Wykorzystanie numerów partii w procesie zakupu i sprzedaży towarów

Opublikowany
1.2.2023
Wykorzystanie numerów partii w procesie zakupu i sprzedaży towarów

W dzisiejszym wydaniu OutOfTheBox Business Central zaprezentujemy Państwu podstawowy proces zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem numerów partii. Numery partii identyfikują towary, a standardowe funkcjonalności systemu pozwalają je tworzyć i przypisywać do zapasów. Aby móc jednak to wykonać, należy utworzyć kod śledzenia zapasu, który jest wartością słownikową w systemie i pozwala zdefiniować jaki charakter będzie miało to śledzenie (nr partii, bądź numer seryjny) oraz gdzie to śledzenie będzie się odbywało – na jakich dokumentach i przy jakich działaniach.


Po takiej konfiguracji, aby móc śledzić zapasy, należy przypisać im unikatowe numery w odpowiednim momencie procesu, według których będą identyfikowane. Te numery są wykorzystywane w Business Central do śledzenia zapasów na różnych etapach zakupów, sprzedaży, operacji magazynowych itd. Jak to po krótce wygląda w praktyce, prezentuje poniższy film.


Aby zrealizować proces zaprezentowany na nagraniu należy:

1. Przejść na Zamówienie Zakupu

2. Utworzyć Nowe zamówienie

3. Uzupełnić wymagane pola w sekcji Ogólne

4. Następnie należy przejść na wiersze i uzupełnić odpowiednie pola, takie jak Typ, Nr, Kod lokalizacji oraz Ilość

5. Należy zwolnić dokument poprzez opcję Zwolnij

6. Po zwolnieniu zamówienia należy wybrać Przetwarzanie Utwórz przyjęcie magazynowe

7. Na utworzonym przyjęciu magazynowym, należy przejść na Wiersz Wiersze śledzenia zapasu

8. W polu należy wpisać właściwy Nr partii oraz Ilość (oprócz tego dla danego numeru partii możemy wskazać daną datę ważności, czy gwarancji)

9. Takie przyjęcie należy Zaksięgować

Wykonując te kroki wykonaliśmy przyjęcie na stan zapasu z określonym numerem partii. Aby dopełnić proces zakupu procesowane zamówienie po przyjęciu zapasów o określonym numerze partii na stan może zostać poddane fakturowaniu, np. poprzez pobranie przyjęć na dokument faktury zakupu. Proces sprzedaży zapasu z konkretnej partii jest analogiczny, jak w przypadku zakupu.

10. Należy przejść na Zamówienie Sprzedaży oraz utworzyć Nowe zamówienie

11. Po utworzeniu nowego zamówienia sprzedaży należy uzupełnić zakładkę Ogólne oraz Wiersze

12. Dokument należy Zwolnić i Utworzyć wydanie magazynowe. Na utworzonym wydaniu należy przejść na Wiersz – Wiersze śledzenia zapasu.

13. W tym miejscu należy wybrać odpowiedni Nr partii dostępny w systemie (np. ten, który został przyjęty w poprzednich krokach)

14. Po wybraniu Nr. partii, ilość do realizacji jest uzupełniana, na podstawie wydania

15. W ostatnim kroku, wydanie należy zaksięgować

Analogicznie jak w przypadku zakupu, aby dopełnić proces sprzedaży, zamówienie powinno być zafakturowane, np. poprzez pobranie wydania na fakturę sprzedaży.

Podsumowując, funkcjonalność śledzenia zapasów poprzez numery partii (bądź numery seryjne) pozwala identyfikować konkretne zapasy na poszczególnych etapach procesu zakupu, czy sprzedaży, zwiększając nad nimi kontrolę.  Zachęcamy do śledzenia kolejnych naszych wpisów, jak i zapoznanie się z dotychczas udostępnionymi.

Poprzedni
Następny
Następny