Czego możemy się spodziewać w Dynamics 365 Business Central Wave 2? – przedsmak informacji

Opublikowany
14.7.2022
Czego możemy się spodziewać w Dynamics 365 Business Central Wave 2? – przedsmak informacji

Wave 2 w ramach roku 2022 dla systemu MS Dynamics 365 Business Central to druga z dwóch zapowiedzianych aktualizacji oprogramowania, które zostały zaplanowane przez Microsoft dla użytkowników systemu dedykowanego sektorowi MŚP w Polsce i na świecie.

Dodatkowe zaplanowane aktualizacje dotyczyć będą sektora administracji w Business Central, gdzie zestaw funkcji zapewni lepszą i sprawniejszą komunikację każdego ze środowisk. Wciąż będzie ulepszana aplikacja, aby wspierała integrację z Shopify. Możliwości finansowe i łańcuch dostaw w Business Central zostały ulepszone dzięki kilku optymalizacjom i ulepszeniom, dzięki czemu użytkownicy mogą wydajniej zarządzać swoimi procesami biznesowymi. Zwiększy się wydajność procesów opartych na Microsoft Teams. Użytkownicy mogą przypinać karty w aplikacji Teams, a administratorzy delegowani mogą teraz korzystać z dodatku programu Excel. W temacie dotyczącym narzędzi programistycznych nastąpiło całkowite przeniesienie do programu Visual Studio Code. Dodatkowo zwiększono automatyzację dzięki Power Automate, dzięki czemu użytkownicy mogą konfigurować przepływy pracy dla konkretnych potrzeb swojej organizacji.

Microsoft dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego ogłasza harmonogram zmian w funkcjonalnościach swoich produktów, które następnie będą udostępniane dla użytkowników końcowych w kolejnych miesiącach. Zaobserwować możemy dwie „fale” aktualizacji:

  • Wave 1 – dla funkcjonalności wypuszczanych od kwietnia do września. Więcej przeczytasz o niej tutaj.
  • Wave 2 – dla funkcjonalności wypuszczanych od października do marca.

Należy zaznaczyć, że w przypadku każdej aktualizacji systemu ERP warto zapoznać się z aktualnym cyklem życia aplikacji, pisaliśmy o tym tutaj.

Dla systemu Business Central w ramach Wave 2 na rok 2022 odnajdziemy takie usprawnienia, jak:

Microsoft Power Platform
Opierając się na dotychczasowej pracy, nadal ulepszamy sposób, w jaki Business Central integruje się z Power Platform: Power BI, Power Automate, Power Apps, Logic Apps, Power Virtual Agents i Dataverse. Obejmuje to ulepszenia integracji usługi Power BI, a także łącznika power Automate i akcji Automatyzacja — łączenie Business Central i Power Automate z nowoczesnym zestawem narzędzi, który umożliwia deweloperom łatwe rozszerzanie i łączenie Business Central z innymi systemami. Będzie również kontynuacja ulepszania i zmiany danych w wirtualnych tabelach Dataverse, aby nasi partnerzy mogli używać Dataverse, jako platformy do bardziej wymagających integracji.

Środowisko Visual Studio
Zapotrzebowanie na programistów stale rośnie na całym świecie, co zwiększa wymagania dotyczące przyciągania i podnoszenia produktywności programistów Business Central AL. W tej fali wydania kontynuujemy inwestycję w doświadczenie Visual Studio Code, dodając wizualne abstrakcje na wierzchu kodu AL. W ten sposób przynosimy lepsze i bardziej wydajne zarządzanie obiektami AL w ramach projektów i przestrzeni roboczych oraz odpowiadamy na prośby wielu partnerów produktywności w całym doświadczeniu narzędzi. Inwestujemy również w budowę nowych konstrukcji AL, aby pisać bardziej wydajny kod, jak również definiujemy bardziej elastyczną i spójną strukturę panelu akcji u naszych klientów

Raportowanie
Gdy użytkownik biznesowy uruchamia raport z układem programu Excel, może teraz wybrać układ programu Excel na stronie żądania raportu. Na przykład, jeśli raport ma kilka układów Excela, użytkownik może wybrać dokładnie ten układ, który chce mieć podczas uruchamiania raportu. Oprócz możliwości wyboru układu programu Excel, tworzymy interfejs API dla obszaru finansów, który może być wykorzystywany zarówno w programie Excel, jak i Power BI. W ten sposób użytkownicy mogą tworzyć własne, bardziej szczegółowe analizy na danych z księgi głównej i budżetów G/L z wymiarami. Dostarczymy nowy szablon aplikacji Power BI, który jest oparty na nowym API.

Zwiększona kontrola
Zapewnienie administratorom większej kontroli nad zarządzaniem usługami OneDrive i Excel, a użytkownicy biznesowi korzystają z ulepszeń układów raportów i sposobu edytowania danych w programie Excel.

Zarządzanie i administrowanie
Business Central zapewnia zestaw funkcji administracyjnych i zarządzania, aby pomóc administratorom i informatykom w konfigurowaniu, zabezpieczaniu, zarządzaniu i monitorowaniu środowisk klientów. Dodają i ulepszają kilka możliwości, aby ułatwić śledzenie ważnych powiadomień o usługach, zautomatyzować operacje i zarządzać nimi w skali, na wielu klientach i środowiskach, z uwierzytelnianiem między usługami za pomocą interfejsu API Admin Center. Administratorzy będą mogli odzyskać wszelkie środowiska, które zostały niedawno usunięte, co zapewnia bezpieczeństwo danych klientów.

AppSource
Dodane zostanie doświadczenie wewnątrz produktowe, które ułatwi użytkownikom znalezienie odpowiednich aplikacji łączności, które są dostępne w AppSource. Sprawiamy również, że te aplikacje są łatwe do zainstalowania i łatwe do skonfigurowania. Zaczynamy od aplikacji, które oferują łączność z bankami online. Aplikacje, które są prezentowane w tym doświadczeniu wewnątrz produktowym, będą miały narzucone pewne wymagania, takie jak kryteria użytkowania i jakości, a także minimalny zestaw funkcji i możliwości. Więcej informacji o tym, co jest wymagane dla ISV, aby uzyskać aplikacje na liście, zostanie opublikowane w późniejszym terminie. W tym wydaniu zostaną dodane fundamentalne ulepszenia w instalacji i konfiguracji aplikacji AppSource, z korzyścią dla wszystkich ISV, którzy opublikowali aplikacje w AppSource.

Zmiana nazw
Aby raporty finansowe były bardziej przejrzyste zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników, zmieniamy nazwę harmonogramów kont na raporty finansowe. Zmieniamy również nieco funkcję, aby dać lepszy przegląd dostępnych raportów. Raport finansowy jest teraz definiowany jako kombinacja definicji wierszy i kolumn oraz kilku parametrów. Oznacza to, że warianty tego samego raportu mogą być teraz przechowywane jako oddzielne raporty. Podstawowa funkcjonalność jest taka sama, ale zmiany nazw ułatwiają zrozumienie koncepcji. Nowe szablony dla definicji wierszy i kolumn będą dostępne w aktualizacjach w kolejnych falach wydań, ułatwiając użytkownikom biznesowym rozpoczęcie pracy i uzyskanie wydajności.

Ulepszony raport testów
W obszarze finansowym kontynuujemy ulepszanie uzgadniania rachunków bankowych. W tym wydaniu poprawiamy raport testowy, dodajemy raport z dwoma sekcjami dla zaległych uzgodnień i zapewniamy lepszą automatyzację wpisów do księgi. Użytkownicy będą mogli odwrócić wpisy dziennika z zaksięgowanych dzienników uzgadniania płatności. W ten sposób mogą skuteczniej odzyskać księgi z błędów, które mogą się zdarzyć. Podobnie jak w przypadku innych wpisów w dzienniku, użytkownik musi najpierw ręcznie usunąć wpisy.

Na koniec należy również podkreślić, że wszystkie wersje systemu BC udostępnione w ramach modern lifecycle policy, posiadają możliwość automatycznych aktualizacji, więc nie wymagają działań ze strony klienta.

Zachęcamy do śledzenia aktualizacji oraz przygotowanie się na nowe funkcje!

Poprzedni
Następny
Następny