szybsze i sprawniejsze reagowanie i wprowadzenie wymaganych zmian w danym czasie, czego przykładem jest aktualizacja funkcjonalności JPK do schemy obowiązującej od nowego roku. W przypadku, gdy wersja systemu obsługującego przedsiębiorstwo nie jest wspierana – konieczne jest dostosowanie systemu do ww. wymagań, co niesie za sobą nie tyle co dodatkowe koszty, a dodatkowo ciągłe narastanie długu technologicznego oraz spadek wydajności systemu. W praktyce oznacza to, że im późniejsza migracja z Dynamics NAV do Business Central, tym wyższe są koszty migracji do nowego systemu.

Szczegółowe informacje na temat zmian w strukturze dokumentu JPK można znaleźć tutaj.

Powyższy materiał wideo przedstawia możliwy sposób zarejestrowania korekty dokumentu JPK z tytułu ulgi za złe długi – pochodzących od Nabywcy w najnowszej wersji systemu Business Central 19.2.

Poprzedni
Następny
Następny