Intercompany III – Międzyfirmowy Dziennik Główny

Opublikowany
10.11.2021
Intercompany III – Międzyfirmowy Dziennik Główny

Międzyfirmowy Dziennik Główny to kolejne standardowe narzędzie funkcjonalności Intercompany. Jest specjalnym typem dziennika, który pozwala na dokonanie transakcji międzyfirmowej pomiędzy dwoma firmami partnerskimi, wykorzystując wymianę wierszy tego dziennika.

W prostym przykładzie, który wykonano w ramach tego wpisu należało przenieść środki pieniężne z odpowiedniego konta w Firmie A, na odpowiednie konto w Firmie B. Aby ten proces był prawidłowo przeprowadzony od początku do końca, konieczna jest odpowiednia konfiguracja systemu, wykonana w ramach dwóch poprzednich wpisów z tej serii, czyli przede wszystkim:

  • Zdefiniowanie odpowiedniego Nabywcy i Dostawcy, a także powiązanych z nimi Partnerów Międzyfirmowych – całość wpisu, gdzie dokonano takiej konfiguracji znajduje się tutaj.
  • Mapowanie Wymiarów Międzyfirmowych oraz kont w Międzyfirmowym Planie Kont – całość tej konfiguracji w ramach drugiego wpisu znajduje się tutaj.

Transakcję międzyfirmową należy wprowadzić na stronie Międzyfirmowy Dziennik Główny Firmy A, wprowadzając na wierszach odpowiednie wartości niezbędne do ich zaksięgowania. W tym wypadku należy pamiętać o odwołaniu do Nabywcy, który jest Partnerem Międzyfirmowym, a także wyborze konta K/G Partnera Międzyfirmowego z listy zmapowanych kont w Międzyfirmowym Planie Kont.

Po wprowadzeniu wierszy, należy je zaksięgować bezpośrednio z Międzyfirmowego Dziennika Głównego. Po zaksięgowaniu, wiersze zostają wysłane do Skrzynki Odbiorczej Firmy B, jaką są już dobrze znane Wchodzące Transakcje Międzyfirmowe.

Należy zauważyć, że typem źródła w tej transakcji jest „Dziennik”, co oznacza, że po jej zaakceptowaniu utworzone zostaną odpowiednie wiersze dziennika międzyfirmowego Firmy B. Bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, należy zweryfikować szczegóły transakcji, tak jak w przypadku dokumentów sprzedaży i zakupu.

W prezentowanym przykładzie funkcjonalność Intercompany utworzy dwa wiersze dziennika, jeden na odpowiednie konto K/G, a drugi w celu zbilansowania wierszy na Dostawcę będącego Partnerem Międzyfirmowym. Jeżeli wszystko się zgadza należy zaakceptować transakcję i wybrać w oknie żądania odpowiedni szablon dziennika i instancję, w której powstaną wiersze. Możliwe jest również podanie na tym etapie także innych parametrów, z którymi zostaną utworzone wiersze, jak Nr dokumentu, czy Data księgowania.

Po przejściu przez okno żądania i jego zaakceptowaniu, we wskazanej instancji Międzyfirmowego Dziennika Głównego Firmy B powstaną wiersze, które należy zaksięgować, aby doprowadzić transakcję do końca.

Podsumowując, jest to ostatni wpis z krótkiej serii o funkcjonalności Intercompany, w którym przedstawiono, że Międzyfirmowy Dziennik Główny jest intuicyjny, a w procesie transakcji międzyfirmowej działa tak samo sprawnie jak standardowe faktury sprzedaży i zakupu. Sama funkcjonalność Intercompany daje duże możliwości w swojej standardowej wersji, usprawniając pracę użytkownika, a na rynku znajduje się wiele rozszerzeń, które jeszcze dodatkowo poprawiają jej funkcjonowanie.  

Poprzedni
Następny
Następny