Power BI – Aktualizacja luty 2020

Opublikowany
28.2.2020
Power BI – Aktualizacja luty 2020

Raportowanie

Domyślny hierarchiczny fragmentator – dobrze wszystkim znany slicer teraz obsługuje wielopoziomowe hierarchie, pozwalając przy tym filtrować dane na różnym poziomie szczegółowości. Wcześniej, aby było to możliwe należało posłużyć się niestandardowym fragmentatorem z platformy handlowej.

Zaktualizowana nowa wstążka (dostępna w funkcjach zapoznawczych) – nowa wstążka została wprowadzona w poprzedniej aktualizacji. W obecnej aktualizacji wprowadzono:

 • nowy wygląd pasku tytułu wprowadzający akcje Zapisz, Cofnij i Powtórz oraz Wyloguj jak w narzędziach Office,
 • nowe funkcje wskazówek,
 • pełną dostępność skrótów klawiszowych dla paska tytułu oraz menu Plik,
 • niestandardowe formatowanie dostępne z wstążki (wcześniej tylko z widoku modelu).

Wizualizacje

Nowe wizualizacje:

 • Funnel i Pyramid chart wykonany przez xViz,
 • OEE Dashboard wykonany przez 3AG Systems,
 • Organizational chart wykonany przez MAQ Software,
 • PI VIZpack wykonany przez PQ Systems,
 • zaktualizowano również tabele i wykresy dostarczane przez Zebra BI.

Zarządzanie zbiorem danych

Przyrostowe odświeżanie danych (dostępne dla każdego posiadającego minimum licencję Pro, wcześniej tylko Premium) – pozwala zwiększyć wydajność odświeżania danych poprzez dodawanie do zestawu danych jedynie zmienionych lub nowych danych. Wcześniej każde odświeżenie powodowało przeładowanie całego zbioru danych bez względu na zachodzące w nim zmiany, dostępne z poziomu Power BI Desktop.

Modelowanie

Nowe funkcje języka DAX

 • FirstNonBlankValue,
 • LastNonBlankValue

Funkcje te zwracają pierwszą lub ostatnią niepustą wartość w wyliczanej mierze.

Template Apps

Nowe predefiniowane Aplikacje szablonów Power BI Online:

 • Microsoft 365 Usage Analytics,
 • NFL Analytics,
 • Acterys for QucikBooks,
 • WorkflowMax

Przygotowanie danych

Usunięto wymagania posiadania uprawnień admina dla Analizatora Zapytań w Power Query w Power BI w wersji z Microsoft Store (dostępny w funkcji zapoznawczej od października 2019).

Łączniki danych

Wprowadzono nowe łączniki dostępne dla każdego, a są nimi:

 • MicroStrategy,
 • FHIR,
 • Factset,
 • TIBCO,
 • Jamf Pro,
 • Asana.

Tempo rozwoju Power BI jest tak szybkie, że trudno nadążyć za niektórymi zmianami. Pewne jest natomiast, że każda z nowych i rozbudowywanych funkcjonalności daje możliwość jeszcze bardziej efektywnej analizy danych, co oznacza lepsze monitorowanie postępów w realizacji założonych celów.

Poprzedni
Następny
Następny