Dynamics 365 Business Central wersja 17 – co nas czeka w drugim półroczu?

Opublikowany
8.7.2020
Dynamics 365 Business Central wersja 17 – co nas czeka w drugim półroczu?

Wave 2 w ramach roku 2020 dla systemu MS Dynamics 365 Business Central to nic innego, jak druga z dwóch zapowiedzianych, dużych aktualizacji oprogramowania, które zostały zaplanowane przez MS dla użytkowników systemu dedykowanego sektorowi MŚP w Polsce i na świecie.

Microsoft dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego ogłasza harmonogram zmian w funkcjonalnościach swoich produktów, które następnie będą udostępniane dla użytkowników końcowych w kolejnych miesiącach. Rozróżnić możemy dwie „fale” aktualizacji:

 • Wave 1 – dla funkcjonalności wypuszczanych od kwietnia do września. Więcej przeczytasz o niej tutaj.
 • Wave 2 – dla funkcjonalności wypuszczanych od października do marca.

Podzielony jest on z zasady na dwa obszary: Dynamics 365 oraz Power Platform.

W ramach obszaru Dynamics 365, aktualizacje są dostarczane do MS Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV). Należy podkreślić, że w przypadku każdej aktualizacji swojego systemu ERP warto zapoznać się z aktualnym cyklem życia aplikacji. Wspominaliśmy o tym tutaj.

Zakres zmian, jaki zostanie dostarczony do systemu w ramach Wave 2, będzie kładł nacisk przede wszystkim na ulepszenie całościowej usługi systemu w chmurze, aby sprostać wymaganiom szybko rosnącej bazy Klientów, która wymusza usprawnienia w zakresie wydajności, przechowywania i archiwizacji plików, szerszą ekspansje geograficzną wraz ze wsparciem np. dla grupowego podatku VAT, jak i dalsze pogłębianie integracji z innymi produktami z rodziny Microsoft, w tym zyskującej ostatnio olbrzymią popularność aplikacją MS Teams.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Microsoft stworzył swoistą galaktykę, w której aplikacje te oddziałują na siebie na różny sposób. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj.

Ponownie, wiele funkcjonalności dodawanych do systemu Business Central, w ramach Wave 2 odbyło się na bazie informacji zwrotnej od samych użytkowników! Wszystko za sprawą portalu ‘Experience Dynamics’, na którym można odnaleźć Dynamics 365 Business Central Application Ideas. Jest to nic innego, jak forum nowych pomysłów działających na zasadzie aprobaty cyfrowej społeczności Dynamics. Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności w ostatnich miesiącach była możliwość wsparcia systemu względem grupowego rozliczania podatku VAT.  

W ramach każdej aktualizacji pojawiają się mniejsze lub większe usprawnienia dla najpopularniejszych zagadnień, ale główny nacisk jest zawsze na te obszary, które są najbardziej wykorzystywane przez użytkowników systemu na całym świecie.

Business Central w wersji 17 – dostępny zarówno Cloud (poprzez CSP), jak i On-Premise (poprzez DLP)

Wszelkie zmiany udostępnione dla wersji Business Central 17 odbywają się już wyłącznie dla aplikacji w ramach Modern UI i z wykorzystaniem języka programowania AL. Natomiast dzięki zastosowaniu licencji Dual Rights można wciąż wybrać, czy sama aplikacja działać będzie w ramach usługi SaaS, czy dostępna będzie na infrastrukturze Klienta. Aktualizacje dla Business Central można podzielić na obszar techniczny i funkcjonalny.

W ramach obszaru technicznego dla systemu Business Central w ramach Wave 2 na rok 2020 odnajdziemy takie usprawnienia, jak:

 • Ulepszony został przegląd i zarządzanie posiadanymi bazami danych, jak i ich pojemnościami względem plików. Ma to na celu umożliwić lepszą kontrolę w czasie rzeczywistym, nad rosnącym rozmiarem środowiska, aby reagować dynamicznie względem podstawowego limitu 80 GB na bazę danych.
 • Dodanie uwierzytelniania pomiędzy usługami dla interfejsów API dla Business Central. Umożliwi to bezpośrednio uwierzytelnianie między usługami, które łączyć się będą jako zewnętrzna aplikacja bez konieczności „podszywania” się pod zwykłych użytkowników systemu. Odbywać się to będzie za pomocą poświadczeń klienta OAuth.
 • Umożliwienie firmom rozszerzenia Business Central na więcej niż trzy kraje (lub trzy oddziały) poprzez dodanie większej liczby środowisk produkcyjnych. Umożliwiony będzie dokup nowych środowisk (również Sandbox), a tym samym zwiększenie limitu pojemności bazy danych względem posiadanego Tenanta Klienta (szczegóły są jeszcze dopracowywane).
 • Usprawnienia względem konektorów dla aplikacji z rodziny Power Platform, z dużym naciskiem na element Common Data Service (CDS).
 • Optymalizacje działania widoków (stron) posiadających sekcje sumujących FactBox`ów (zliczeń/statystyk) poprzez zastosowanie obliczeń zadań w tle strony.

W ramach obszaru funkcjonalnego dla Business Central w ramach Wave 2 na rok 2020 odnaleźć można, między innymi, takie usprawnienia, jak:

 • Wprowadzenie nowego pojęcia ‘Business Central Company Hub’ – centralne miejsce pracy dla użytkowników, którzy obsługują wiele firm w ramach tego samego lub innego Tenanta. Ta mnogość instalacji może wynikać z oddziałów danej firmy lub konieczności obsługi wielu różnych firm, jeśli prowadzimy usługi księgowe, jako biuro rachunkowe.
 • Rozliczanie grupowe podatku VAT – grupowe rozliczanie VAT skoncentrowane będzie na komunikacji pomiędzy grupami i gromadzeniem danych VAT, aby umożliwić łatwe i bezpieczne zarządzanie raportowaniem VAT w grupie.
 • Notyfikacja o zmianie w ustawieniach głównych – dotychczas kontrola nad zmianą ustawień wysokiego ryzyka takich, jak np. ‘Ustawienia księgi głównej’ mogły być śledzone poprzez dziennik zmian lub zawężanie dostępu poprzez zestawy uprawnień. Teraz możliwe będzie oznaczenie pól, tak zwanego wysokiego ryzyka, o których będziesz notyfikowany jeśli zostaną wprowadzone w nim zmiany przez użytkowników w Twojej instalacji.
 • MS Word jako narzędzie do kastomizacji wydruków klienckich – elementy wydruków, w tym wyglądu i układu takich dokumentów, jak zamówienie sprzedaży, czy faktura sprzedaży często stanowią problem dla użytkowników systemu ERP. Faktura jest wizytówką firmy Klienta, a często ten wydruk, który jest w standardzie jest nieakceptowalny. Rozszerzona zostaje funkcjonalność szablonów dokumentów WORD tak, aby korekta wizualna wydruków była jeszcze prostsza dla użytkowników końcowych bez dodatkowej, najczęściej płatnej, pomocy Partnera wdrażającego.
 • Ujednolicenie wyświetlania numerów telefonu i adresów e-mail na przestrzeni całej aplikacji – niejednokrotnie użytkownicy wykorzystujących systemem NAV (obecnie Business Central) w zakresie operacji z łańcucha dostaw, czy magazynów WMS zgłaszali niespójność względem przenoszenia się takich danych, jak numer telefonu, czy adres e-mail Nabywcy/Odbiorcy danego zamówienia. Sprawa tym bardziej komplikowała się w przypadku wielu różnych adresów dostaw, na wierszach jednego zamówienia sprzedaży, czy alternatywnych adresów odbiorców dostawy/faktur. Ten element został ujednolicony, aby spójność informacji była zachowana, posiadanie odpowiedniej informacji we właściwym miejscu umożliwiło sprawniejsze zarządzanie swoim biznesem

W ramach Wave 2 udostępnione będą również nowe lokalizacje krajowe, które umożliwiają tym samym sprzedaż produktu na kolejnych rynkach takich, jak Brazylia, Irlandia, czy Litwa.

Po więcej szczegółów odnośnie elementów, które pojawiają się za sprawą Wave 2 zapraszamy do samego źródła – Microsoft.

Na koniec należy podkreślić, że wszystkie wersje systemu Business Central udostępniane w ramach Modern Lifecycle Policy przez Microsoft, posiadają możliwość aktualizacji automatycznych, czyli takich, które nie wymagają przez Klienta zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z zaplanowaniem upgrade`u dla swojego systemu ERP. Ze względu na posiadanie modyfikacje, które przygotowane zostały w formie Extensions (język AL.) istnieje możliwość ich tymczasowego wyłączenia, podniesienia bazowej aplikacji do najnowszej, dostępnej wersji, a następnie ich ponownego włączenia. System zostaje zaktualizowany, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać z nowych funkcjonalności i rozszerzeń.

Poprzedni
Następny
Następny