UI Flow – Przepływ interfejsu użytkownika w Power Automate

Opublikowany
19.2.2020
UI Flow – Przepływ interfejsu użytkownika w Power Automate

Automatyzacja procesów coraz częściej staje się nieodłącznym elementem w funkcjonowaniu organizacji oraz stale rosnącą potrzebą. Aby sprostać wszelkim wymaganiom dzisiejszego biznesu i wyróżniać się na tle konkurencji, konieczne jest efektywne wykorzystanie swoich zasobów. Narzędziem, które pomaga spełnić te oczekiwania jest Power Automate (dawniej Microsoft Flow), które wspiera automatyzację procesów. Jednak Microsoft poszedł o krok dalej i rozszerzył swój produkt o Robotic Process Automation – RPA.

RPA w dosłownym tłumaczeniu oznacza zrobotyzowaną automatyzacja procesów biznesowych. Rozwiązanie tego typu „odtwarza” czynności wykonywane przez użytkownika, a tym samym zajmuje jego miejsce przy obsłudze powtarzalnych, żmudnych działań. Zaoszczędzony w ten sposób czas, zmoże zostać poświęcony na wykonanie zadań, które w dużo większym stopniu wymagają zaangażowania pracownika, jego wiedzy oraz doświadczenia.

W Power Automate klasyczne RPA dostępne jest jako UI Flows. Jest to rozwiązanie w 100% oparte na chmurze i w niewielkim stopniu wymaga znajomości kodu (ang. low/no-code experience).

UI Flow działa na poziomie interfejsu użytkownika (GUI), wykorzystuje technikę tzw. „wskaż i kliknij” (ang. point and click). W związku z tym nie ma konieczności angażowania specjalistów, przebudowy ani modyfikacji istniejących systemów informatycznych, gdyż cały proces odbywa się w warstwie interfejsu.

Przepływy interfejsu użytkownika naśladują zachowania i czynności realizowane przez pracowników. Odtwarzają krok po kroku zarejestrowaną wcześniej daną sekwencję. Niezależnie od dziedziny biznesu, w której zostaną wykorzystane, będą bardzo skuteczne przy wykonywaniu prostych i koniecznych czynności, które są powtarzalne i zajmują sporo czasu.  Mogą to być: logowanie do systemu, tworzenie nowych katalogów, folderów, plików, uzupełnianie formularzy czy wyodrębnianie treści z dokumentów.

Istotnym faktem jest to, że UI flows mają swoje zastosowanie w systemach nie dających możliwości integracji z nowoczesnymi narzędziami za pomocą API. Przepływy interfejsu użytkownika są obecnie w wersji preview – są stale rozwijane i nie osiągnęły jeszcze końcowej formy.

Zalety:

  • rejestrowanie krok po kroku wykonywanych czynności w procesie,
  • budowa, dostosowywanie i zarządzanie scenariuszem UI Flow w bezpiecznym, chmurowym środowisku,
  • automatyzacja procesów w systemach nie wspierających API,
  • bezproblemowa integracja z klasycznymi przepływami opartymi na API,
  • brak konieczności modyfikacji istniejących systemów.

Dzięki wprowadzeniu UI Flow, Power Automate staje się kompletnym rozwiązaniem służącym automatyzacji procesów biznesowych w każdej organizacji. Obok ponad 300 wbudowanych łączników do różnorodnych usług i aplikacji (ich liczba stale rośnie), wykorzystanie RPA uzupełniło lukę w integracji z systemami, które nie są wspierane przez API. To kolejny krok w kierunku rozwoju rodziny Power Platform, która niedawno powiększyła się o nowy produkt Power Virtual Agents – więcej informacji już wkrótce na naszym blogu.

Poprzedni
Następny
Następny