Intercompany II – transakcje międzyfirmowe z wykorzystaniem kont K/G i wymiarów

Opublikowany
27.10.2021
Intercompany II – transakcje międzyfirmowe z wykorzystaniem kont K/G i wymiarów

Funkcjonalność Microsoft Dynamics 365 Business Central, jaką jest Intercompany pozwala nie tylko na przeprowadzenie transakcji z zapasami pomiędzy dwoma spółkami partnerskimi. Przy odpowiedniej konfiguracji jesteśmy w stanie ułatwić proces międzyfirmowy z wykorzystaniem transakcji na kontach K/G, a także wykorzystać w tych transakcjach wymiary międzyfirmowe.


Aby grupa firm mogła dokonywać transakcji międzyfirmowych, firmy te muszą uzgodnić plan kont, który będzie używany jako wspólny punkt odniesienia. Funkcja mapowania kont międzyfirmowych pozwala na utworzenie powiązań pomiędzy kontami spółek partnerskich. Oznacza to, że procesując transakcję w jednej ze spółek, np. transakcję sprzedażową z wykorzystaniem konta przychodowego, zostanie ona zarejestrowana w spółce partnerskiej jako transakcja zakupu, na odpowiednio wskazanym i zmapowanym koncie kosztowym. Za to mapowanie odpowiada w systemie Międzyfirmowy Plan Kont, który należy skonfigurować w we wszystkich spółkach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych.

Intercompany II - transakcje międzyfirmowe z wykorzystaniem kont K/G i wymiarów

Funkcjonalność Intercompany pozwala również na przekazywanie w transakcjach wymiarów. Jeżeli partnerzy międzyfirmowi chcą mieć możliwość wymiany transakcji z powiązanymi z nimi wymiarami, muszą uzgodnić i zmapować wymiary, z których będą wspólnie korzystać. Za tą konfigurację odpowiadają Wymiary Międzyfirmowe.

Intercompany II - transakcje międzyfirmowe z wykorzystaniem kont K/G i wymiarów

Wykorzystanie kont K/G oraz wymiarów w transakcjach międzyfirmowych to kolejny przykład na to, że Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada standardowe funkcjonalności kompleksowo wspierające działalność firmy. W kolejnym wpisie OutOfTheBox Business Central zostanie przedstawiony kolejny aspekt Intercompany, tym razem związany z transakcjami przeprowadzanymi przy wykorzystaniu Międzyfirmowego Dziennika Głównego.

Poprzedni
Następny
Następny