Power BI Next Step 2023 – Podsumowanie kluczowych zmian w zakresie nowo tworzonych raportów

Opublikowany
19.10.2023
Power BI Next Step 2023 – Podsumowanie kluczowych zmian w zakresie nowo tworzonych raportów
W dniach 21-22 września w stolicy Danii - Kopenhadze, miała miejsce konferencja Power BI Next Step, na której przedstawiono kilka zmian oraz nowości w zakresie programu firmy Microsoft.

Większość wymienionych nowości planowanych jest na koniec 2023/początek 2024 roku, a wśród kilku najważniejszych z nich możemy wyróżnić:

  • Wprowadzenie (w formie testowej) usługi sztucznej inteligencji Copilot do usługi Power BI

W założeniu AI byłoby przeznaczone do generowania, na podstawie opisu użytkownika i posiadanego zbioru danych, zróżnicowanych wizualizacji i raportów, a sam proces trwałby zaledwie kilka sekund.

Należy podkreślić, że obecnie w Power BI, Copilot jest już dostępny w formie demo i można go wykorzystywać w ograniczonym stopniu, tj. tylko do generowania własnych szybkich miar, jednak zdaniem wielu autorów raportów (w tym również i nas) jego funkcjonalność znacząco odbiega od zaprezentowanych powyżej standardów.  

Power BI Coopilot Demo: https://www.youtube.com/watch?v=wr__6tM5U6I

  • Integracja Power BI – ODSP (One Drive-SharePoint)

Przyszłoroczna aktualizacja Power BI stanowi dalszy rozwój koncepcji wzajemnej integracji różnych platform firmy Microsoft, umożliwiając tym samym użytkownikom większą swobodę w zakresie wykorzystywanych usług. Od tej pory stworzone, w Power BI, raporty będzie można bezpośrednio zapisywać i otwierać z poziomu aplikacji SharePoint czy też One Drive.


Dodatkowo w przyszłości planowane są prace, w ramach których możliwa będzie integracja wizualizacji Power BI z innych narzędziami Microsoft, tj. m. in. Word czy Power Point. Nie znamy większych szczegółów, jednak koncepcja zwana Loop Integration, ma w założeniu umożliwić użytkownikowi bezpośrednie kopiowanie wizualizacji z poziomu Power BI i wklejanie ich np. do prezentacji, przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności tzn. możliwości interakcji oraz filtrowania danych z wykresu.

Power BI ODSP: https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/blog/24762/

  • Wdrożenie edytora zapytań DAX

Dotychczas obserwacja efektów w postaci zapisanych w języku DAX miar czy też kolumn obliczeniowych mogła być wyłącznie realizowana bezpośrednio poprzez wizualizację na kanwie raportu czy też przy pomocy programów trzecich (np. DAX Studio). Zapowiedziana zmiana zakłada wdrożenie edytora DAX, który stanowiąc analogię do edytora Power Query dla języka M, umożliwi użytkownikowi lepsze zarządzanie modelem danych bezpośrednio w aplikacji Microsoft.

Co ważne edytor ma w założeniu uwzględniać nadane konteksty i filtry, a całe rozwiązanie jest rozwinięcie koncepcji wg. której użytkownik (przy nadaniu odpowiednich ról przez administratora) będzie miał dostęp do modelu danych – jego edycji, co pozwoli lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia programu Power BI.

 

  • Zmiany w wizualizacjach

Wizualizacje od zawsze stanowią kluczowy element programu Power BI, wobec czego nowości również nie ominęły tego tematu. Jedną z większych innowacji (powiązaną bezpośrednio z wdrożeniem Copilota do Power BI) jest integracja modułu AI z wizualizacją karty. Obecnie karta jako jedna z najprostszych form wizualizacji danych przeznaczona jest do wizualizacji „statycznych” wartości np. suma ze sprzedaży czy też średnia ilość zakupu.

Wraz ze wdrożeniem nowej innowacji do karty zostanie dodany pasek Q&A (ang. Questions and Answers), którego odpowiednia optymalizacja wraz z wspomnianą sztuczną inteligencją pozwoli na dynamiczne” zmianę wartości w zależności od postawionego pytania.


Istotna z punktu widzenia użytkownika może okazać się również zapowiedziana na kolejny rok wizualizacja Visual Calcs, w której to przeglądający raport będzie mógł samodzielnie wykonywać obliczenia niezbędne do zrozumienia istoty raportu.

Co więcej, ww. wizualizacja w teorii ma być sterowana z pomocą rozbudowanego interfejsu graficznego (podobnie jak ma to miejsce dzisiaj w Excelu),umożliwiając tym samym użytkownikowi wykonywanie obliczeń bez znajomości języków stosowanych podczas modelowania danych w raporcie.


Kolejną zmianą w zakresie sposobu wizualizacji danych jest wprowadzenie nowej grupy fragmentatorów (ang. slicers). Jednym z nich ma być slicer button, którego dodanie znacząco zwiększy gamę dostępnych rozwiązań, pozwalając na jeszcze większą różnorodność w zakresie tworzonych raportów – jednak na dzień pisania artykułu więcej informacji nie jest znane, a sama zmiana planowana jest wstępnie na listopad bieżącego roku.

PowerBI Visual Calculations: https://www.youtube.com/watch?v=RhgnFr84Meo

PowerBI Card Visualizations: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualization-card?tabs=powerbi-desktop

Power BI Visual Calculations: https://www.linkedin.com/posts/datataleau_powerbi-activity-7117274928487305216-NBLd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Wśród innych zmian ogłoszonych podczas konferencji należy zaznaczyć:

  • Odświeżenie szaty graficznej programu Power BI Desktop, m. in. zmiany strony domowej (home page’a) programu, wdrożenie trybu ciemnego widoku oraz unifikacja nawigacji i motywu z innymi aplikacji firmy Microsoft
  • Dalsze wsparcie dla Calculations Group, mających zastosowanie podczas tworzenia tabel z parametrem
  • Wprowadzenie możliwości tworzenia folderów w obszarze roboczym, celem lepszej organizacji pracy w PowerBI Service (dotychczas opcja ta jest niedostępna)
  • Wdrożenie nowych i rozwój istniejących źródeł danych, umożliwiając tym samym możliwość integracji PowerBI z danymi opartymi na różnej architekturze informacyjnej

Lista wszystkich zmian: https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2023wave2/power-bi/planned-features

Poprzedni
Następny
Następny