BC v23 przegląd nowych funkcjonalności cz. 2 – nowości w obszarze finansów i księgowości

Opublikowany
18.10.2023
BC v23 przegląd nowych funkcjonalności cz. 2 – nowości w obszarze finansów i księgowości
Kolejny wpis z serii OOTB i kontynuujemy przegląd nowości w systemie Business Central, które niesie ze sobą druga, duża fala wydań Microsoft w tym roku, a mianowicie Release Wave 2.
W poprzednim wpisie Adrian Kubis zaprezentował nadchodzące zmiany w zakresie User Experience – jeżeli nie mieliście okazji zapoznać się z tym materiałem, to gorąco zachęcamy – w tym będziemy kontynuować tą mini serię i zaprezentujemy 3 nowe funkcjonalności wybrane spośród szerokiej listy, które pojawiają się do użytku komercyjnego wraz z aktualizacją systemów do wersji 23 w najbliższych tygodniach.
Będą to nowości zauważalne w obszarze finansów i księgowości.

1.      Możliwość użycia alternatywnej grupy księgowej dostawców/nabywców przed księgowaniem

Pierwszą z funkcjonalności jest możliwość wykorzystania alternatywnych grup księgowych dostawców i nabywców podczas księgowania dokumentów sprzedaży i zakupu. Czasami konieczne jest zaksięgowanie należności czy zobowiązań na innym koncie księgi głównej niż to, które jest określone w domyślnej grupie księgowej dla dostawcy lub nabywcy. Nowa funkcjonalność, pozwala na zmianę ustalonych domyślnie zasad podczas księgowania.  Na stronie „Ustawień sprzedaży i należności” oraz „Ustawień zakupów i zobowiązań” dodany został checkbox „Pozwól na użycie alternatywnych grup księgowych”, który włączony pozwala na wykorzystanie w systemie tych możliwości.

Microsoft wprowadził dodatkowe zabezpieczenie, wprowadzając analogiczne ustawienie na kartotekach nabywców i dostawców, tak aby móc wydzielić tych kontrahentów, dla których użycie alternatywnych grup księgowych powinno być możliwe.

Bezpośrednio na stronie „Grupy księgowe Dostawców/Nabywców” możliwe jest przypisanie alternatywnych grup do użycia, dla konkretnej grupy utworzonej w ramach konfiguracji.

Mając odpowiednie ustawienia opisane wyżej, pole „Grupa księga nabywcy/dostawcy” na dokumentach sprzedaży i zakupu staje się możliwe do edycji i pozwala użytkownikowi, na użycie alternatywnej grupy przed księgowaniem. W momencie, w którym użytkownik chciałby użyć grupy, która nie jest ustawiona jako alternatywna dla tej domyślnej z kartoteki nabywcy/dostawcy – system zablokuje takie działanie i wyświetli odpowiedni komunikat.

2.      Rozwój raportu „Customer Statement”

Druga zmiana do zaprezentowania w dzisiejszym wpisie widoczna jest w raporcie „Customer Statement”. W oknie dialogowym pozwalającym na określenie parametrów, według których wygenerowany zostanie raport dodane zostało pole „Styl zestawienia”, a w jego zakresie dwie możliwości:

·        Saldo - daje klientom przegląd zaległych kwot i przypomnienie o zaległych kwotach.

·        Otwarte zapisy – pokazuje tylko otwarte należności w określonym zakresie dat oraz saldo dla tych zapisów przed datą rozpoczęcia, a także ignoruje zapisy, których data księgowania jest późniejsza niż data zakończenia.

Jest to to już kolejna reakcja Microsoftu na głosy użytkowników w kontekście tego, czego oczekiwaliby w celu poprawienia jakości korzystania z systemu, a w tym przypadku szczególnie raportów.

3.      Synchronizacja daty księgowania z datą dokumentu

Trzecia nowość to udostępnienie ustawienia, które pozwala na decyzję, czy data księgowania na dokumentach sprzedaży i zakupu ma być zsynchronizowana z datą dokumentu. Innymi słowy, czy zmiana daty księgowania na dokumencie ma powodować analogiczną zmianę daty dokumentu. W poprzednich wersjach systemu był to standard, a w zależności od procesu biznesowego te daty mogą być różne. Ta zmiana pozwala na decyzję co do domyślnej aktualizacji tych dat i uniknąć niechcianych pomyłek. W nowej wersji systemu, domyślnie synchronizacja tych dat jest wyłączona – aby ją włączyć konieczne jest wykorzystanie ustawienia „Synchronizuj datę dokumentu z datą księgowania”, które dostępne jest z poziomu „Ustawień sprzedaży i należności” w przypadku dokumentów sprzedażowych oraz „Ustawień zakupów i zobowiązań” w przypadku dokumentów zakupowych.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane nowości w ramach najnowszej wersji systemu wzbudziły państwa ciekawość i zachęcam do śledzenia naszego bloga, gdzie sukcesywnie będziemy dzielić się kolejnymi, przydatnymi funkcjonalnościami systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Poprzedni
Następny
Następny