Skuteczna organizacja wydarzeń w Microsoft Dynamics 365 Marketing

Opublikowany
9.2.2022
Skuteczna organizacja wydarzeń w Microsoft Dynamics 365 Marketing
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

W aktualnej sytuacji wydarzenia i seminaria online są niezastąpionym kanałem dotarcia do potencjalnych i aktualnych klientów. Tego typu realizacje pozwalają zwiększać świadomość naszych grup docelowych o działaniach i ofercie naszej firmy. Budują wieź i rozpoznawalność marki. Jest to szczególnie ważne, gdy wielu naszych konkurentów również zabiega o uwagę wspólnych odbiorców.


Proces planowania wydarzenia w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Marketing rozpoczyna się od utworzenia rekordu wydarzenia. W rekordzie wydarzenia, zgromadzone są wszystkie szczegóły dotyczące eventu. Z tego miejsca, można skonfigurować zespół wydarzenia, zarządzać prelegentami i sesjami oraz ustawiać wszystkie inne niezbędne szczegóły w procesie tworzenia eventów.

W tym widoku mamy  6 kluczowych kart:

1.Ogólne

W tym miejscu możemy  przeglądać i edytować podstawowe informacje o wydarzeniu.

Skuteczna organizacja wydarzeń w Microsoft Dynamics 365 Marketing

2. Plan spotkania

Karta z planem spotkania zawiera szczegółowe informacje o harmonogramie sesji organizowanej podczas wydarzenia.

3. Strona internetowa i formularz

Karta Strona internetowa i formularz zawiera opcje utworzenia niestandardowej witryny internetowej wydarzenia oraz integrowania formularzy marketingowych w celu rejestracji na wydarzenie. Na tej karcie możemy ustawić niestandardowy adres URL wydarzenia, datę zakończenia rejestracji i parametry rejestracji.

4. Karta Rejestracja i uczestnictwo

Na karcie Rejestracja i uczestnictwo można zobaczyć, kto się zarejestrował na wydarzenie, kto uczestniczył, a kto anulował udział. Tutaj można również utworzyć rejestracje i meldowania.

5. Karta Informacje dodatkowe

W tej karcie można skonfigurować zespół obsługi wydarzenia oraz odnotować ogólne informacje, cele i szczegóły finansowe.

6. Karta Rezerwacje pomieszczeń

Karta Rezerwacje pomieszczeń zawiera kalendarz, który pokazuje pomieszczenia przypisane do aktualnie wyświetlanego wydarzenia i jego sesji.

W widoku danego wydarzenia znajduje się również oś czasu biznesowego przepływu pracy, która pomaga organizować pracę na poszczególnych etapach procesu zarządzania danym wydarzeniem. Standardowy biznesowy przepływ pracy dla wydarzeń jest dostępny tuż po utworzeniu wydarzenia, jednak możemy dostosować go do potrzeb pracy naszego zespołu.

Poprzedni
Następny
Następny