Automatyczne wybieranie najlepszego czasu na wysłanie wiadomości e-mail

Opublikowany
11.12.2022
Automatyczne wybieranie najlepszego czasu na wysłanie wiadomości e-mail
Opublikuj
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas

Wysyłając newslettery do klientów, kluczowe jest oszacowanie najlepszego czasu wysyłki. Odpowiednia pora zdecydowanie podnosi współczynnik otwarcia wiadomości. W aplikacji Dynamics 365 Marketing została wbudowana możliwość automatycznego wyboru najlepszej godziny na wysyłkę. Program analizuje historyczne godziny otwarcia i sam ustala wysyłkę o czasie, w którym dana osoba z największym prawdopodobieństwem otworzy od nas wiadomość.

Analizując dane historyczne, automatyczny harmonogram wybiera najlepszy czas na wysłanie wiadomości e-mail w przedziale czasu, który jest unikatowy dla każdego kontaktu.

Należy pamiętać, że z automatycznego planowania można korzystać, jeśli zostanie ono wcześniej włączone i skonfigurowane. W tym celu należy wejść w obszar roboczy „Ustawienia” i w sekcji „Omówienie” wybrać „Przełączniki funkcji”. Następnie na samym dole strony włączyć „Inteligentny harmonogram” w sekcji „Uczenie maszynowe”.

Uruchomienie inteligentnego harmonogramu

Funkcję inteligentnego harmonogramu najlepiej wykorzystać przy tworzeniu procesu pozyskiwania klienta. Z racji, że pozyskiwanie klientów przetwarza wszystkie kontakty
w docelowym segmencie równocześnie i dostarcza wiadomości zgodnie ze swoim harmonogramem uruchamiania bez względu na historię interakcji danego kontaktu. Automatyczne planowanie jest natomiast w stanie zoptymalizować godziny dostarczenia
do poszczególnych odbiorców, korzystając ze sztucznej inteligencji.

Włączenie automatycznego planowania w pozyskiwaniu klientów

W celu utworzenia pozyskiwania, które korzysta ze zoptymalizowanych czasów dostarczenia, należy wejść w sekcji  „Wysyłanie wiadomości marketingowych”  w „Pozyskiwania klientów”, a następnie utworzyć nowe pozyskiwanie lub skorzystać z jednej z zapisanych wersji roboczych.

Wybrane pozyskiwanie projektujemy w standardowy sposób, dopasowując kafelki i ich kolejność do efektów, które chcemy uzyskać. Następnie chcąc włączyć automatyczne planowanie wysyłki wiadomości e-mail, należy wejść w kafelek z wiadomością e-mail i w sekcji „Zaplanuj” włączyć przełącznik automatycznego planowania. W ten sam sposób należy włączyć automatyczne planowanie we wszystkich innych kafelkach z wiadomością e-mail, jeśli chcemy by harmonogram wysyłki ich planowany był przez system na podstawie wcześniejszych danych zebranych na kontakcie.

Wykorzystywanie planowania wysyłki za pomocą danych zgromadzonych na kontakcie, daje większą szansę na otwarcie wiadomości e-mail prze kontakt co znacząco wpływa na skuteczność kampanii marketingowych.

Poprzedni
Następny
Następny