Nadeszła kolejna wielka fala aktualizacji MS Business Central - WAVE 2 2023

Opublikowany
3.10.2023
Nadeszła kolejna wielka fala aktualizacji MS Business Central - WAVE 2 2023
Nadeszła duża, druga w tym roku fala wydań aktualizacji systemu Business Central – WAVE 2 2023, a wraz z nią wiele nowych, interesujących funkcjonalności!

WAVE 2 2023 potrwa od października 2023 do marca 2024, a pełną listę nowości możemy znaleźć pod linkiem New and planned features for Dynamics 365Business Central, 2023 release wave 2 | Microsoft Learn

Nowości, które zdecydowanie ułatwią użytkownikom codzienną pracę, to między innymi:

1. Przegląd ilości dostępnych zapasów magazynowych

Funkcjonalność ta zwiększy efektywność obsługi magazynu dostarczając nam dokładnych i aktualnych informacji o poziomach ilości zapasów w magazynie, rezerwacjach zapasów i tym podobnych.

Teraz z poziomu dokumentów źródłowych np. zamówień sprzedaży, możemy uzyskać dostęp do aktualnych informacji o ilościach zapasów w magazynie oraz czynnikach wpływających na ich dostępność. Dane te znajdziemy na stronie Pick Summary (Podsumowanie Pobrania)

2. Konsoliduj dane finansowe między wieloma środowiskami i firmami

W nadchodzącej wersji Microsoft Business Central (BC 23) planowane jest wprowadzenie funkcji umożliwiającej konsolidację danych finansowych między różnymi środowiskami Business Central. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które działają w wielu jednostkach biznesowych lub posiadają spółki zależne. Funkcja ta wspiera proces konsolidacji finansów, pozwalając zapomnieć o uciążliwym zarządzaniu plikami. Nowa funkcja umożliwia również konfigurację wielu rodzajów konsolidacji, w zależności od potrzeb firmy. Zyskaj więcej czasu na strategiczne zadania dzięki Business Central!

3. Alokacje w Księdze Głównej - Efektywne Przypisywanie Kosztów i Przychodów (Allocation Account)

Kolejna ciekawa nowa funkcja to General Ledger Allocations, która umożliwia bardziej efektywne rozprowadzanie kosztów i przychodów. Funkcja ta pozwala na automatyczne rozdzielanie transakcji związanych z kosztami lub przychodami między kontami księgowymi i przypisywanie wierszom alokacji właściwych wymiarów. Można dostosować konta alokacji o typie stałe lub zmienne, w zależności od potrzeb. Ta funkcja ma na celu usprawnienie procesów księgowych i zmniejszenie ryzyka błędów.

Dostępne na Dziennikach Głównych, ale również Sprzedaży i Zakupów.

4. Wybór Kont Księgowych dla Rozliczeń Płatności i Należności (możliwość zmiany domyślnej grupy księgowej dla Nabywcy/Dostawcy)

Dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie elastyczność! Nowa funkcja w BC23 pozwala na korzystanie z wielu kont księgowych dla transakcji związanych z należnościami i zobowiązaniami. Jest to przydatne w przypadku, gdy firma chce zarejestrować transakcję na innym koncie księgowym niż to, które jest domyślnie przypisane do grupy klientów lub dostawców. Funkcja ta umożliwia kontrolę nad zmianą grupy księgowej podczas rejestracji transakcji, co pozwala na dostosowanie zapisów księgowych do konkretnych potrzeb firmy.

Znacznik dostępny jest globalnie na Ustawieniach Sprzedaży i Należności oraz Ustawieniach Zakupów i Zobowiązań...

ale także na kartotekach Dostawców i Nabywców:

5. Edytuj w Excelu na Dziennikach i Arkuszach Magazynowych

Przygotuj się na rewolucję w efektywnym zarządzaniu danymi! W BC23 Microsoft dodaje funkcję Edit in Excel dla Dzienników i Arkuszy Magazynowych, takich jak Dzienniki przesunięć zapasów, Dzienniki zużycia, Arkusze planowania, Arkusze odłożenia i wielu więcej. Ta funkcja umożliwia edycję danych w programie Excel i publikację zmian z powrotem do Business Central. Użytkownicy mogą korzystać z tej funkcji, aby szybko wprowadzać dane, tworzyć szablony rejestrów i dokonywać masowych edycji. Jest to przydatne narzędzie do przyspieszenia procesu wprowadzania danych.

6. Synchronizacja Dat dla Dokumentów Sprzedaży i Zakupów (Nowy znacznik Link Doc. Date to Posting Date)

Nadchodząca wersja BC23 przynosi harmonię w zarządzaniu danymi wprowadzając opcję synchronizacji lub odłączenia daty dokumentu i daty księgowania na dokumentach sprzedaży i zakupu. Ta funkcja pozwala na poprawę dokładności finansowej i elastyczności operacyjnej. Data dokumentu musi odpowiadać dacie faktury sprzedaży lub zakupu, podczas gdy data księgowania pokazuje, kiedy dokument został zarejestrowany w Business Central. Funkcja ta pozwala dostosować procesy zakupu i sprzedaży i zapewnić dokładne obliczenia finansowe. Obejmij pełną kontrolę nad swoimi finansami dzięki Business Central!

Poza nowymi funkcjami, rozszerzone zostały również możliwości tych już znanych i lubianych, jak inspekcja strony, tryb analizy, integracja z Excel, konsolidacja między firmowa i funkcje magazynowe oraz wiele, wiele więcej!

Warto zaznaczyć, że informacje powyższe pochodzą z publicznej wersji zapowiedzi nadchodzącej wersji BC 23, która jest dostępna w trybie publicznej bety. Nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w tej wersji mogą być przydatne dla wielu firm, które korzystają z Business Central. Warto śledzić oficjalne źródła informacji od Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o tych nowościach i jak mogą one być wdrożone w praktyce.

Poprzedni
Następny
Następny