Polecenie zapłaty w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
30.11.2022
Polecenie zapłaty w Microsoft Dynamics 365 Business Central
W dzisiejszym wydaniu OutOfTheBox Business Central zaprezentujemy Państwu możliwość obsługi Polecenia Zapłaty w standardzie SEPA (Single Euro Payments Area) dla konkretnych nabywców w wybranych okresach.


Polecenie Zapłaty to rozwiązanie, które pozwala Dostawcy złożyć dyspozycję obciążenia rachunku Nabywcy wymagalną kwotą. Rolą Nabywcy w tym przypadku jest jedynie udzielenie jednorazowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku w jego banku.

W celu pełnej identyfikacji płatników, kwot i terminów płatności Bank Dostawcy generuje raport o zrealizowanych zleceniach i odrzuconych transakcjach (jeśli takie wystąpiły).

Korzyści:

• Terminowe regulowanie należności – Dostawca decyduje, kiedy obciążyć Nabywcę.

• Monitoring i kontrola należności – dostęp do raportów o statusie rozliczeń (a w przypadku niepowodzeń również informacje o przyczynach).

Aby obsługiwać Polecenia Zapłaty z poziomu Business Central należy:

  1. Na kartotece Nabywcy, z którym rozliczać będziemy się na podstawie Polecenia Zapłaty, w zakładce „Płatności”wypełnić właściwe pola, upewniając się, że kody warunków i metody płatności oraz preferowanego konta bankowego mają odpowiednie ustawienia w systemie:
  • Następnie ze wstążki wybrać kolejno „Nabywca” -> „Zgody na polecenie zapłaty” w celu rejestracji w systemie pełnomocnictwa od Nabywcy na pobieranie należności za pomocą Polecenia Zapłaty:
  • Utworzyć rekord na liście „Zgody na polecenie zapłaty” wypełniając odpowiednie pola na wierszu:
  • Utworzyć i zaksięgować Fakturę Sprzedaży dla naszego Nabywcy. Niezbędne dla realizacji Polecenia Zapłaty w standardzie SEPA jest ustawienie EUR dla Kodu waluty w zakładce „Szczegóły faktury”:

—>

  • Wyeksportować plik polecenia przelewu do banku w celu realizacji uprzednio przygotowanego Zestawu poleceń zapłaty z konta bankowego Nabywcy na nasze konto bankowe:

—>

  • Po otrzymaniu od naszego banku raportu zwrotnego zaksięgować dowody wpłaty:

Aby poznać więcej przydatnych funkcjonalności i być na bieżąco z nowościami zapraszamy do śledzenia naszego bloga 😊

Poprzedni
Następny
Następny