Samodzielne naprawianie błędów za pomocą komunikatów, które dają możliwość natychmiastowych działań

Opublikowany
20.9.2023
Samodzielne naprawianie błędów za pomocą komunikatów, które dają możliwość natychmiastowych działań
Komunikaty o błędach, które są częścią pracy z systemem ERP, zwłaszcza w pierwszych jej etapach, często mogą przeszkadzać w finalizacji danego zadania — na przykład jeśli wykonywane zadanie wymaga ustawienia, którego brakuje w innym miejscu w systemie, a komunikat nie naprowadza użytkownika na przyczynę błędu. Czasami poprawka jest łatwa, ale nieoczywista.

Aby tą pracę usprawnić, na podstawie feedbacku spływającego od użytkowników z całego świata, Microsoft w każdej z fali wydań stawia na rozwijanie komunikatów błędów i możliwości radzenia sobie z nimi.

Jedną z ostatnich zmian, które wprowadził z Wave 1 2023 jest właśnie rozszerzenie komunikatów, które dają klarowne i czytelne informacje o tym, co jest przyczyną błędu, często pozwalają na bezpośrednie przejście do miejsca, w którym taki problem można rozwiązać, a niekiedy naprawić błąd bezpośrednio z komunikatu, wykonując sugerowaną przez niego akcję.

Często zdarza się, że w wyniku powrotu do pracy np. z zamówieniem sprzedaży po jakimś czasie, użytkownik nie ma pewności, czy dokument magazynowy został już utworzony do tego zamówienia i próbuje wygenerować jego duplikat. System blokuje takie działanie, a dodatkowo dzięki opisywanym usprawnieniom daje informację o tym, że dokument magazynowy już istnieje i pozwala na przejście do listy tworzonych dokumentów magazynowych z poziomu komunikatu. W momencie, w którym użytkownik próbuje wykonać takie niepoprawne działanie, po wybraniu akcji „Utwórz wydanie magazynowe” z poziomu zamówienia sprzedaży, wyświetlany jest komunikat o błędzie umożliwiający podjęcie działań.

Wybór akcji „Pokaż otwarte wiersze” z poziomu komunikatu powoduje przeniesie użytkownika do listy na stronie „Wiersze wydań magazynowych”, gdzie znajdują się już wcześniej utworzone dokumenty wydania magazynowego do tego zamówienia.

Innym usprawnieniem jest udostępniona możliwość rozwiązywania problemów za pomocą rozszerzenia "Napraw to dla mnie".

Przykładem w tym obszarze może być próba zaksięgowania Zamówienia sprzedaży, bez wymaganych do tego informacji. Jeżeli kartoteka zapasu, która wprowadzona jest na wierszu zamówienia wymaga w związku konfiguracją systemu wskazania konkretnego wymiaru analitycznego przy księgowaniu , a przed uruchomieniem funkcji „Księguj” nie został on wskazany – użytkownik zostaje przeniesiony na stronę „Komunikaty o błędzie”.  

W kolumnie „Opis” widnieje informacja, że nie został wprowadzony wymagany wymiar dla danego zapasu.

Aby ten błąd rozwiązać, są dwie możliwości. Za pomocą akcji w kolumnie "Zalecone działania" należy wybrać  "Dodaj typ wymiaru" i zatwierdzić nowy komunikat.

W kolumnie „Stan” pojawia się informacja, że problem został „Naprawiony”.

Drugim sposobem naprawienia błędu jest wybranie akcji „Zaakceptuj zalecane działanie”.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia sugerowanego działania, należy wybrać opcję „Tak”.

Po pomyślnym rozwiązaniu problemów w kolumnie „Stan” wyświetlana jest informacja jak przy pierwszym sposobie, że problem został „Naprawiony”.

Podsumowując, ciągły rozwój i usprawnianie przez Microsoft takich elementów jak zarządzanie komunikatami błędów powoduje, że użytkowanie systemu Business Central staje się z każdym kolejnym wydaniem coraz prostsze i bardziej efektywne. Przed nami druga w tym roku fala Wave 2 2023, która z pewnością przyniesie kolejne udogodnienia i wyczekiwane funkcjonalności.

Poprzedni
Następny
Następny