Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 – przegląd wybranych funkcjonalności

Opublikowany
26.10.2022
Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 – przegląd wybranych funkcjonalności

Nadeszła nowa aktualizacja systemu – Wave 2 2022 Business Central 21, a wraz z nią wiele nowych, ciekawych funkcjonalności, usprawniających pracę użytkownikom.

Wave 2 2022 będzie trwała od października do marca, szczegółowy plan możemy znaleźć tutaj.

Zakres zmian dostarczany przez Wave 2 koncentruje się między innymi na lepszej komunikacji na temat kondycji każdego środowiska, na wydajności w zarządzaniu procesami biznesowymi, integracji z Shopify oraz zwiększeniu wydajności procesów biznesowych opartych na współpracy w usłudze Microsoft Teams.

Poniżej przedstawię wybrane, interesujące, nowe funkcjonalności:

  • Znajdowanie wierszy dokumentów roboczych i zaksięgowanych – strony z wierszami dokumentu są często używane do określonej analizy. Teraz znajdowanie ich jest jeszcze bardziej produktywne – można znajdować je za pomocą pola wyszukiwania i linków do zakładek do dokumentów na stronie głównej, aby uzyskać łatwy dostęp do oryginalnego lub filtrowanego widoku.
    Zaksięgowane dokumenty: Posted Purchase Invoice Lines, Posted Purchase Receipt Lines, Posted Purchase Cr. Memo Lines, Posted Sales Invoice Lines, Posted Sales Shipment Lines, Posted Sales Credit Memo Lines.
    Robocze dokumenty: Purchase Lines, Sales Lines.
Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 przegląd wybranych funkcjonalności
  • Wiele adresów przekazywania zleceń przez dostawców – posiadanie wielu adresów przekazu dla każdego dostawcy zwiększa elastyczność podczas opłacania faktur za pomocą czeków. Adresy przekazów są używane podczas drukowania czeków w celu zapłaty dostawcom. Dostawcy mogą mieć wiele adresów do przekazywania płatności. Na przykład dostawca może dostarczyć towar z firmy zależnej, ale chce otrzymać płatność w swojej siedzibie głównej. Business Central umożliwia skonfigurowanie wielu adresów wysyłkowych dla każdego dostawcy, co ułatwia wybór właściwej lokalizacji do wysyłania płatności na podstawie faktury po fakturze.
    Dodawanie nowych adresów jest dostępne na kartotece dostawcy oraz na skróconej karcie Wysyłka i płatność na zamówieniach zakupu i fakturach.
Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 przegląd wybranych funkcjonalności
Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 przegląd wybranych funkcjonalności
  • Sprawozdawczość finansowa zastępuje arkusze kont – Aby ułatwić nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy z systemem Arkusze kont zostają zastąpione przez Financial reports (dokładna polska nazwa page’a zostanie ustalona wraz z wydaniem aktualizacji dla języka polskiego). Łącze Financial reports spowoduje otworzenie listy raportów finansowych i dodanie do niej raportów zdefiniowanych przez użytkownika. Raporty będą miały własną nazwę, definicje wiersza, kolumny i dodatkowe parametry. Teraz można również kopiować definicje kolumn, co ułatwia tworzenie wariantów definicji kolumny.
Microsoft Dynamics 365 Business Central 21 przegląd wybranych funkcjonalności

Po więcej nowości zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Poprzedni
Następny
Następny