Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
15.6.2022
Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

Jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia biznesu, jest kondycja finansowa. Należy wiedzieć, jak kształtuję się płynność finansowa naszej firmy, jej bieżące zobowiązania oraz kontrolować wpływające należności.


Przepływy pieniężne reprezentują przepływ środków do i ze spółki i są wskaźnikiem wypłacalności finansowej spółki. Są przedstawieniem rzeczywistych wpływów, czyli źródeł pochodzenia pieniędzy oraz wydatków firmy. Nie opiera się on na szacunkowych wartościach, ale obrazuję stan faktyczny. Jest to najlepsze źródło informacji o aktualnej kondycji firmy, a przede wszystkim o jej płynności finansowej i wypłacalności.

W systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central można użyć prognozy przepływów pieniężnych do generowania prognoz przepływów pieniężnych firmy.

Aby sporządzić prognozę przepływów pieniężnych w Business Central należy:

1.Na stronie „Plan kont przepływów pieniężnych” utworzyć kartoteki kont, które rejestrują wszystkie zapisy prognozy przepływów pieniężnych. W prognozie przepływów pieniężnych program porządkuje poszczególne wartości, wpływające na przepływy pieniężne firmy przy pomocy kont przepływów pieniężnych.

Konto „środki obrotowe” sumować będzie całą gotówkę, jaką mamy na kontach bankowych.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Konto „Zobowiązania” uwzględniać będzie wszystkie faktury, które mamy jeszcze opłacić.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Konto „Należności” uwzględniać będzie gotówkę, która ma do nas spłynąć od nabywców.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Konto „Ręcznie wprowadzany wydatek przepływów pieniężnych” uwzględnia ręcznie wprowadzane wydatki np. raty kredytów.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

2. Następnie na stronie „Ustawienia przepływów pieniężnych” możemy wybrać częstotliwość aktualizacji prognozy np. dziennie, tygodniowo, miesięcznie. Ustala się też, które konta muszą być użyte w przypadku zapisów w obszarach sprzedaży, zakupu, serwisu i środków trwałych.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

3. Otwieramy stronę „Prognozy przepływów pieniężnych”, na której tworzymy nową prognozę.  Zaznaczamy „Pokaż na wykresie w widoku głównym użytkownika”, aby móc zobaczyć wykres prognozy na stronie głównej Business Central oraz jeśli posiadamy ręczne płatności, ustalamy czas ich trwania.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

4. Poza danymi dotyczącymi przepływów pieniężnych, które można obliczyć z księgi głównej, z obszarów sprzedaży, zakupu, środków trwałych i serwisu można także ustawić dodatkowe źródła, takie jak ręcznie wprowadzone przychody i wydatki. Przychody mogą na przykład pochodzić z wynajmu, odsetek od aktywów finansowych, wydatki natomiast z odsetek od kredytów lub zaplanowanych inwestycji. Te ręcznie wprowadzone wydatki można zaplanować na zdefiniowany okres czasu i użyć je w kalkulacji płynności finansowej.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

5. Gdy ustawimy wszystkie potrzebne dane, możemy rozpocząć prognozowanie przepływów pieniężnych. Aby to zrobić, wchodzimy na stronę „Arkusz przepływów pieniężnych” i wybieramy „Sugeruj wiersze arkusza”.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wybieramy wszystkie interesujące nas dane, po czym klikamy „OK”.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

6. Gdy wiersze arkusza płatności zostały poprawnie zasugerowane, wybieramy „Rejestruj” .

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

7. Gdy wrócimy na stronę „Prognozy przepływów pieniężnych” możemy teraz dostrzec „Statystykę prognozy przepływów pieniężnych”.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

8. W głównym widoku możemy zobaczyć wykres przepływów pieniężnych.

Prognozy przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Poprzedni
Następny
Następny