Modern UI – Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
10.3.2021
Modern UI – Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podczas pracy w systemie użytkownikowi może niejednokrotnie zdarzyć się popełnić błąd, który następnie trzeba skorygować. W przypadku dokumentów wydania sprzedaży (WZ) oraz przyjęcia zakupu (PZ) błędy najczęściej dotyczą daty wydania oraz ilości wydanego lub przyjętego zapasu. Funkcje „Cofnij wydanie” oraz „Cofnij przyjęcie” umożliwiają użytkownikowi samodzielne poprawianie tego typu błędów.


Dokument wydania sprzedaży jest wynikiem zaksięgowania wydania magazynowego, które z kolei jest tworzone z poziomu zamówienie sprzedaży przy użyciu funkcji „Utwórz wydanie magazynowe”.

Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Po utworzeniu wydania zostajemy przeniesieni to widoku Wydania magazynowego. Z tego miejsca możemy je zaksięgować. Jeżeli po zaksięgowaniu wydania zorientujemy się, że zawiera ono błąd możemy je wycofać oraz ponownie zaksięgować wydanie z poprawionymi danymi. W tym celu należy wejść na listę Zaksięgowane wydania sprzedaży, wybrać interesującą nas WZ i użyć funkcji „Cofnij wydanie”.

Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Proces ten przebiega analogicznie w przypadku wycofywania błędnie zaksięgowanego przyjęcia zakupu. Przyjęcie magazynowe jest tworzone z poziomu Zamówienia zakupu funkcją „Utwórz przyjęcie magazynowe”.

Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jeśli, po zaksięgowaniu przyjęcia magazynowego zauważymy, że zawiera ono błąd należy przejść do Zaksięgowanych przyjęć zakupów, wybrać interesujące nas przyjęcie i wycofać je przy użyciu funkcji „Cofnij przyjęcie”.

Korygowanie błędów na zaksięgowanych WZ i PZ w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Po użyciu funkcji „Cofnij wydanie” oraz „Cofnij przyjęcie” pozostaje tylko ponownie utworzyć wydanie lub przyjęcie magazynowe (z poziomu zamówienia sprzedaży/zakupu) oraz zaksięgować je z uzupełnionymi, poprawionymi danymi.

Poprzedni
Następny
Następny