Dynamics 365 Business Central wersja 18 – czym rozpoczniemy ten rok?

Opublikowany
28.1.2021
Dynamics 365 Business Central wersja 18 – czym rozpoczniemy ten rok?

Wave 1 w ramach roku 2021 dla systemu MS Dynamics 365 Business Central to nic innego, jak pierwsza z dwóch zapowiedzianych, dużych aktualizacji oprogramowania, które zostały zaplanowane przez MS dla użytkowników systemu dedykowanego sektorowi MŚP w Polsce i na świecie.

Microsoft dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego ogłasza harmonogram zmian w funkcjonalnościach swoich produktów, które następnie będą udostępniane dla użytkowników końcowych w kolejnych miesiącach. Rozróżnić możemy dwie „fale” aktualizacji:

 • Wave 1 – dla funkcjonalności wypuszczanych od kwietnia do września
 • Wave 2 – dla funkcjonalności wypuszczanych od października do marca

Podzielony jest on z zasady na dwa obszary: Dynamics 365 oraz Power Platform.

W ramach obszaru Dynamics 365, aktualizacje są dostarczane do MS Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV). Warto podkreślić, że w przypadku każdej aktualizacji swojego systemu ERP warto zapoznać się z aktualnym cyklem życia aplikacji. Wspominaliśmy o tym tutaj.

Zakres zmian, jaki zostanie dostarczony do systemu w ramach Wave 1 będzie koncentrował się na pomaganiu klientom w szybszym uzyskaniu produktywności w aplikacji. Niezależnie od tego, czy są to nowi, czy obecni Klienci. W ramach Wave 1 udostępnione będą również nowe lokalizacje krajowe, które umożliwiają tym samym sprzedaż produktu na kolejnych rynkach takich, jak India, Grecja, Rumunia, czy Turcja. Poszerzana zostaje również integracja z bijącym popularności komunikatorem do pracy zespołowej MS Teams.

Ponownie wiele funkcjonalności dodawanych do systemu Business Central, w ramach Wave 1, odbyło się na bazie informacji zwrotnej od samych użytkowników! Wszystko za sprawą portalu ‘Experience Dynamics’ na którym można odnaleźć Dynamics 365 Business Central Application Ideas. Jest to nic innego, jak forum nowych pomysłów działającym na zasadzie aprobaty cyfrowej społeczności Dynamics. Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności była możliwość poprawy wartości wymiarów dla zapisów w księdze głównej. Teraz, ta funkcjonalność trafia w ręce użytkowników końcowych prosto z pudełka!  

W ramach każdej aktualizacji pojawiają się mniejsze lub większe usprawnienia dla najpopularniejszych zagadnień ale główny nacisk jest zawsze na te obszary, które są najbardziej wykorzystywane przez użytkowników systemu na całym świecie.

Business Central w wersji 18 – dostępny zarówno Cloud (poprzez CSP), jak i On-Premise (poprzez DLP)

Wszelkie zmiany udostępnione dla wersji Business Central 18 odbywają się już wyłącznie dla aplikacji w ramach Modern UI i z wykorzystaniem języka programowania AL. Natomiast dzięki zastosowaniu licencji Dual Rights, można wciąż wybrać, czy sama aplikacja działać będzie w ramach usługi SaaS, czy dostępna będzie na infrastrukturze Klienta. Aktualizacje dla Business Central można podzielić na obszar techniczny i funkcjonalny.

W ramach obszaru technicznego dla systemu Business Central w ramach Wave 1 na rok 2021 odnajdziemy takie usprawnienia, jak:

 • Usprawnione wsparcie aplikacji z poziomu administratorów delegowanych. Teraz Partnerzy, którzy wspierają użytkowników końcowych mogą wykonywać jeszcze więcej działań w ramach swojego konta Partnerskiego – bez potrzeby wykorzystania licencji Klienta.
 • Udostępniona możliwość wykorzystania bezpośrednio Business Central API, jako źródła danych do raportowania w Power BI zamiast korzystania z wystawionych danych poprzez WebServices.
 • Usprawnienia w szybkości przetwarzania danych na wybranej stronie, analogicznie, jak przyśpieszone zostały podsumowania i pola wyliczeniowe w poprzednich wersjach tak, jak i w tej wersji przyśpieszone zostały profile główne użytkowników pod względem wyświetlanej treści.
 • Umożliwienie dodawania kluczy na tabelach, w celu polepszenia wydajności na środowiskach produkcyjnych.
 • Umożliwienie rozszerzeń raportów, aby w prosty sposób rozszerzyć istniejący raport o dodatkowe pola w zestawie danych i ich pokazanie na raporcie, lub zastosowanie innego układu wydruku na istniejącym zestawie danych.

W ramach obszaru funkcjonalnego dla Business Central w ramach Wave 1 na rok 2021 odnaleźć można, między innymi, takie usprawnienia, jak:

 • Rozszerzenie integracji z MS Teams o kartoteki kontaktów – możliwość wyszukiwania kontaktów z Business Central wprost w aplikacji MS Teams i ich współdzielenie z innymi użytkownikami w naszej organizacji bez konieczności przełączania aplikacji.
 • Wprowadzenie Microsoft Universal Print – rozszerzone możliwości zarządzania drukiem w sieci bez konieczności ręcznego pobierania i przetwarzania PDFów i innych dokumentów do wydruku przez użytkownika.
 • Generowanie raportów w tle – bezpośrednio umożliwienie wygenerowania raportu w tle (nie jako harmonogram raportu) i dalsze działanie w systemie przez użytkownika na jednej sesji logowania. Brak konieczności oczekiwania na wynik działania raportu, jak to miało miejsce w starszych wersjach aplikacji NAV/Business Central.
 • Możliwość zawężenia wartości wymiarów do wyboru przez użytkowników – w momencie, gdy dla danego konta księgi głównej wymiar analityczny został oznaczony, jako obowiązkowy do wyboru, użytkownicy często musieli wybierać wartości z całej listy. Teraz możliwe jest ich zawężenie tylko do wartości koniecznych bez pokazywania wszystkich dostępnych.

Po więcej szczegółów odnośnie elementów, które pojawiają się za sprawą Wave 1 2021 zapraszamy do samego źródła – Microsoft. Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają przez Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade`u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadanie modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL.) istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.

Poprzedni
Następny
Następny